De verborgen kosten van indexbeleggen

De verborgen kosten van indexbeleggen

Samenvatting Uit onderzoek blijkt dat Amerikaanse indextrackers bijna 4 miljard dollar per jaar mislopen door prijsbewegingen als gevolg van front-running; Door gedwongen transacties te voorkomen kunnen (onzichtbare) kosten bespaard worden die even groot zijn als de...
Jaarbericht 2021

Jaarbericht 2021

Samenvatting Zakelijke Waarden: EBI 100 realiseert een positief rendement van 26,66%; Vastrentende Waarden: EBI 0 realiseert een licht negatief rendement door stijgende rentes. 2021. Een bijzonder jaar. 2021 was een jaar van onzekerheid en anticipatie, van hoop op een...