Rendement is de beloning van het nemen van risico

Wat zijn de risico’s van beleggen?

Beleggen zorgt voor vermogensgroei en verlaagt je totale risico

 

Door te gaan beleggen heb je een zeer grote kans om op de lange termijn vermogensgroei te realiseren. Academisch onderzoek heeft inzicht gegeven in welke risicofactoren rendement opleveren en welke risicofactoren niet.

“Het is al erg genoeg dat je marktrisico’s moet nemen. Alleen een dwaas neemt het extra risico om nog meer schade aan te richten door niet goed te diversifiëren met zijn of haar vermogen. Vermijd het probleem – koop een goed beheerd indexfonds en bezit de hele markt.

William Bernstein, Ph.D., M.D.

2002 - The Four Pillars of Investing

Systematisch – en niet-systematisch risico

Risico’s die beleggers lopen bij beleggen in aandelen kent vele vormen maar kan in essentie worden teruggebracht tot twee risicovormen:

  1. niet-systematisch risico en;
  2. systematisch risico.

Onder niet-systematisch risico wordt risico verstaan dat door diversificatie kan worden weggenomen en waarbij beleggers niet worden beloond met extra rendement. De bekendste variant van dit risico is bedrijfsspecifiek risico. Dit risico loopt een belegger als slechts in een beperkt aantal ondernemingen worden geïnvesteerd. Er kunnen bedrijfsspecifieke gebeurtenissen plaatsvinden, die alleen van toepassing zijn op de onderneming. Bekende recente voorbeelden zijn BP, Ahold en Enron.

Deze vorm van risico kunnen we uitbreiden naar sectoren en landen. Door bijvoorbeeld te beleggen in één specifieke sector, loop je als belegger het risico dat er gebeurtenis plaatsvindt die gevolgen heeft voor de betreffende sector. Een recent voorbeeld is de kredietcrisis die met name aandelen in de financiële sector heeft getroffen.

Onder systematisch risico wordt risico verstaan dat inherent is aan beleggen en niet te verlagen is door diversificatie. Dit risico weerspiegelt macro-economische omstandigheden dat invloed hebben op alle aandelen of beleggingscategorieën. Dit risico kan dus niet weg worden gediversifieerd en de belegger mag dan ook op termijn een compensatie verwachten voor het dragen van dit risico. De risicofactoren ‘value en ‘small cap’, die later in dit hoofdstuk worden behandeld vallen ook onder deze risicovorm.

Systematisch risico

Systematisch risico zijn dus risicobronnen die voor een belegger noodzakelijk zijn voor rendement.

Marktrisico

Als je belegt in beursgenoteerde aandelen, -obligaties en/of -onroerend goed dan krijg je te maken met marktrisico. Op de korte termijn kunnen koersen namelijk enorm fluctueren. Hoe risicovoller een beleggingstitel is, des te heftiger de koersbeweging. Er zijn talloze factoren die invloed hebben op de koersen. Economische ontwikkelingen, onverwachte gebeurtenissen, zoals de aanslagen van 9-11 of recent nog de corona-pandemie. In onderstaande grafiek zie je de ontwikkeling van de MSCI ACWI-index in 2020.

Inflatierisico

Inflatie zorgt ervoor dat jouw geld haar waarde verliest. Beleggingscategorieën, zoals sparen en obligaties, zijn gevoelig voor inflatie. Het verwachte rendement is vaak lager dan de hoogte van de inflatie en dit resulteert in koopkrachtverlies. Andere beleggingscategorieën, zoals aandelen en onroerend goed, leveren op de lange termijn voldoende rendement op om het verlies in koopkracht op te kunnen vangen. Omdat inflatie een zeer belangrijke risicofactor is, hebben we er zelfs een speciale pagina aan gewijd.

Valutarisico

Wij beleggen jouw geld wereldwijd. Dat betekent dat er valutarisico gelopen wordt. Valutarisico ontstaat op het moment dat je in een andere valuta dan de euro belegd. Valutarisico kan een positieve bijdrage leveren op het moment dat de koers van de andere valuta stijgt in vergelijking met de euro. Valutarisico kan ook een negatieve bijdrage leveren, zodra de koers van de andere valuta daalt in vergelijking tot de euro. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat voor aandelenbeleggingen het afdekken van het valutarisico het totale risico niet verlaagt. Daarom dekken wij binnen de beleggingscategorie aandelen het valutarisico niet af. Binnen de beleggingscategorie obligaties zorgt het afdekken van het valutarisico wel degelijk tot verlaging van het risico. Daarom dekken wij in de meeste gevallen het valutarisico wel af.

Niet-systematisch risico

Er zijn talloze risicobronnen die geen enkele positieve invloed hebben op het verwachte rendement van een belegging. Blootstelling aan deze risicobron levert alleen maar extra risico op. EBI Capital mijdt uiteraard deze risicobronnen.

Misschien de bekendste vorm van niet-specifiek risico is bedrijfsspecifiek risico. Dit risico loopt een belegger als slechts in een beperkt aantal ondernemingen worden geïnvesteerd. Er kunnen bedrijfsspecifieke gebeurtenissen plaatsvinden, die alleen van toepassing zijn op de onderneming. Bekende voorbeelden zijn BP, Ahold en Enron.

Deze vorm van risico kunnen we uitbreiden naar sectoren en landen. Door bijvoorbeeld te beleggen in één specifieke sector, loop je als belegger het risico dat er gebeurtenis plaatsvindt die gevolgen heeft voor de betreffende sector. Een recent voorbeeld is de kredietcrisis die met name aandelen in de financiële sector heeft getroffen. Of recent de hard getroffen energiesector.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]