Privacy & cookie statement

Privacy

Bij EBI Capital vinden we het belangrijk om ons aan alle wet- en regelgeving te houden, niet alleen aan de regels zelf maar ook aan de bedoeling ervan. Op deze pagina lees je hoe EBI Capital met jouw persoonsgegevens omgaat.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of die aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

We verzamelen jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:
– Je deelt je persoonsgegevens met ons wanneer je klant wordt of wanneer je contact met ons opneemt; en/of
– Wij hebben jouw persoonsgegevens verkregen uit andere beschikbare bronnen zoals het Handelsregister, andere beschikbare registers, online en traditionele media, openbare bronnen of derden waarmee EBI Capital samenwerkt, zoals depotbanken.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

– Identificatiegegevens, zoals je naam, geboortedatum en -plaats, nummer van het identiteitsbewijs, e-mailadres, telefoonnummer en nationaliteit. We gebruiken deze gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen inzake cliëntonderzoek. Ook gebruiken we deze gegevens om contact te onderhouden, en om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met ons hebt gesloten.

– Gegevens met betrekking tot de financiële positie, de beleggingsdoelstellingen en risicohouding. Deze informatie omvat o.a. gegevens over je inkomen en je vermogen, inclusief documenten die gebruikt zijn bij het vaststellen van de financiële positie. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op jouw situatie.

– Overige gegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je telefonisch of per mail contact met ons opneemt.

Hoe beveiligingen we jouw persoonsgegevens?

EBI Capital heeft de wettelijke plicht om jouw persoonsgegevens te beschermen en om inbreuken op de beveiliging daarvan te voorkomen, te detecteren en te beperken. Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens verwerken. Ook zijn er in de wet vaak minimale- en maximale bewaartermijnen opgenomen, die wij zullen naleven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Soms kan het nodig zijn dat we jouw persoonsgegevens delen met derden. Dit zullen wij niet zomaar doen, en er zal altijd een goede grondslag voor zijn. Voorbeelden van derden met wie wij persoonsgegevens delen, zijn partijen die ondersteunend zijn bij de dienstverlening van EBI Capital (zoals de depotbank, brokers of IT dienstverleners), overheidsinstanties, toezichthouders, de accountant en juridisch adviseurs.

Bij het delen van persoonsgegevens zullen wij altijd de verplichtingen uit de privacy wetgeving volgen.

Welke rechten heb je?

Je hebt een aantal privacyrechten. Je kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kun je ons in sommige gevallen vragen om je gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van je gegevens te beperken. Tot slot kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. En ben je het niet eens met hoe wij jouw gegevens verwerken? Dan kun je een privacyklacht bij ons indienen. Dat kan op info@ebicapital.nl.

Cookies

Bij EBI Capital gebruiken we functionele en analytische cookies. We gebruiken geen cookies voor commerciële acties en we staan het gebruik van tracking cookies niet toe. Voor het gebruik van functionele en analytische cookies vragen we wel om jouw toestemming. Als je onze website gebruikt, geef je ons automatisch toestemming om deze cookies te gebruiken.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Zonder deze cookies werkt de site niet goed.

Analytische cookies

Analytische cookies houden bij hoeveel bezoekers er op de website komen, maar deze hebben geen of nauwelijks invloed op jouw privacy.

We gebruiken Google Analytics om onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. EBI Capital heeft bij het instellen van Google Analytics voldaan aan de volgende voorwaarden:
– EBI Capital heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google;
– De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat gegevens nooit naar je IP-adres te herleiden zijn;
– Het account van EBI Capital is zo ingesteld, dat er geen gegevens worden gedeeld met anderen;
– Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies uitzetten en verwijderen

Je kunt alle cookies (voor alle websites die je bezoekt) uitzetten, door in de instellingen van je internetbrowser aan te passen dat je alle cookies wenst te weigeren. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde websites niet meer goed werken.
De wijze waarop je cookies kunt verwijderen, hangt af van je internetbrowser. Raadpleeg desgewenst de ‘help-functie’ van uw browser.