The Cross-Section of Corporate Bond Returns

The Cross-Section of Corporate Bond Returns

Samenvatting De onderzoekers Marlena Lee, Philipp Meyer-Brauns, Savina Rizova, en Samuel Wang  De verwachte rendementen op bedrijfsobligaties kunnen worden ontleed in een forward rate, verwachte toekomstige verandering in de obligatierendement, kans op wanbetaling en...
Active Fixed Income Illusions

Active Fixed Income Illusions

Samenvatting Active Fixed Income Illusions Jordan Brooks, Tony Gould, Scott Richardson In de afgelopen 20 jaar hebben actieve vastrentende managers de neiging gehad om rendementen te leveren die hoger zijn dan hun benchmarks. Dit heeft geleid tot het populaire idee...
Onder de loep: Obligatiefondsen

Onder de loep: Obligatiefondsen

Onderzoek toont aan dat de kans dat een actief beheerd obligatiefonds ‘de markt verslaat’ erg klein is. Sterker nog, er is een grote kans dat het rendement aanzienlijk achterblijft. Veel beleggers gebruiken obligaties voor het veilige gedeelte van de...