EBI Capital: De expert in Evidence Based Indexbeleggen.

Dat is vermogensbeheer met Nobelprijswinnaars aan jouw zijde

Wat is Evidence Based Indexbeleggen?

 

EBI onderscheidt zich van grootbanken en andere vermogensbeheerders omdat onze beleggingsfilosofie volledig is gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Vergelijk het met een bezoek aan een medisch specialist. Dan vertrouw je voor jouw gezondheid erop dat de basis van de behandeling ‘evidence-based medicine’ is. En dat de behandeling bij elk ziekenhuis gelijk zal zijn. De beleggingsindustrie werkt helaas anders. Afhankelijk waar je naar binnen stapt, je zal de ‘unieke’ beleggingsfilosofie van die instelling voorgeschreven krijgen.

Wij willen jou de best mogelijke beleggingservaring bieden. Daarom is onze beleggingsfilosofie gebaseerd op onafhankelijke onderzoeken van Nobelprijswinnaars en andere toonaangevende academici. Wij noemen dit Evidence Based Indexbeleggen. Welkom bij EBI Capital.

Een korte historie van de belangrijkste ontdekkingen

Educatie vinden wij bij EBI zeer belangrijk. Daarom nemen wij je graag mee naar de belangrijkste ontdekkingen op het gebied van beleggen. Ontdekkingen waarvoor talloze Nobelprijzen zijn uitgereikt.

Nobelprijswinnaar Eugene Fama [2013]: De efficiënte markthypothese

Fama’s beroemde efficiënte markthypothese gaat ervan uit dat:

  • Alle beschikbare informatie en verwachtingen zijn verwerkt in de marktprijs;
  • De marktprijs vormt de meest nauwkeurige benadering van de intrinsieke waarde;
  • Prijsveranderingen worden veroorzaakt door onvoorziene gebeurtenissen;
  • De markt kan soms een verkeerde prijs vaststellen, echter het is niet mogelijk om systematisch verkeerde prijzen te vinden.

Dat betekent dat koersen niet te voorspellen zijn en dat actief beleggen dus zinloos is!

De markt wordt gedomineerd door professionele beleggers. Deze beleggers verwerken effciënt alle beschikbare informatie. Dagelijks wordt er wereldwijd voor miljarden euros aan effecten verhandeld. Bij elke transactie komt er een prijs tot stand tussen een koper en een verkoper. Dit zorgt ervoor dat alle beschikbare informatie en verwachtingen verwerkt zitten in de koers en dat toekomstige prijsveranderingen worden veroorzaakt door onvoorziene gebeurtenissen.

Als belegger heb je de keuze om deze theorie al dan niet te accepteren. De feiten spreken echter duidelijk in het voordeel van deze beroemde theorie.

Nobelprijswinnaar Harry Markowitz [1990]: Portfolio Selection

In de jaren vijftig publiceerde Markowitz een artikel getiteld “Portfolio Selection”, waarin hij de aandacht vestigde op de wijze hoe een belegger, door middel van diversificatie, risico inherent aan zijn beleggingsportefeuille kan reduceren. Deze publicatie vormt de grondslag van de zogenaamde Moderne portefeuilletheorie (MPT).
Met dit inzicht is het mogelijk om bij een gegeven risico het verwachte rendement van een beleggingsportefeuille te optimaliseren. In 1990 won Markowitz de prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie.

Door jouw beleggingen te spreiden over risicobepalende factoren optimaliseren wij jouw beleggingsportefeuille.

Onderzoek heeft aangetoond welke factoren bepalend zijn voor de rendement-risico karakteristieken van jouw beleggingsportefeuille. 

EBI’s modelportefeuilles zijn zodanig ingericht dat er altijd sprake is van een optimale blootstelling aan deze rendementsbepalende factoren.

Nobelprijswinnaar William F. Sharpe [1990]

Het Nobelcomité noemde Sharpe’s bijdrage aan de ontwikkeling van het Capital Asset Pricing Model, of het CAPM zoals het algemeen bekend is. Bij de ontwikkeling van het CAPM, bouwde Sharpe voort op het werk van Markowitz.

William Sharpe is daarnaast vooral bekend geworden om de door hem ontdekte Sharpe-ratio en zijn wereldberoemde artikel , genaamd The Arithmetic of Investment Expenses. Hierin legt hij uit welke vernietigende invloed kosten hebben op vermogensopbouw.

Fama – French [1993] : factormodel

In 1992 publiceerden Eugene F. Fama en Kenneth R. French de wereldberoemde publicatie ‘The cross-section of Expected stock-return’ in de ‘Journal of Finance. In deze publicatie tonen Fama en French aan dat er slechts vijf risicofactoren bestaan die het rendement van een belegging in aandelen en obligaties verklaren. Dit baanbrekende onderzoek wordt gezien als de basis van factorbeleggen.

Dit model voor aandelen is een sterke verbetering van het one-factor model van Sharpe. Bij het model van Sharpe werd het rendement verklaard door het gedeelte van het kapitaal dat in aandelen werd belegd. Bij het three-factor model werden er twee belangrijke fundamentele factoren toegevoegd. 

Niet elk aandeel heeft hetzelfde verwachte rendement. Door iets meer te beleggen in aandelen met een hoger verwacht rendement bouw je aanzienlijk meer vermogen op!