Goed om te weten dat 94% van jouw rendement wordt bepaald door

de Assetallocatie

De assetallocatie is de belangrijkste beleggingsbeslissing

Bij het samenstellen van een portefeuille om jouw specifieke doelstelling te kunnen verwezenlijken, is het van cruciaal belang om een zodanige combinatie te kiezen van verschillende beleggingscategorieen die de beste kans biedt om dat doel te bereiken.

Deze mix (met een duur woord assetallocatie genoemd) bepaald het verwachte rendement en bijgehorende risico van de beleggingsportefeuille.

De gekozen assetmix bepaald bijna volledig de rendements-risico karakteristieken van jouw beleggingsportefeuille. Een baanbrekende studie van Brinson, Hood, en Beebower uit 1986 toont aan dat de assetmix 89% van het rendement verklaard. Er zijn zelfs studies die hoger uitkomen.

“Investment Policy [asset allocation] is the foundation upon which portfolios should be constructed and managed.” -.

Charles Ellis, Ph.D., auteur Winning the losers game

Je neemt een groot risico door niet in aandelen te gaan beleggen!

Veel mensen denken dat beleggen in aandelen (erg) risicovol is. Als je belegt voor een korte periode klopt dit. Aandelen zijn van nature een stuk beweeglijker dan beleggingen zoals obligaties of contanten. Dit
komt doordat eigenaars van aandelen als eerste verliezen realiseren die voortvloeien uit bedrijfsrisico, terwijl obligatiebezitters de laatste zijn. Bovendien, terwijl obligatiehouders contractueel een
een bepaalde betaling, terwijl houders van aandelen een vordering hebben op toekomstige winsten. Maar de hoogte van die winsten, en hoe de onderneming deze zal aanwenden, ligt buiten de controle van de belegger. Investeerders moeten dus
verleid worden om deel te nemen in de onzekere toekomst van een onderneming, en de “wortel” die hen verleid is een hoger verwacht of potentieel rendement op termijn.

De historie heeft aangetoond dat een goed gespreide aandelenportefeuille beleggers altijd heeft beloond met rendement. De risico’s zitten vooral op de korte termijn. Zelfs een portefeuille met een aandelenweging van 50% kan ‘zomaar’  21% van de waarde verliezen in een periode van ten minste één jaar. Waarom niet gewoon de kans op verlies minimaliseren en alle doelstellingen financieren met beleggingen met een laag risico, zoals obligaties en spaarmiddelen?

Omdat de poging om te ontsnappen aan de beweeglijkheid van beleggingen in aandelen door te beleggen in stabielere, maar minder renderende beleggingscategorieen, weer andere risico’s oplevert. Wat dacht je van “opportuniteitskosten“. Dit is het risico dat je niet in staat bent om voldoende vermogen op te bouwen voor later. Een ander risico is inflatie: De portefeuille groeit misschien niet zo snel als de prijzen stijgen, zodat jouw vermogen na verloop van tijd koopkracht verliest. Voor doelstellingen op langere termijn kan inflatie bijzonder schadelijk zijn, omdat de effecten ervan zich over een lange tijdshorizon. Bennyhoff (2009) toonde bijvoorbeeld aan dat over een horizon van 30 jaar een gemiddeld inflatiepercentage van 3% de koopkracht van een portefeuille met meer dan 50% zou verminderen.

Meer weten over beleggen?

Sparen of beleggen?

Ga ik sparen of beleggen? Er zijn veel vooroordelen over beleggen. De waarheid is dat beleggen op de lange termijn voor meer vermogensopbouw zorgt dan sparen. Op korte termijn kunnen koersen echter flink fluctueren.

Waarom gaan beleggen?

Sparen levert niets meer op. Sterker nog, als je rekening houdt met inflatie, belastingen en bankkosten, dan kost sparen je per jaar al snel 3% per jaar. Het gevolg is dat je geld steeds minder waard wordt.

Het belang van lage kosten

Kosten hebben een vernietigend effect op het vermogen dat je kunt opbouwen. Het kan zomaar het verschil zijn tussen een goed en matig pensioen. Wij doen alles om al jouw beleggingskosten te minimaliseren met als resultaat meer vermogen.