Maandbericht 2024 juni

jul 11, 2024

Inleiding

Renteontwikkelngen blijven centraal staan

De afgelopen maanden hebben financiële markten in het eurogebied veel aandacht besteed aan hoe snel de inflatie daalt en wat dat betekent voor toekomstige renteverlagingen door de ECB. 

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van de ECB in juni werd bijna volledig verwacht dat de rente met 0,25% zou dalen. Voor de rest van het jaar verwachten beleggers echter dat de totale renteverlagingen ongeveer 0,65% zullen bedragen. De verwachting van beleggers is dat de rente tegen het einde van 2026 tussen de 2% en 2,5% zal liggen.

Tot slot steeg de waarde van de euro op de valutamarkten iets, maar bleef deze vrijwel stabiel ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

 

Financiële markten

Aandelen stegen in juni, nadat ze in mei hersteld waren. De MSCI All Country World Index, een belangrijke graadmeter voor aandelen, steeg met 3,57%. De Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (afgedekt naar EUR), de benchmark voor obligaties, steeg met 0,75%.

Binnen de modelportefeuille van EBI was de best presterende aandelencategorie opkomende markten (Emerging Market) met een maandrendement van 3,66%.

Opvallend is dat slechts een beperkt aantal grote bedrijven verantwoordelijk is voor het rendement van de afgelopen periode. Beleggers investeren vooral in deze bedrijven, wat leidt tot steeds hogere waarderingen voor veel van de grootste namen. Neem bijvoorbeeld Apple. De prijs-omzetverhouding van Apple steeg vorige week boven de 9, het hoogste niveau in de geschiedenis van het bedrijf. Dit is drie keer hoger dan wat beleggers in het begin van 2019 voor Apple-aandelen betaalden.

Hier is een overzicht van hoe de huidige waarderingsmaatstaven van Apple zich verhouden tot de gemiddelden van de afgelopen tien jaar. Er is maar één conclusie te trekken: de waarderingen zijn erg hoog opgelopen.

Maar Apple is niet de enige met hoge waarderingen. Veel grote technologiebedrijven hebben momenteel verhoogde waarderingen. De koers-winstverhoudingen van NVIDIA (75), Tesla (65), Amazon (56), Netflix (48), Microsoft (40), enzovoort, liggen ver boven het historisch gemiddelde. Dit betekent dat beleggers zeer hoge verwachtingen hebben voor het komende winstseizoen.

Ondertussen zijn Amerikaanse actieve beheerders (volgens de NAAIM-enquête) volledig in aandelen gestapt, met een gemiddelde blootstelling van meer dan 100%. De grafiek toont ook de grote verschillen in aandelenblootstelling gedurende verschillende periodes.

Voor beleggers betekent dit dat het winstrendement erg laag is geworden. Zo bedraagt het winstrendement op Microsoft momenteel 2,50% en op NVIDIA iets meer dan 1%. Als een belegger op de lange termijn een rendement wil behalen dat ongeveer overeenkomt met het historisch gemiddelde, moet de winstgroei van deze bedrijven in de toekomst ver boven het historisch gemiddelde blijven.

Rente

Hieronder hebben wij de historische rente van een aantal looptijden weergegeven.

In juni is de 10- jaarsrente met 0,118% gedaald van 2,948% naar 2,830%. De 2-jaarsrente daalde van 3,077% tot 2,829% (-0,248%) en de 6-maandsrente daalde van 3,609% tot 3,433% (-0,176%).

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!