Maandbericht 2021 september

okt 7, 2021

Samenvatting

  • De maand september 2021 was voor zakelijke waarden een negatieve maand;
  • Ook vastrentende waarden lieten negatieve rendementen zien;
  • EBI’s modelportefeuille presteerde relatief 1,16% beter dan de referentie-index. De outperformance in 2021 bedraagt 2,77%.

In het nieuws

In september werden beleggers vooral onrustig door het mogelijke failliet van de Chinese vastgoedreus Evergrande. In China is er sprake van een vastgoedbubble. Er wordt voor vele miljarden aan vastgoed gebouwd en maar al te vaak met geleeend geld. In 2020 besloot de Chines Overheid in te grijpen. Vastgoedontwikkelaars, zoals Evergrande, werden verplicht maandelijks te rapporteren. Daarnaast kregen vastgoedondernemingen een code. Evergrande kreeg code rood, naast zeven andere Chinese vastgoedondernemingen. Evergrande mocht geen geld meer lenen en werd verplicht om de schulden terug te brengen. Dit probeerde Evergrande te realiseren door dochterondernemingen te verkopen. Dit lukt niet.

Een sterke stijging van grondstoffen en energie heeft geleid tot een hogere inflatiecijfers. De Europese inflatie is in september namelijk gestegen naar 3,4 procent. Dit komt vooral door de sterk stijgende energieprijzen. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,4 procent, het hoogste niveau in dertien jaar. In juli lag de inflatie nog op 2,2 procent, in augustus op 3%. Hieronder hebben we de Nederlandse consumentenprijsindex weergegeven. De inflatie is duidelijk aan het oplopen. 

Zakelijke waarden in augustus: EBI 100 – 1,12%

Mede door de toegenomen onzekerheid lieten zakelijke waarden in september een negatief rendement zien. EBI’s model 100 verloor 1,12%. De benchmark voor indexbeleggers (MSCI All Country World Index) verloor 2,28%. In de berekening van het rendement van onze modelportefeuilles is rekening gehouden met onze vergoeding en de kosten van de broker. In het rendement van de benchmark index zijn geen kosten van toepassing.

Het is fijn dat onze modelportefeuille zo goed presteert. Echter dit is niet elke maand het geval. In onderstaande tabel zie je het verschil op maandbasis tussen EBI 100 en de benchmark index.

Zoals gebruikelijk zitten er grote verschillen in de rendementen van de verschillende beleggingscategorieën. Dat laat onderstaande tabel goed zien. De best presterende categorie binnen de Zakelijke Waarden was Global Small-Value. Dit zijn aandelen die voldoen aan de criteria klein en waarde. Recentelijk hebben we een uitgebreid artikel over het fonds geschreven waarmee wij blootstelling aan deze beleggingscategorie verkrijgen. Dit fonds daalde niet in waarde in september. De slechtste rendementen zagen we binnen de categorie onroerend goed. 

Vastrentende waarden in september 2021: EBI 0 -0,88%

De benchmark (Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (hedged to EUR)) heeft in de maand september 2021 een negatief rendement opgeleverd van -1,02%. EBI 0 heeft een negatief rendement opgeleverd van -0,88%. Hieronder hebben wij een grafiek opgenomen dat 10-jaars rente laat zien van de belangrijkste economische gebieden.

Hieronder hebben wij de rendementen van de verschillende obligatiecategorieën weergegeven. De meer risicovolle obligatiecategorieën presteren dit jaar prima. Het zorgt ervoor dat EBI 0 dit jaar 0,79% (na kosten) beter presteert dan de index (zonder kosten). 

Conclusie

EBI's modelportefeuilles presteren dit jaar meer dan uitstekend. Niet alleen in absolute zin maar ook relatief. De rendementen behoren tot de top in de markt. Daar zijn wij zeer content mee. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 - 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!