The Cross-Section of Corporate Bond Returns

feb 13, 2020

Samenvatting

De onderzoekers

Marlena Lee, Philipp Meyer-Brauns, Savina Rizova, en Samuel Wang 

De verwachte rendementen op bedrijfsobligaties kunnen worden ontleed in een forward rate, verwachte toekomstige verandering in de obligatierendement, kans op wanbetaling en verwachte herstelfrequentie. De eerste van deze componenten van het verwachte rendement van de obligatie, de forward rate, is waarneembaar door de huidige yieldcurves.

In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre andere variabelen een rol spelen in het verwachte rendement van een obligatie. Voorbeelden zijn o.a. de marktkapitalisatie, obligatie – en aandelenmomentum.

De conclusie

De onderzoekers concluderen dat deze variabelen nauwelijks tot geen rol spelen in de verklaring van het rendement van bedrijfsobligaties. De enige variabele die op korte termijn een rol speelt is het 1-maands rendement van de aandelen van de uitgevende instelling. 

Toevoeging EBI Capital

De uitkomsten van deze studie wordt al gebruikt door het fondsenhuis Dimensonal. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!