Dankzij de sterke koersdalingen zijn de vooruitzichten voor obligaties sterk verbeterd.

sep 5, 2022

Samenvatting

 • Obligaties laten in 2022 de grootste koersverliezen sinds 1999 zien;
 • Het beleid van Centrale Banken zorgt voor oplopende rentes op de geldmarkt;
 • De sterk gestegen rentes zorgen ervoor dat de verwachte rendementen aantrekkelijk zijn.

Top op heden zeer slecht jaar voor obligaties

Sinds 1999 hebben we nimmer zo’n slecht jaar met betrekking tot obligaties meegemaakt. De bekendste obligaties index, de Bloomberg Global Aggregate Index (EUR), laat in 2022 – gemeten tot en met augustus – een verlies optekenen van -10,34%. Beleggers vragen zich dan ook wellicht af of obligaties de rol van veiligheidsbuffer binnen een beleggingsportefeuille hebben verloren.

We begrijpen volledig dat menig belegger zich ongerust maakt. Het huidige economische nieuws is momenteel ronduit negatief en als dan ook nog de ‘veilige’ beleggingen sterk in waarde dalen, dan kunnen wij ons voorstellen dat beleggers zich af vragen wat de rol van obligaties is.

In dit artikel leggen wij uit dat deze koersdalingen voor lange termijn beleggers in feite goed nieuws betekent. Het zorgt er namelijk voor dat er meer vermogen opgebouwd zal gaan worden.

De koersdalingen in perspectief

2022 is tot heden een zeer slecht jaar. Hoe slecht, dat laat onderstaande grafiek zien. Elke lijn laat de rendementsontwikkeling zien per kalenderjaar van de Bloomberg Global Aggregate Index (EUR). Waar met uitzondering van dit jaar de verliezen nimmer lager dan -3% zijn uitgekomen zijn de huidige verliezen in een historisch perspectief enorm te noemen.

 

Wat is de oorzaak?

De obligatiemarkten werden getroffen door een scherpe en snelle stijging van de rentetarieven, veroorzaakt door het beleid van de Centrale Banken van de ontwikkelde economieën, die hun prioriteit hebben verlegd naar de bestrijding van de inflatie.

Een stijging van de rente veroorzaakte dalende obligatiekoersen. Hoe hard obligatiekoersen dalen hangt af van drie belangrijke factoren: 1) de omvang van de rentestijging, 2) de snelheid van de rentestijging en 3) het uitgangsniveau van de rente. Hoe langzamer de rente stijgt, hoe meer (rente)inkomsten obligaties kunnen opbouwen om het koersverlies van stijgende rente te compenseren.

De eerste helft van 2022 was de perfecte storm voor de vastrentende markten, waar alle drie de bovengenoemde factoren een tegenwind vormden. Als we kijken naar de drie factoren dan zien we het volgende:

 1. De rente steeg met 1,82% (182 basispunten);
 2. in slechts drie maanden;
 3. vanaf een zeer laag uitgangsniveau van 0%.

Het gevolg was dat obligaties niet in staat waren voldoende inkomsten te genereren om de verliezen van de stijgende rente te compenseren. De combinatie van deze drie factoren is de belangrijkste reden geweest voor het verlies dat obligaties tot op heden hebben gerealiseerd.

Wat zijn de vooruitzichten?

Hoewel de huidige cyclus van renteverhogingen door de Fed en ECB onzeker blijft, hebben financiële markten al gereageerd op de nieuwe onstandigheden. Als we kijken naar de Bloomberg Global Aggregate Index, dan is het percentage negatief renderende obligaties gedaald van 16,5% eind 2021 tot 3,6% eind juni 2022.

Op dit moment houdt de markt rekening met een aanzienlijk aantal renteverhogingen op korte termijn. De huidige aanvangsrendementen bieden beleggers ook een aantrekkelijk instapmoment. Rendementen in alle vastrentende sectoren liggen fors hoger dan hun dieptepunten van de afgelopen paar jaren. Voor EBI’s modelportefeuille zijn de effectieve rendementen momenteel als volgt:

 • Global Markt: 1,85%
 • Global Credit: 2,38%
 • Global High Yield: 7,80%
 • Emerging Local Currency: 6,40%
 • Emerging Hard Currency: 6,54%
 • Emerging High Yield: 9,74%

Deze huidige rentes bieden beleggers hogere totale rendementen in de komende jaren. Dit betekent dat beleggers kunnen profiteren van het aanhouden van obligaties in alle vastrentende beleggingscategorieën. Deze hogere inkomsten kunnen een grotere buffer bieden voor het totale rendement in de loop der tijd, zelfs als de prijsschommelingen volatiel blijven.

We constateren dat de obligatiecategorieën met een hoog effectief rendement aanzienlijk minder slecht presteren dan de meer veilige obligatiecategorieën.

Conclusie

2022 is tot op heden één van de slechtste periodes in de geschiedenis voor de vastrentende markten, omdat Centrale Banken de rente verhoogd hebben om de stijgende inflatie tegen te gaan. Het goede nieuws voor beleggers is dat de huidige rentetarieven een aantrekkelijk instapmoment biedt. Momentele hebben beleggers nu eindelijk weer het potentieel om aanzienlijk meer rendement uit obligaties te halen. In feite kan een groter deel van de inkomensbehoeften van beleggers worden gedekt met traditionele vastrentende waarden dan de afgelopen jaren het geval is geweest.

Uiteraard zal het op de korte termijn zeer onrustig blijven maar financiële markten hebben hier al een voorschot op genomen. Voor beleggers is dit goed nieuws. Daarom zullen obligaties waarschijnlijk hun kernfunctie als diversifiëring van aandelen weer gaan oppakken.

Disclaimer

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dit artikel is geen beleggingsadvies. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!