Maandbericht 2023 februari

mrt 5, 2023

Samenvatting

  • Aandelen: Volwassen markten: neutraal. opkomende markten: een negatieve maand;
  • De rente blijft stijgen. Het resultaat is dalende obligatiekoersen en een hoger verwacht rendement;
  • Momenteel is er sprake van een negatieve yieldcurve. We zullen uitleggen wat dit betekent.

Ontwikkelingen op de financiële markten

Rente

Voor de koersontwikkeling van obligaties is de renteontwikkeling zeer belangrijk. In onderstaande grafiek hebben we de renteontwikkeling van de 2-jaars rente en 10-jaars rente weergegeven sinds 1993. De dalende trend die al een aantal decennia aan de gang was, lijkt definitief geëindigd. De sterke rentestijging van de afgelopen maanden is ook duidelijk zichtbaar. Dit is de oorzaak van het negatieve rendement van obligaties dat in 2022 is gerealiseerd. In de maand januari zijn de rentes iets gedaald. Dat is de reden dat obligaties in de maand januari een positief rendement hebben gerealiseerd.

Term spread: Obligatiefactor

Er is op dit moment iets bijzonders aan de hand op het rentevlak. Het rendement voor een 2-jaars Nederlandse Staatslening is hoger dan het rendement voor een 10-jaar Nederlandse Staatslening. Dat komt niet vaak voor. Een obligatie met een langere looptijd is risicovoller dan een obligatie met een kortere looptijd. Beleggers eisen daarom normaliter een hoger rendement voor een obligatie met een langere looptijd. Het verschil tussen het rendement van beide obligaties wordt de term-spread genoemd. Als het rendement voor de obligatie met een kortere looptijd hoger is ten opzichte van de obligatie met een langere looptijd wordt dit een inverse yieldcurve genoemd.

Een negatieve yieldcurve heeft geen consequenties voor aandelenbeleggers. Dat hebben we hier uitgelegd.

Hieronder hebben we een grafiek weergegeven die het verschil in rendement laat zien tussen een 10-jaars Nederlandse Staatslening en een 2-jaars Nederlandse Staatslening. Sinds 1993 is het verschil nimmer zo negatief geweest.

Een negatieve yieldcurve. Wat betekent dit?

Voor beleggers in obligaties heeft een negatieve yieldcurve niet direct gevolgen, echter de argumenten om de rentegevoeligheid van een obligatieportefeuille (sterk) te verlagen zijn sterk toegenomen en wel om de volgende redenen.  Zo wordt de belegger niet meer beloond met extra rendement door obligaties met een langere looptijd aan te houden. Normaliter leveren obligaties met een langere looptijd meer rendement op. Op dit moment is dit dus niet meer van toepassing. Een tweede argument is dat je als belegger nu meer rendement kunt krijgen met minder renterisico. 

Beide argumenten pleiten voor een obligaties met een kortere rentegevoeligheid. 

Aandelen

Aandelen presteerden in de maand februari licht negatief. Zo daalde EBI’s aandelenbenchmark (de MSCI ACWI index) met 0,16% in waarde. EBI 100 liet in februari een negatief rendement optekenen van -0,59%. Hiermee presteerde EBI 100 0,43% slechter dan de benchmark. Over de eerste twee maanden gemeten presteert EBI 100 0,32% beter dan de benchmarkindex.

Zoals gebruikelijk presteerden de verschillende aandelencategorieën zeer verschillend. De best presterende categorie in februari was Global Smal-Value (aandelen van kleine waarde ondernemingen uit de volwassen markten). Deze categorie realiseerde in februari een rendement van 0,75%. Aandelen uit de opkomende markten presteerden in februari negatief.

Hieronder kun je zien hoe de verschillende aandelencategorieën hebben gepresteerd.

Obligaties

We schreven er net al over. De rente blijft stijgen. De Nederlandse 10-jaars rente steeg van 2,61% (31 januari) tot 3,14% eind februari. Dit zorgde voor een negatief rendement voor obligaties. 

EBI’s prestaties

Hieronder zie je de prestaties van EBI’s modelportefeuilles. Uit de tabel is te herleiden dat vooral de modellen waarbij in obligaties wordt belegd negatieve rendementen hebben behaald. Onderstaande tabel laat de prestaties van de verschillende modellen zien.

Tot en met februari presteerden alle EBI modellen beter dan de benchmark index.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!