Waarom wij blij zijn met dalende obligatiekoersen!

jan 31, 2018

Waarom wij blij zijn met dalende obligatiekoersen!

De laatste twee decennia jubelden beleggers over de prachtige rendementen die ze behaalden op obligaties. Ruim 6 jaar geleden schreven we al dat we dit een zeer verontrustende ontwikkeling vonden. Nu zien we dat obligaties in waarde aan het dalen zijn en we hopen dat dit nog een tijdje doorgaat. Voordat men ons voor gek verklaart, zullen we uitleggen waarom we deze mening hebben.

Laten we beginnen bij het begin. Het doel van beleggen is om op termijn voldoende vermogen op te bouwen. Bijvoorbeeld voldoende vermogen voor je pensioen of aflossing hypotheek. Stel dat je belegt met als doel om over 20 jaar voldoende pensioen opgebouwd te hebben. Het doel is dan om, rekening houdend met je persoonlijke risicotolerantie, om over 20 jaar (in het jaar 2038) de kans op vermogensgroei gemaximaliseerd te hebben. Obligaties spelen in elke beleggingsportefeuille een belangrijke rol.

De koersontwikkeling van een obligatie is vooral afhankelijk van de richting van de marktrente. De koers beweegt zich altijd in een tegengestelde richting dan de richting van de rente. Bij een dalende rente loopt de koers van een obligatie op en als de rente stijgt, dan daalt de koers van een obligatie. Dit gegeven zorgt ervoor dat de combinatie van liquiditeiten en obligaties het totale risico voor rente-ontwikkelingen verlaagd.

Dus:

• Marktrente stijgt => obligatiekoers daalt;

• Marktrente daalt => obligatiekoers stijgt

Nu is het een gegeven dat als koersen dalen beleggers zich ongerust gaan maken. We gaan uitleggen waarom dit in het geval van obligaties niet nodig is. Maar eerst gaan we terug in de tijd. Naar 2010. De marktrente bedroeg indertijd 3,44%. De doelstelling is om in het jaar 2038 de kans op vermogensgroei te maximaliseren. Stel dat deze belegger indertijd € 10.000,- volledig in obligaties ging beleggen. De verwachte vermogensontwikkeling hebben we hieronder weergegeven.

Het opgebouwde vermogen in 2038 bedraagt € 24.091,-, uiteraard als de rente gedurende de volledige looptijd gelijk blijft aan 3,44%.

Echter de rente is gedaald naar 0,45% eind vorig jaar. Wat deze belegger de eerste jaren meemaakte was dat zijn obligaties sterk in waarde toenam. Maar nadat de rente op het lage niveau was gekomen was het gebeurd met de waarde stijging van de portefeuille. Sterker nog, uitgaande van deze lage rentestand werd er in de resterende 18 jaar nog nauwelijks rendement gemaakt.

Uiteindelijk resteert er in 2038 een vermogen van € 13.376,-. Dat is ruim 44% minder opgebouwd kapitaal. Het is duidelijk dat de flinke rentedaling uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat er aanzienlijk minder vermogen is opgebouwd.

Dat is nu precies de reden waarom wij helemaal niet blij waren met de indertijd sterk gestegen obligatiekoersen. Het uiteindelijke resultaat van de rentedaling was namelijk een lager eindvermogen voor onze klanten. Nu lijkt het erop dat de rente gaat stijgen. Momenteel bedraagt de marktrente voor 10-jaars staatsleningen ca. 0,74%. Laten we weer de belegger nemen die € 10.000,- wenst te beleggen en de beleggingshorizon loopt tot 2038. Zonder rentewijzigingen zal het vermogen groeien tot € 11.207,-.

Maar stel nu eens voor dat de rente in vier jaar tijd gaat stijgen tot 3%. Deze beleggers zal de eerste vier jaar worden geconfronteerd met een waardedaling van zijn obligaties. In onze berekening bedraagt het vermogen in 2022 nog maar € 9.746,-. De kans is groot dat de belegger zich afvraagt waarom de adviseur geadviseerd heeft om in obligaties te gaan beleggen? Vier jaar geen rendement! Wat de belegger niet weet is dat in de portefeuille er een grote verandering heeft plaatsgevonden. In die vier jaar is het verwachte rendement namelijk toegenomen van 0,74% naar 3%, een aanzienlijke verbetering! Dit zorgt ervoor dat het opgebouwde vermogen in 2038 groeit naar € 15.043,-.

Met andere woorden, de belegger heeft, dankzij de renteverhoging, 34% meer vermogen opgebouwd.

