niek@ebicapital.nl

+31 20 211 11 28

Niek Padt

Na afronding van de studie financiële economie aan de Universteit van Amsterdam heeft Niek vanaf 1998 diverse functies bekleed bij ABN AMRO en ING, voornamelijk binnen de afdeling Financiële Markten, zowel in Amsterdam als in New York. In 2013 is hij een eigen financiële plannings- en beleggingsadviespraktijk gestart, waarbij hij al sinds 2015 nauw samenwerkte met EBI Capital. Deze samenwerking is wederzijds zo goed bevallen dat Niek zich eind 2020 heeft aangesloten bij EBI Capital, waarbij hij naast een rol als beleggingsadviseur tevens tot het bestuur is toegetreden.

Niek is zowel gecertificeerd financieel planner (FFP / CFP®) als Chartered Financial Analyst (CFA).