Maandbericht 2024 maart

apr 15, 2024

Inleiding

Het blijft enorm onrustig in de wereld. Het lijkt erop dat de spanningen alleen maar verder toenemen, recent nog door de Iraanse aanval op Israël. Desondanks heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn prognoses voor de wereldwijde economische groei in 2024 een beetje opgekrikt. Het IMF gaat nu uit van een groei van 3,1 procent, net als in 2023, waar het in oktober nog 2,9 procent voorspelde.

De Financiële markten

Het beleggingsresultaat op de aandelenmarkten in maart was wederom erg positief. Dit ondanks de geopolitieke onrust. Al onze aandelenfondsen hebben uitmuntende resultaten laten zien.

Aandelen

De afgelopen maand was de beleggingscategorie Global Value de best presterende categorie met een maandrendement van maar liefst 6,25%. EBI 100 presteerde met een maandrendement van 3,85% na kosten 0,52% beter dan de benchmark. Dat is een fijne constatering. Zoals gezegd, het Dimensional Global Value was de afgelopen maand het best presterende aandelenfonds. Sinds de introductie in september 2016 bedraagt het gemiddeld jaarrendement 9,72% per jaar.

De route naar dit gemiddeld jaarrendement was echter behoorlijk hobbelig. Kijk maar naar de dagelijkse schommelingen van dit fonds.

 

Het is duidelijk dat de dagelijkse schommelingen soms aanzienlijk waren. Duidelijk waarneembaar zijn de zeer hoge schommelingen gedurende de corona-crisis. Als we echter kijken naar de rendementsontwikkeling, dan ontstaat het volgende beeld. 

De koersontwikkeling van dit fonds laat goed zien wat beleggen in aandelen in de praktijk betekent. Soms zijn er periodes dat de koersen zijdeling bewegen. Soms breekt er paniek uit en kunnen koersen hard dalen, zoals we hebben gezien gedurende de Corona uitbraak. Soms zijn er periodes dat koersen hard stijgen. Voor beleggers is het belangrijk om te accepteren dat deze fases onderdeel zijn van de werking van de financiële markten. 

Obligaties

Obligaties lieten in maart een licht positief rendement optekenen.

Momenteel zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande op het rentevlak: een inverse yieldcurve en dalende creditspreads. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij veranderingen doorgevoerd binnen de beleggingscategorie obligaties.

Inverse yieldcurve

Een inverse yieldcurve is een financieel fenomeen dat zich voordoet wanneer de rendementen op kortlopende obligaties hoger zijn dan de rendementen op langlopende obligaties van dezelfde kredietkwaliteit. Normaal gesproken verwachten beleggers een hoger rendement voor het vasthouden van obligaties over een langere periode, vanwege de grotere risico’s en onzekerheden over een langere tijdsperiode. Wanneer de yieldcurve echter inverse wordt, betekent dit dat de rendementen op kortlopende obligaties hoger zijn dan die op langlopende obligaties. Dit wordt vaak gezien als een indicator van economische onzekerheid of verwachtingen van een toekomstige recessie.

Er kunnen meerdere redenen zijn voor een inverse yieldcurve, maar een belangrijke oorzaak is vaak de verwachting dat centrale banken de rentetarieven zullen verlagen om een vertragende economie te stimuleren. Wanneer beleggers een renteverlaging verwachten, worden langlopende obligaties aantrekkelijker (omdat hun prijs stijgt wanneer de rente daalt), wat hun rendement verlaagt in vergelijking met kortlopende obligaties.

Het beleggen in kortlopende obligaties ten opzichte van langlopende obligaties heeft op dit moment een aantal zeer belangrijke voordelen:

1. Hoger rendement: In een inverse yieldcurve situatie bieden kortlopende obligaties een hoger rendement dan langlopende obligaties;
2. Lagere prijsvolatiliteit: Kortlopende obligaties hebben doorgaans een lagere prijsvolatiliteit dan langlopende obligaties, waardoor ze veel minder risicovol zijn;
3. Liquiditeit: Kortlopende obligaties bieden meer flexibiliteit omdat ze eerder aflopen, waardoor beleggers sneller toegang hebben tot hun kapitaal om te reageren op veranderende marktomstandigheden;
4. Bescherming tegen renterisico: Wanneer de rentetarieven stijgen (wat vaak gebeurt na een periode van economische vertraging), dalen de prijzen van bestaande obligaties. Kortlopende obligaties zijn veel minder gevoelig voor renteveranderingen dan langlopende obligaties.

Samenvattend vinden wij dat het beleggen in kortlopende obligaties op basis van bovenvermelde voordelen een verstandige keuze.

Dalende creditspreads

Aan ander verschijnsel dat momenteel speelt is een krimpende creditspread. Een krimpende creditspread wijst op het afnemen van het verschil in rendement tussen obligaties met een hoger risico (zoals bedrijfsobligaties en high yield obligaties) en obligaties met een lager risico (zoals staatsobligaties). Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar vaak duidt het op een verbetering van de marktperceptie over het risico van deze obligaties of een algemene daling van de rentetarieven.