Ons beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid is gebaseerd of feiten. Feiten die wetenschappelijk zijn onderbouwd. Als we het over obligaties hebben, dan zien we dat veel partijen zich echter bezig houden met het voorspellen van toekomstige rentebewegingen.

Wij verwachten dat de rentes aankomend jaar verder zullen stijgen, zo schrijft bijvoorbeeld een Nederlandse grootbank in haar beleggingsvisie voor 2017. Een andere grootbank verwacht voor 2018 het volgende: “In tegenstelling tot de voorgaande jaren verwachten we dat de risico-opslagen op (hoogrentende) bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten zullen oplopen, waardoor de koersen onder druk komen” Dit geeft aan dat deze twee grootbanken zich bezig houden met het proberen te voorspellen van toekomstige rentestanden. Helaas bevinden ze zich in goed gezelschap. De meeste partijen gebruiken blijkbaar een glazen bol om hun beleggingsbeleid te onderbouwen.

De grote fout die bij voorspellen gemaakt wordt is het verschil tussen informatie en kennis. Informatie wordt vaak verwaard met kennis. Kennis is informatie die waarde heeft voor beleggers. Op dit moment is het algemeen bekende informatie dat de FED naar verwachting dit jaar de rente een paar keer zal gaan verhogen. Voor veel partijen is deze informatie aanleiding om bijvoorbeeld het renterisico van de obligaties drastisch te verlagen. Helaas is dit een grote vergissing.

De kern van de theorie van efficiënte markten is namelijk dat nieuwe informatie snel en volledig aan het publiek wordt verspreid en dat prijzen zich onmiddellijk aanpassen aan deze nieuwe gegevens.

Met andere woorden, als u informatie over de markt hebt, is het vrijwel zeker dat de grote institutionele beleggers deze informatie al in de prijzen hebben verwerkt. Het voorbeeld van de FED wordt bevestigd door de rentefutures. die laten zien dat de markt – op dit moment –  gelooft dat naar alle waarschijnlijkheid in 2018 een drietal renteverhogingen doorgevoerd gaan worden. De Federal Reserve Bank van St. Louis publiceert zelfs zijn prognose van de federal funds rate. Het is duidelijk dat de markt zich ervan bewust is dat de rentes waarschijnlijk zullen stijgen. Dit heeft zich dan ook gelijk vertaald in hogere verwachte rentestanden.

Ondanks deze feiten hebben obligaties met een langere looptijd beter gepresteerd dan obligaties met een kortere looptijd en hebben veel beleggers rendement mis gelopen omdat veel partijen het rente-risico hebben teruggebracht. Dat geeft aan dat de collectieve wijsheid van de markt een zeer sterke concurrent is.

Hoewel veel banken en beleggingsondernemingen beleggers proberen te doen geloven dat de rentestanden informatie bevatten over de richting van de rentetarieven, vertelt het u echter helemaal niet. Dit omdat het informatie is, waar elke belegger toegang toe heeft. Het is dus waardeloze informatie,  althans wat betreft het gebruik ervan voor het voorspellen van toekomstige rentebewegingen. 

Bij EBI Capital kiezen wij voor een wetenschappelijke benadering m.b.t. beleggen. Wij baseren onze strategie op objectief wetenschappelijk onderzoek dat is gepubliceerd in toonaangevende academische vakbladen. Door goed gebruik te maken van deze onderzoeken, hebben wij beleggingsportefeuilles gebouwd die u als belegger de grootste kans biedt op een succesvolle beleggingservaring. Het zogeheten “peer reviewd” onderzoek zorgt ervoor dat wetenschappelijke artikelen alleen na zorgvuldig onderzoek worden gepubliceerd in vakbladen (en pers) waarbij het onderzoek ook nog eens door collega-onderzoekers grondig wordt beoordeeld. Vele wetenschappelijke doorbraken bouwden in het verleden voort op dergelijk “peer reviewd” onderzoek. Wij denken dat wij op deze manier de belangen van onze klanten het best dienen. Geen persoonlijke voorkeuren en weg van de waan van de dag, garanderen wij onze klanten een efficiënte portefeuille waarmee de individuele doelstellingen ook werkelijk gehaald gaan worden.

Conclusie

Wij zijn verheugd dat onze klanten worden geconfronteerd met dalende obligatiekoersen. Dit verhoogt namelijk de kans dat onze klanten hun beleggingsdoelstellingen gaan realiseren. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat het onmogelijk is om toekomstige rentestanden met succes te kunnen voorspellen. Daarom adviseren we niet om nu uit obligaties te stappen.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!