EBI's rendementen

Beleggen met Nobelprijswinnaars aan je zijde levert je het beste rendement op. Dat bewijzen onze rendementen.  De rendementen die wij publiceren zijn bijgewerkt tot en met december 2022 en uiteraard zijn de rendementen gecorrigeerd voor kosten. De werkelijke rendementen van jouw belegde vermogen kunnen afwijken al naar gelang de omvang van de portefeuille en het aantal gedane stortingen of onttrekkingen.

In 2022 presteert EBI's model 100 4,83% beter dan de MSCI ACWI index. Beleggen met Nobelprijswinnaars aan je zijde. Dat is EBI Capital!

Toelichting EBI Capital (update 16 januari 2023)

Het jaar 2022 heeft voor aandelen en obligaties een negatief rendement opgeleverd. Met name beleggingen die de afgelopen jaren sterk zijn gestegen, laten momenteel dramatische koersverliezen zien. Zo verloor de MSCI Wereld Growth Index 24,62% en de MSCI Europe Small Cap Index 22,67%. Veel individuele aandelen laten nog veel grotere verliezen zien. Op dit moment zijn er grote waarderingsverschillen tussen de verschillende aandelencategorieën. Het waarderingsverschil tussen groei en waarde aandelen is in een historisch perspectief nimmer zo groot geweest als nu. Academisch onderzoek heeft aangetoond dat waarderingen op de langere termijn een belangrijke impact hebben op het uiteindelijke rendement. EBI voelt zich dan ook zeer comfortabel met de huidige inrichting van haar modelportefeuilles.

Vermogensontwikkeling EBI's modelportefeuilles

De ontwikkeling van EBI's modelportefeuilles zie je hieronder. We hebben ook onze EBI spaarrente index opgenomen. Dat geeft inzicht in de rendementsontwikkeling van een spaarder. 

Evidence-based beleggen levert op de lange termijn meer op dan indexbeleggen

Als het om jouw geld gaat, wie heb je dan het liefst aan je zijde? Vertrouw je jouw vermogen toe aan de research-afdeling van een winst gedreven grootbank, een paar goedwillende experts van een zelfstandige vermogensbeheerder, vertrouw je op een commerciële index of kies je liever voor Nobelprijswinnaars en academici die volledig onafhankelijk onderzoek hebben gedaan naar de werking van financiële markten. Onderzoeken die zijn gecontroleerd en geverifieerd door onafhankelijke deskundigen.

Sinds 1999 heeft EBI's aandelenportefeuille een gemiddeld jaarrendement van 7,56% opgeleverd versus 6,12% voor de MSCI ACWI index. Voor jou betekent dit 38% meer vermogen!

Bij EBI Capital willen wij met jouw vermogen geen enkel onnodig risico nemen. Daarom kiezen wij voor een wetenschappelijke benadering m.b.t. beleggen. Onze beleggingsfilosofie is volledig gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Veel van deze onderzoeken zijn beloond met een Nobelprijs. Beleggen met EBI Capital is vermogensbeheer met Nobelprijswinnaars aan je zijde. Dat levert aantoonbaar meer rendement op.

Disclaimer

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De historische rendementen zijn gebaseerd op historische rendementen van onze klanten en daarvoor gebaseerd op EBI's indices.