Maandbericht 2023 mei

jun 12, 2023

Samenvatting

  • Aandelen: Licht dalende koersen;
  • Rente: Zowel de lange als de korte rente stegen iets;
  • Risicovollere obligaties presteerden goed.

Ontwikkelingen op de financiële markten

Rente

Voor de waarde van obligaties is het belangrijk om de ontwikkeling van de rente in de gaten te houden. De renteontwikkeling van zowel de 2-jaars rente als de 10-jaars rente sinds 1993 is weergegeven in de grafiek hieronder. De daling van de rente die al een aantal decennia gaande was, is in de zomer van 2022 gestopt. Sindsdien is de rente sterk gestegen, wat heeft geleid tot een negatief rendement voor obligaties in 2022. In mei is de lange rente licht gedaald en de korte rente licht gestegen.

10 jaars rente: 2,659% (was 2,687%)

2 jaars rente : 2,728% (was 2,676%

Omdat de korte rente nog steeds nagenoeg gelijk is aan de lange rente, is het voor beleggers verstandig om te streven naar een lage rentegevoeligheid binnen de obligaties. 

Aandelen

In mei hebben aandelen een negatief rendement laten zien. EBI 100, een index van EBI’s modelportefeuille, had in die maand een negatief rendement van -0,19%. Hiermee presteerde de EBI 100 2,17% slechter dan de benchmark. Over de eerste drie maanden van het jaar presteerde de EBI 100 6,12% slechter dan de benchmarkindex.

Hieronder vind je de ontwikkeling van de verschillende aandelencategorieën sinds 1999. Dit bewijst dat beleggen in specifieke categorieën, waarvan de wetenschap heeft aangetoond dat ze meer rendement opleveren dan traditioneel indexbeleggen, aanzienlijk meer vermogensgroei oplevert.

In de tabel hebben we de rendementen van de verschillende aandelencategorieën getoond, zowel op korte termijn als op lange termijn.

 

Voor clienten die recent zijn gaan beleggen bij ons, kan wellicht de vraag rijzen wat de reden is dat onze modelportefeuille dit jaar achterblijft bij de benchmarkindex. De reden is dat de performance van de benchmarkkindex nagenoeg volledig wordt gedragen door een beperkt aantal ondernemingen. Denk aan Google, Amazon, Meta, NVIDIA en Tesla. 

Sinds de introductie van ChatGTP hebben beleggers zich massaal op aandelen gestort die te maken hebben met AI. De bekendste van allemaal is NVIDIA. Op dit moment hebben beleggers hooggespannen verwachtingen voor deze onderneming. Hoe hoog zijn die verwachtingen? De waarderingen zijn opgelopen tot 38 x de omzet en 200 x de winst. In de geschiedenis zijn er zelden dergelijke waarderingen voor een onderneming betaald met een vergelijkbare grootte als NVIDIA. 

De bekendste vergelijking die we kunnen maken is de waardering van Tesla. Voor deze onderneming waren beleggers bereid 30x de omzet voor te betalen. Wat is er sindsdien met de koers gebeurd? De koers is met 70% gedaald tot een niveau van 5x de omzet.

Zoals zo vaak in de geschiedenis doen waarderingen er even niet toe. Nu onder het motto dat AI alles anders zal maken. Waar hebben we dit eerder gehoord?

Obligaties

We schreven er net al over. De rente bleef ongeveer gelijk in de maand mei. Wel zagen we dat verschillende risico-spreads daalden. Dat vertaalde zich in stijgende koersen voor de meer risicovollere obligatiecategorieën.

EBI’s prestaties

Hieronder zie je de prestaties van EBI’s modelportefeuilles sinds 1999. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!