EBI Capital: De expert in Evidence Based Indexbeleggen

 

 

Over Evidence Based Indexbeleggen

Evidence Based Indexbeleggen is gebaseerd op solide wetenschappelijke principes en is de beste keuze voor beleggers. We vertellen je graag over de talrijke voordelen. 

De laagst mogelijke kosten

De grootste spreiding.

Het hoogste rendement

Gebaseerd op wetenschappelijk bewijs

Bewezen succes

N

Beter dan conventioneel indexbeleggen

Optimaliseer jouw assetallocatie

Een gezonde beleggingsstrategie begint met een passende assetallocatie die geschikt is om jouw beleggingsdoelen te kunnen realiseren. De allocatie moet gebaseerd zijn op redelijke verwachtingen voor risico en rendement, en moet gebruik maken van gediversifieerde beleggingen om blootstelling aan onnodige risico’s te vermijden. Zowel assetallocatie als diversificatie zijn cruciale aspecten voor een optimale assetallocatie.

Omdat aan alle beleggingen risico’s zijn verbonden, moeten beleggers het evenwicht bewaren tussen risico en de potentiële opbrengst door de keuze van de beleggingen.

Wij zullen je bewijzen dat:

 • De verhouding tussen aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen in een gediversifieerde portefeuille het grootste deel van het rendement en de volatiliteit bepalen.
 • Pogingen om aan volatiliteit en kortetermijnverliezen te ontsnappen door een gedeelte van je beleggingen te verkopen, zorgt weer voor andere risico’s, waaronder het risico’s dat jouw doelstelling niet behaald gaat worden.
 • Realistische rendementsveronderstellingen – geen verwachtingen – zijn essentieel bij het kiezen van een allocatie.
 • Rendementen per aandelen- en obligatiecategorie veranderen voortdurend en snel, zodat je moet diversifiëren om de rendements-risico karakteristieken van jouw beleggingsportefeuille te optimaliseren. 

Verlaag al jouw beleggingskosten

Markten zijn niet te voorspellen. De hoogte van jouw beleggingskosten zijn echter heel goed voorspelbaar. En kosten blijf je betalen, zolang je belegt.  Hoe lager jouw kosten, des te meer je overhoudt van het rendement van een investering. Onderzoek toont aan dat beleggingen met lagere kosten beter presteren dan beleggingen met hoge kosten.

Het is belangrijk om te weten dat wat kosten voor jou zijn, de opbrengsten zijn voor de financiële instelling. Met name beursgenoteerde financiële instellingen hebben aandeelhouders die streven naar winstmaximalisatie. Dat gaat moeilijk samen het minimaliseren van jouw beleggingskosten. m nog meer nog meer van uw rendement vast te houden, beheert u voor belastingefficiëntie. U kunt de markten niet controleren U kunt de markten niet controleren, maar u kunt wel de kosten en belastingen in de hand houden.

Om aan te tonen waarom het essentieel is om de kosten in overweging te nemen bij het kiezen van beleggingen, leveren wij het bewijs dat:

 • Hogere kosten kunnen de groei van een portefeuille over lange perioden aanzienlijk drukken.
 • Kosten creëren een onvermijdelijke kloof tussen wat de markten opleveren en wat beleggers daadwerkelijk verdienen – maar het laag houden van de kosten kan helpen om die kloof te verkleinen.
 • Beleggingsfondsen met lagere kosten presteren gemiddeld beter dan beleggingsfondsen met hoge kosten.
 • Assetclass fondsen en (in iets mindere mate) indexfondsen zijn de beste beleggingsproducten voor kostenbeheersing.

Discipline

Beleggen kan sterke emoties oproepen. Zeker bij een sterke marktturbulentie, kunnen sommige beleggers impulsieve beslissingen nemen of, verlamd raken en niet in staat zijn om vast te houden aan de beleggingsstrategie, zoals bijvoorbeeld het toepassen van herbalancering. Discipline en perspectief zijn de kwaliteiten die beleggers kunnen helpen om in perioden van marktonzekerheid vast te houden aan hun beleggingsprogramma’s op lange termijn.

Wij laten de voordelen zien van een gedisciplineerde benadering van beleggen en de kosten van het ondermijnen daarvan door emotionele impulsen.

Wij leveren het bewijs dat:

 • Het afdwingen van een activaspreiding door periodieke herbalancering helpt je om het risico van jouw beleggingsportefeuille in toom te houden.
 • Spontane afwijkingen van een dergelijke toewijzing kunnen kostbaar zijn.
 • Pogingen om de markt te slim af te zijn, leveren zelden iets op.
 • Winnaars najagen leidt vaak tot een doodlopende weg.
 • Gewoon meer geld inbrengen voor een beleggingsdoel kan een verrassend krachtig instrument zijn.