Beleggingsles 1. Beleg niet op basis van historische rendementen!

jan 14, 2022

Samenvatting

  • Beleggers selecteren actief beheerde beleggingsfondsen op basis van een historische outperformance;
  • Vaak is het gerealiseerde rendementen bepaald door de factor geluk;
  • Maar al te vaak blijkt de prachtige prestaties niet door te zetten. 

Een geïnformeerde belegger is een betere belegger!

Educatie van beleggers vinden wij belangrijk. Door cliënten goed te informeren en uit te leggen hoe financiële markten werken zijn beleggers beter in staat om goede beleggingsbeslissingen te nemen. In 2012 zijn wij overgestapt van indexbeleggen – de strategie die wij al sinds 2005 voerden – naar evidence-based beleggen.

Veel beleggers selecteren een (actief beheerd) beleggingsfonds op basis van de historische rendementen. Zeker als een beleggingsfonds heeft ‘bewezen’ beter te kunnen presteren dan een benchmark levert dit het fonds meer vermogen op.

In een eerder artikel hebben wij uitgelegd dat actief beheerde beleggingsfondsen achteraf een andere benchmark selecteren dat ervoor zorgt dat de geleverde fondsprestaties er beter uitzien.

De komende periode delen wij meerdere beleggingslessen met je.

Beleggingsles 1, Beleg nooit in een beleggingsfonds op basis van een prachtige performance

Het zal ongeveer een jaar geleden zijn dat Cathie Wood de ster was onder de fondsbeheerders. Nu, 12 maanden later, heeft Amerika’s meest bekende fondsbeheerder enorme moeite om haar status als één van de beste aandelenpickers te handhaven.

Het ARK Innovation ETF, dat haar vlaggeschip is, verloor in 2021 ongeveer 40% van haar waarde. De eerste weken in januari zette de daling door.

Welke les kunnen beleggers hieruit trekken? De prachtige prestaties in het jaar 2020, was dit te danken aan kunde of was het puur geluk?

Wie is Cathie Wood en wat voor soort fonds is de ARK Innovation ETF?

Cathie Wood werd beroemd in 2020 toen haar vlaggenschip, de ARK Innovation ETF, een ronduit spectaculaire prestatie neerzette. Het steeg dat jaar met 157% en dat leverde haar een eerste percentiel-notering op. Dat betekent dat het fonds tot de 1% best presterende fondsen behoort. Die buitengewone prestatie was ook in 2017 bereikt, toen het fonds 87% in koers steeg.

De prestatie in 2020 gaf het fonds een geweldig vijfjarig trackrecord, en dat leidde tot een massale instroom van gelden. Tegen het einde van 2020 zat het fonds op $ 21,5 miljard, en vervolgens steeg het nog meer in de eerste zes weken van 2021, toen het fonds opnieuw een sterke prestatie neerzette, en de waarde van de beleggingen in het fonds piekte op ongeveer $ 28 miljard.

De media pikte het succes al snel op. In menig artikel werd de ‘gave’ van Cathie Woods geroemd. Ze veranderde in een beleggingsgoeroe en beleggers stopten massaal geld in de door haar beheerde fondsen.

Maar zoals bijna altijd gebeurd met beleggingsgoeroe’s, het is een kwestie van tijd voordat de goeroe de magie heeft verloren. Bij Wood duurde dit niet erg lang.

In 2021 verloor het fonds ongeveer 24%. Voor de meeste beleggers is het echter nog veel erger, want vanaf de piek medio februari tot het einde van het jaar verloor het fonds 37%.  Het fonds van Cathie Wood ging dat jaar van $28 miljard naar $16 miljard een het einde van het jaar. Dus de eerdere gerealiseerde hoge rendementen werden gerealiseerd toen het fonds aanzienlijk minder vermogen onder zich had en de ergste verliezen kwamen toen de meeste beleggers net massaal waren ingestapt en het beheerde vermogen op zijn hoogst was.

Wat is de reden dat het mis ging?

Binnen de ARK Innovation ETF werd belegd in snelgroeiende ondernemingen met – zoals Wood het omschrijft – ontwrichtende technologieën. Hieronder hebben we overzicht weergegeven van de top-10 fondsen.

Wat we de voorbije twee jaar hebben meegemaakt, is bijna een exacte herhaling van wat we zagen van 1998 tot maart 2000. Toen zagen we ook dat vergelijkbare ondernemingen met een nieuwe technologie beter presteerden dan de concurrenten, gewoon door het enthousiasme van de beleggers in plaats van door de betere winsten. Het gevolg was enorm gestegen koersen en dus enorme hoge waarderingen.

En dat is precies wat er deze keer weer is gebeurd. Deze ondernemingen hadden geen betere winsten en toch explodeerden hun aandelenkoersen. We kunnen dit enthousiasme van beleggers doortrekken naar groeiaandelen. Vandaag zijn groeiaandelen minstens even duur als ze waren, in verhouding tot waardeaandelen, op het hoogtepunt van de zeepbel in maart 2000, wat betekende dat het zeer waarschijnlijk was dat we een rotatie zouden kunnen zien. Wij denken dat voor veel groeiondernemingen er sprake is van een zeepbel en wat we zien bij de ARK innovation ETF is de correctie.

Een baanbrekende technologie is vaak geen reden om erin te beleggen

Er ontstaan continue nieuwe baanbrekende technologieën waar de consument veel baat bij heeft, en toch branden beleggers zich vaak aan de vingers.

Neem nu bijvoorbeeld het internet en draadloze communicatie. Als je eind jaren ’90 zwaar in deze nieuwe baanbrekende sector investeerde, eindigde je in feite failliet, en toch profiteerde de wereld er enorm van toen de kosten van deze producten en diensten instortten. Wat beleggers niet inzien is dat het vaak niet de innovatieve ontwrichtende bedrijven zijn die profiteren, maar de bedrijven verderop in de keten die die technologie toepassen. Dus ja, soms ontwikkelen de winnaars zich in een vroeg stadium, maar dan komen anderen en verstoren hen en gaan we verder. Het is heel moeilijk om naar de markt te kijken en te raden welke bedrijven zullen winnen. Het is bewezen dat heel, heel, heel weinig mensen daartoe in staat zijn geweest.

Dat is de reden dat wij academisch inzichten gebruiken. Hier worden dure ondernemingen onderwogen. Dat levert beleggers op de lange termijn meer rendement op.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!