Wat betekent een ‘inverse’ yieldcurve voor beleggers?

aug 31, 2018

Samenvatting

  • Beleggers selecteren actief beheerde beleggingsfondsen op basis van een historische outperformance;
  • Vaak is het gerealiseerde rendementen bepaald door de factor geluk;
  • Maar al te vaak blijkt de prachtige prestaties niet door te zetten. 

Wat betekent een ‘inverse’ yieldcurve voor beleggers?

Normaal is de rente van kortlopende obligaties lager dan de rente van langer lopende obligaties. Echter in de V.S. is bijna het punt aangebroken dat dit niet langer het geval is. Er is dan sprake van een inverse yieldcurve. Veel analisten noemen dit fenomeen de beste voorspeller van een toekomstige recessie en dat betekent dat er een (flinke) daling van aandelenkoersen in het verschiet ligt?

Onderstaande grafiek laat de hypothetische groei zien van een investering in de S&P 500 index van $ 1.000,-. In de grafiek is tevens het verschil opgenomen van de Amerikaanse tienjaars rente versus de tweejaars rente. Periodies waarbij de tienjaars rente lager was dan de tweejaars rente is grijs gearceerd. Zoals we kunnen zien lijkt het er niet op dat er een sterke relatie is tussen dergelijke periodes en het rendement van aandelen.

De kredietcrisis van 2008 laat bijvoorbeeld zien dat de Amerikaanse yieldcurve ‘inverted’ in februari 2006. De 12 maanden erna lieten aandelen een positief rendement zien. In juni 2007 werd de yieldcurve weer normaal. De echte daling van de aandelenkoersen begon pas in oktober 2007 en duurde tot februari 2009.

Een belegger die zou hebben besloten om op basis van een inverse yieldcurve uit aandelen te stappen en bij een positieve yield weer in te stappen, zou in dit voorbeeld van een koude kermis zijn thuisgekomen. Het eerste jaar zou deze belegger een jaar lang tegen stijgende koersen hebben aangekeken en op het moment dat deze belegger weer besloot in te stappen sloeg de kredietcrisis enkele maanden later hard toe.

In de V.S. is het de afgelopen 40 jaar weinig voorgekomen dat er sprake was van een inverse yieldcurve. Dat maakt het lastig om betrouwbare conclusies te trekken. We kunnen echter ook naar andere landen kijken om de steekproefomvang te vergroten. Onderstaande grafiek toont de hypothetische groei van $ 1.000 geïnvesteerd in de lokale aandelen marktindex de maand vóór de inverse yieldcurve begon in vijf grote ontwikkelde landen, waaronder de VS, sinds 1985. Aandelenrendementen (zoals gemeten door MSCI local valuta-indices) laten een gemengd beeld zien in de drie jaar na een inversie. Zo noteerden Amerikaanse indices in 66% van de gevallen hoger twaalf maar 36 maanden later was dit gedaald tot maar 33%.

Wanneer we kijken naar alle landen dan zien we dat, gemeten over een periode van 12 maanden in 86% van de gevallen koersen hoger stonden en dat, gemeten over een periode van 36 maanden dit in 71% van de metingen het geval was.

De enige juiste conclusie is dat de yieldcurve niet echt een betrouwbare indicator is om het juiste moment te bepalen van de toekomstige richting van de aandelenmarkt.

Ondanks dat er sprake is van een beperkte dataset blijkt dat ook in andere grote volwassen economieën een inverse yieldcurve geen betrouwbare indicator is van koerscorrecties.

Conclusie

Dit is een voorbeeld waarom onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Waar het in eerste instantie aannemelijk lijkt om de yieldcurve als voorspellende indicator te gebruiken, blijkt het in de praktijk allesbehalve een betrouwbare indicator te zijn. Dus wat moeten beleggers doen die zich zorgen zijn gaan maken nadat in de media waarschuwende signalen zijn afgegeven? Ons antwoord is dat elke beleggers een beleggingsportefeuille dient aan te houden dat past bij de beleggingsdoelstellingen en persoonlijke risicotolerantie. Het is zinloos om aandacht te schenken aan korte-termijn ruis. Daarom moet de focus liggen op de lange termijn. Toepassen van wetenschappelijk onderzoek (evidence-based beleggen) vergroot uw kansen aanzienlijk.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!