Rendement EBI's modelportefeuilles in 2022

Data bijgewerkt tot en met januari 2022

%

EBI 20

%

EBI 40

%

EBI 60

%

EBI 80

%

EBI 100

In 2022 presteert EBI's model 100 2,14% beter dan de MSCI ACWI index. Ook EBI's andere modellen presteren beter.

Toelichting EBI Capital

De eerste maand van januari is voor veel beleggers zeer negatief begonnen. Zo verloor de MSCI Wereld Growth Index 8,09%, de MSCI Europe Growth Index 9,02%. Veel individuele aandelen laten nog veel grotere verliezen zien. Op dit moment zijn er grote waarderingsverschillen tussen de verschillende aandelencategorieën. Het waarderingsverschil tussen groei en waarde aandelen is in een historisch perspectief nimmer zo groot geweest als nu. Academisch onderzoek heeft aangetoond dat waarderingen op de langere termijn een belangrijke impact hebben op het uiteindelijke rendement.

Evidence-based beleggen levert op de lange termijn meer op dan indexbeleggen

Als het om jouw geld gaat, wie heb je dan het liefst aan je zijde? Vertrouw je jouw vermogen toe aan de research-afdeling van een winst gedreven grootbank, een paar goedwillende experts van een zelfstandige vermogensbeheerder, vertrouw je op een commerciële index of kies je liever voor Nobelprijswinnaars en academici die volledig onafhankelijk onderzoek hebben gedaan naar de werking van financiële markten. Onderzoeken die zijn gecontroleerd en geverifieerd door onafhankelijke deskundigen.

Sinds 1989 heeft EBI's aandelenportefeuille een gemiddeld jaarrendement van 8,75% opgeleverd versus 7,05% voor de MSCI Wereldindex. Voor jou betekent dit 74,2% meer vermogen!

Bij EBI Capital willen wij met jouw vermogen geen enkel onnodig risico nemen. Daarom kiezen wij voor een wetenschappelijke benadering m.b.t. beleggen. Onze beleggingsfilosofie is volledig gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Veel van deze onderzoeken zijn beloond met een Nobelprijs. Beleggen met EBI Capital is vermogensbeheer met Nobelprijswinnaars aan je zijde. Dat levert aantoonbaar meer rendement op.

De vermogensgroei van onze modelportefeuilles sinds 1999

Rendement EBI's modelportefeuilles sinds 1999

De rendementen zijn gebaseerd op de rendementen van onze cliënten. Eerdere data is gebaseerd op de posities van onze modelportefeuilles.

Er is rekening gehouden met kosten.

Data bijgewerkt tot en met januari 2022

%

EBI 20

%

EBI 40

%

EBI 60

%

EBI 80

%

EBI 100