De verborgen kosten van indexbeleggen

jan 19, 2022

Samenvatting

  • Uit onderzoek blijkt dat Amerikaanse indextrackers bijna 4 miljard dollar per jaar mislopen door prijsbewegingen als gevolg van front-running;
  • Door gedwongen transacties te voorkomen kunnen (onzichtbare) kosten bespaard worden die even groot zijn als de beheervergoedingen;
  • Bij evidence-based beleggen worden geen verplichte transacties doorgevoerd. Een groot voordeel t.o.v. indexbeleggen. 

Een geïnformeerde belegger is een betere belegger!

Educatie van beleggers vinden wij belangrijk. Door cliënten goed te informeren en uit te leggen hoe financiële markten werken zijn zij beter in staat om goede beleggingsbeslissingen te nemen. In 2012 zijn wij overgestapt van indexbeleggen – de strategie die wij al sinds 2005 voerden – naar evidence-based beleggen.

Lage kosten zijn cruciaal voor een succesvolle beleggingservaring. Terecht dat beleggers steeds meer de focus leggen op beleggingsinstrumenten met lage beheerkosten. Vooral index-beleggingsfondsen en index-ETF’s zijn daarom populair. Echter beleggingsfondsen die een index volgen hebben te maken met onzichtbare kosten.

Amerikaanse indexfondsen gooien 3,9 miljard dollar per jaar weg door voorspelbare, mechanische handelsstrategieën te gebruiken die worden uitgebuit door snuggere marktdeelnemers, zo blijkt uit academisch onderzoek.

Should Passive Investors Actively Manage Their Trades?

Zo luidt het onderzoek van Sida Li (University of Illinois at Urbana-Champaign). De verliezen zouden een belegger die in 30 jaar een pensioenportefeuille van € 2 miljoen opbouwt via aandelen index-ETF’s € 29.000 kosten, zo bleek uit de analyse.

“De handelskosten van mechanische herbalancering zijn in vele opzichten hoog. Ze zijn vergelijkbaar met de totale beheervergoedingen die ETF-beheerders in rekening brengen,” aldus Sida Li, promovendus aan de Universiteit van Illinois en auteur van het artikel.

Het onderzoek richtte zich op de regelmatige herbalancering, meestal elk kwartaal, die door aandelen index-ETF’s wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ze op één lijn blijven met de veranderende samenstelling van de onderliggende index. Door de strikte methodologie van indices weten beurshandelaren wat de indexwijzigingen zullen zijn voordat deze worden doorgevoerd. Dit geeft hun de kans te anticiperen op transacties, waarvan ze weten dat indexfondsen deze hoe dan ook zullen moeten uitvoeren. Daardoor worden de prijzen van de aandelen, die aan een index worden toegevoegd of daaruit worden verwijderd, in de aanloop naar dat moment ongunstig beïnvloed.

Li ontdekte dat de meerderheid van de in de VS genoteerde aandelen-ETF’s niet alleen hun herbalanceringen vooraf aankondigen, maar ook handelen tegen de slotkoersen van 16.00 uur op de vastgestelde herbalanceringsdagen van de index, om zodoende de tracking error te minimaliseren.

Uit het onderzoek bleek ook dat de koers van de aandelen die index-ETF’s kopen gemiddeld met 67 basispunten stijgt in de vijf handelsdagen voorafgaand aan de herbalancering, om vervolgens met 20 basispunten te dalen in de daaropvolgende 20 dagen.

Aangezien de mediane omloopsnelheid voor Amerikaanse aandelen index-ETF’s in 2020 16 procent bedroeg,  betekent dit een onzichtbare kostenpost van 0,146%.

Indices, zoals de S&P 500, zijn niet ontworpen om door fondsen te worden gevolgd en waren oorspronkelijk slechts marktmeters. Volgens Li is het van belang dat beleggers inzicht hebben in de verborgen transactiekosten van indexfondsen en moet de sector proberen de verborgen kosten van indexbeleggen te verkleinen.

Een manier om dat te doen is het volgen van een index met een lagere omloopsnelheid, aldus Li. Vorig jaar varieerden deze percentages van 5 procent voor de S&P 500 tot 20 procent voor de Russell 2000 en 52 procent voor de S&P SmallCap 600 Growth index, volgens de prospectussen van ETF’s die deze indices volgen. Voor indices van een gehele aandelenmarkt, zoals de Wilshire 5000 Total Market Index is de omloopsnelheid daarentegen slechts 3 tot 4 procent.

Een andere mogelijkheid is om op een slimmere manier te handelen. Li wees op CRSP, een indexprovider, waarvan de indices in stappen van 20 procent herbalanceren over een periode van vijf dagen, in plaats van in één keer.

Bij evidence-based beleggen wordt op dagbasis onderzocht of de portefeuille mogelijk aangepast dient te worden. Als dit het geval is, dan kan er met geduld gehandeld worden en worden de hierboven markt-impact kosten voorkomen.

Conclusie

Beleggers zoeken terecht naar goedkope beleggingsoplossingen. Meestal wordt er uitsluitend gekeken naar de hoogte van de beheervergoeding die door een indexfonds in rekening wordt gebracht. Onzichtbare kosten, zoals de in dit artikel beschreven markt-impact kosten, kunnen ervoor zorgen dat de totale kosten hoger zijn dan deze op het eerste gezicht lijken.

Bij EBI Capital gebruiken wij onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Dit levert aantoonbaar lagere totale kosten dan die van indexbeleggen. Dat is één van de vele voordelen van evidence-based beleggen.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!