EBI Capital: De expert in Evidence Based Indexbeleggen

 

Sparen of beleggen?

De rendements-risico karakteristieken van sparen

 

Het wordt steeds belangrijker om zelf vermogen op te bouwen voor later. De overheid trekt zich langzaam maar zeker terug. Pensioenuitkeringen worden steeds onzekerder. We geven je graag informatie waarmee je een goede beslissing kunt nemen.

Bij het rendement dat sparen oplevert gaat het niet alleen over de hoogte van de spaarrente. Dit wordt het nominale rendement genoemd. De spaarrente is af decennia lang aan het dalen.

Momenteel ligt de vergoeding rond de 0%. Wel zien we dat steeds meer banken een negatieve rente is rekening gaan brengen. Dat heeft alles te maken met het gegeven dat het aanhouden van spaargeld een bank geld kost.

Belangrijker is wat sparen echt oplevert? Om hier inzicht in te krijgen, dienen we rekening te houden met inflatie, belastingen en bankkosten. Inflatie zorgt ervoor dat geld steeds minder waard wordt. Sinds 2000 bedraagt de inflatie in Nederland gemiddeld 1,88% per jaar.

Door de inflatie af te trekken van de nominale rente krijgen we de reële rente. Bij de huidige nominale rente van 0% en een gemiddelde inflatie betekent dit een negatieve reële rente van ongeveer -1,88% per jaar.

Helaas zijn we er dan nog niet. Hier moet eventueel te betalen vermogensbelasting nog vanaf. Natuurlijke personen dienen echter ook nog rekening te houden met belastingen. Bij een gemiddelde belastingdruk van 1,20% betekent dit dat de spaarder een verwacht reëel rendement heeft van -3,08% per jaar.  Een dergelijk negatief reëel rendement heeft uiteraard een grote negatieve invloed op de koopkracht van je vermogen.

Kijk maar eens goed naar onderstaande grafiek. Deze grafiek laat de reële vermogensontwikkeling zien van € 100.000,- en een reëel rendement per jaar van -3%.

Conclusie

In nominale termen behoud je als spaarder je vermogen. In reële zin echter, verliest jouw vermogen snel haar koopkracht. Om kapitaalsbehoud na te streven of je beleggingsdoel(en) te kunnen realiseren dien je dus te gaan beleggen. We vertellen je graag het eerlijke verhaal over beleggen!