Een krimpende creditspread betekent dat de extra vergoeding (het hogere rendement) die beleggers ontvangen voor het nemen van meer risico, kleiner wordt. Hier zijn enkele redenen waarom wij vinden dat het in zo’n situatie verstandig is om minder te beleggen in risicovollere obligaties:

1. Lagere risicopremie: Wanneer de creditspreads krimpen, wordt het rendementsverschil tussen hoog- en laagrisico-obligaties kleiner. Dit betekent dat beleggers minder worden gecompenseerd voor het nemen van extra risico. Het extra rendement weegt mogelijk niet meer op tegen het hogere risico.
2. Marktoptimisme kan overdreven zijn: Een krimpende creditspread kan het gevolg zijn van marktoptimisme, waarbij beleggers de risico’s mogelijk onderschatten. Als dit optimisme niet overeenkomt met de fundamentele economische realiteit, kunnen beleggers in risicovollere obligaties uiteindelijk worden blootgesteld aan plotselinge marktcorrecties of verslechterende bedrijfsvooruitzichten.
3. Veranderende risicoperceptie: Het krimpen van de spread kan ook duiden op een verandering in de perceptie van het marktrisico, die niet noodzakelijk gebaseerd is op verbeteringen in de kredietkwaliteit van uitgevende bedrijven. In zulke gevallen kan de markt volatieler worden, wat een groter risico voor beleggers in hoger rendementsobligaties met zich meebrengt.
4. Potentiële rentestijgingen: Een krimpende creditspread kan soms voorafgaan aan een periode van stijgende rentetarieven, vooral als de centrale bank actie onderneemt tegen inflatie. Renterisico treft alle obligaties, maar risicovollere obligaties kunnen harder geraakt worden als beleggers vluchten naar veiligheid, wat hun prijzen verder kan drukken.
5. Risicobeheer: In tijden van krimpende creditspreads is het verstandiger voor beleggers om hun portefeuille te diversifiëren en meer te focussen op kwaliteit in plaats van hoger rendement na te jagen. Dit kan helpen bij het beheren van het risico van de portefeuille en het beschermen tegen onvoorziene marktveranderingen.

Samenvattend, hoewel risicovollere obligaties aantrekkelijk kunnen zijn voor hun potentieel hoger rendement, kan het in tijden van krimpende creditspreads verstandig zijn om de blootstelling aan dergelijke obligaties te verminderen vanwege het lagere compensatie voor genomen risico’s, marktoptimisme, en hogere volatiliteit en risico’s die daarmee gepaard gaan.

Hieronder zie je de renteontwikkeling van een drietal rentetarieven. Uiteindelijk zal de huidige rentestructuur weer normaliseren. Dat betekent dat de tienjaars rente hoger zal noteren dan de andere twee rentetarieven. Er zijn twee scenario’s mogelijk. De eerste is dat de korte rente gaat stijgen. In dat geval zal er een licht positief koersrendement gerealiseerd gaan worden. Het tweede scenario is een stijging van de lange rente. In dat geval zullen beleggers mogelijk een sterk negatief rendement realiseren indien zij beleggen in langer lopende obligaties.

Opvallende ontwikkelingen

Uiteraard zijn er ontwikkelingen die wij met veel interesse aanschouwen. Het zijn vooral ontwikkelingen waar wij onze cliënten voor behoeden. Hieronder hebben we een meest interessante ontwikkelingen samengevat.

De particuliere belegger en Tesla

Uit data van DNB blijkt dat als Nederlandse particuliere beleggers investeren in buitenlandse aandelen, het aandeel Tesla na Apple het grootste belang is. Tesla presteert echter al geruime tijd erg matig, zeker ten opzichte van sectorgenoten. 

Wat is de oorzaak van de matige prestaties van Tesla? Dit heeft alles te maken met de verwachtingen die beleggers hadden. De verwachtingen voor Tesla op het hoogtepunt van de koers in november 2021 waren extreem hoog, waarbij het aandeel werd verhandeld tegen 30 keer de omzet van het voorgaande jaar en 15 keer de verwachte toekomstige omzet. Hoewel de verkopen sindsdien aanzienlijk zijn gegroeid, zijn ze bij lange na niet zo veel gegroeid als beleggers hadden verwacht, wat heeft geleid tot een afname van de waardering naar 6 keer de omzet van het voorgaande jaar en 4 keer de verwachte omzet.

Trump Media

Een belegging die wij ronduit speculatief vinden is Trump Media. Trump Media ($DJT) rapporteerde vorige week de resultaten over het volledige jaar 2023, met een nettoverlies van $58 miljoen bij een omzet van slechts $4,1 miljoen. De euforie rond de beursgang lijkt te vervagen. Na een piek te hebben bereikt van een marktkapitalisatie van $10,9 miljard op 26 maart, is de marktkapitalisatie snel gedaald naar $5,1 miljard.  Veel professionele beleggers willen dit aandeel dan ook ‘shorten’ om zo te kunnen profiteren van een verwachte koersdaling. De vraag naar het shorten van de aandelen is extreem hoog, zoals blijkt uit de torenhoge leentarieven. CNBC meldde dat beleggers jaarlijkse financieringskosten van 750% tot 900% zouden moeten betalen. Op dat niveau zou de aandelenprijs met meer dan $30 moeten dalen om quitte te spelen.

Dit zijn allemaal voorbeelden waar veel particuliere beleggers zich op kunnen richten maar dat niets te maken heeft met professioneel beleggen. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!