Special: de gevolgen van een oorlog. Inflatie

mrt 8, 2022

Samenvatting

  • Beleggers verwachten een structureel hogere inflatie;
  • Dit is vooral slecht nieuws voor obligaties;
  • De reële rente nadert de -2,50%.

Markten prijzen een hoge(re) inflatie in

De oorlog in Oekraïne houdt iedereen bezig. EBI’s team probeert je zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Zoals bekend is het zinloos om voorspellingen te doen over de marktontwikkelingen. Wel kunnen we zien wat er gebeurd op de financiële markten. In dit artikel nemen we je mee naar de inflatie ontwikkelingen.

Snel oplopende olie en gasprijzen

De meest directe impact op inflatie loopt via de olie-en gasprijzen. De prijs van een vat olie is sinds het begin van dit jaar met maar liefst 67% gestegen. De prijs van Europees gas is dit jaar met bijna 300% in prijs gestegen. Een dergelijk snelle stijging vanaf een reeds hoog niveau -olieprijzen stegen in heel 2021 met ruim 50%, gas met maar liefst 340%!- is sinds de oliecrisis van de jaren 70 niet meer voorgekomen.

Het belang van brandstoffen in de algemene inflatie wordt al snel duidelijk als je de officiële inflatie vergelijkt met wat we de kerninflatie noemen: de inflatie geschoond van de invloed van brandstoffen. Bedroeg de kerninflatie in de eurozone in februari 2,7%, de officiële inflatie lag met 5,8% op ruim het dubbele. Let wel, deze stijgingen vonden plaats ondanks dat er nog geen beperkingen zijn opgelegd aan de levering van Russische olie en gas. Het ziet er nu naar uit dat het Westen stappen wil zetten in die richting. Ook dreigen de Russen met het dichtdraaien van de olie- en gasleveringen.

Hieronder zie je prijsontwikkeling van Brent oil.

Oplopende graanprijzen

Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor ongeveer 25% van de wereldwijde export van graan. De export van graan uit Oekraïne is momenteel niet mogelijk vanwege de oorlog en de export van graan uit Rusland ligt aan banden vanwege de sancties die zijn opgelegd. Ook hier zien we forse prijsstijgingen: de Amerikaanse wheat future steeg dit jaar al met ruim 60%. Het is belangrijk om te weten dat graan een belangrijke grondstof is voor diervoeding. Het ligt dus voor de hand dat de vleesprijs gaat stijgen. Daarnaast is graan een belangrijke voedingsbron. Het armere deel van de bevolking wordt hierdoor getroffen. Dit kan weer leiden tot een grotere politieke instabiliteit. 

Hieronder zie je de prijsontwikkeling van graan.

Markten prijzen een hogere inflatie in

Onderstaande grafiek laat zien wat financiële markten momenteel inprijzen voor inflatie van verschillende looptijden. De sterkste stijging hebben we gezien in de zogenaamde Duitse 2-jaarsbreakeven, het contract dat de gemiddelde inflatie weergeeft die de markten de komende twee jaar voorziet. Gemiddeld rekent de markt nu met een inflatie van 4,70%, de Duitse inflatieverwachting ligt momenteel zelfs boven die van de VS (4,15%). Ook de langer lopende contracten (de rode kleuren) laten inmiddels inflatieniveaus zien die duidelijk boven de ECB-doelstelling van 2% liggen. 

Voor alle rode lijnen geldt echter dat deze mede beïnvloed worden door de huidige hoge startwaardes van de inflatie. Het is om die reden beter om naar de zwarte lijn te kijken, de zogenaamde ‘5 year 5 year forward’. Hierbij kijken we naar de verwachte gemiddelde inflatie over de periode 2027-2032, een periode waarin het conflict (hopelijk) alweer ver achter ons ligt. De markt gaat uit van een inflatie van 2,07%, waardoor de markt voor het eerst sinds lange tijd (licht) boven de ECB-doelstelling van 2% inflatie handelt. Let wel, de 2,07% die nu op de borden staat, is waarschijnlijk niet genoeg om een paniekreactie te veroorzaken bij de stemgerechtigde leden van de ECB, maar het is in elk geval een factor die door menig havik met argusogen in de gaten wordt gehouden. Overigens zien we dat de oplopende inflatieverwachtingen (nog) niet gepaard gaan met een oplopende verwachting ten aanzien van renteverhogingen. Kijken we naar de reële rente, dan zien we dat die sinds de inval is gekelderd. De Duitse reële rente staat momenteel rond de -2,5%, het laagste niveau ooit. 

Conclusie

Het zijn onzekere tijden. De historie leert ons dat volhouden aan je beleggingsplan ervoor zorgt dat jouw beleggingsdoelen worden gerealiseerd. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 - 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!