Dimensional: Bitcoin, een valuta of belegging?

jul 18, 2021

Dimensional: Bitcoin, een valuta of belegging?

Philipp Meyer-Brauns, hoofd Investment Solutions Analytics bij Dimensional, bespreekt de volatiliteit van bitcoin en beoordeelt of de cryptocurrency een verwacht rendement heeft, de beleggingsonzekerheid kan beperken of kan worden gebruikt om te voorzien in liquiditeitsbehoeften op korte termijn. Hij analyseert ook de rol die bitcoin zou kunnen spelen in beleggingsportefeuilles.