De verborgen kosten van indexbeleggen

De verborgen kosten van indexbeleggen

Samenvatting Uit onderzoek blijkt dat Amerikaanse indextrackers bijna 4 miljard dollar per jaar mislopen door prijsbewegingen als gevolg van front-running; Door gedwongen transacties te voorkomen kunnen (onzichtbare) kosten bespaard worden die even groot zijn als de...