Maandbericht 2023 juli

aug 13, 2023

Inflatie daalt en Nederlandse economie presteert goed

De recente daling van de energieprijzen heeft de Nederlandse inflatie in juli doen dalen naar het Europees gemiddelde van 5,3%. De kerninflatie, het inflatiecijfer zonder energie en voedsel, ligt echter nog steeds hoger dan in het eurogebied. Een mogelijke verklaring hiervoor is de sterkere oververhitting van de Nederlandse economie.

De relatief hoge Nederlandse inflatie duidt op een sterkere oververhitting van de Nederlandse economie, die nog steeds boven potentieel opereert. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de zogenoemde positieve output gap. Deze maatstaf laat het verschil zien tussen de werkelijke productie in een economie en de potentiële productie, en biedt daarmee inzicht in de mate van oververhitting of onderbezetting van de economie. Onderstaande figuur  laat zien dat de Nederlandse output gap, volgens het IMF, al geruime tijd positief is en ook hoger is dan die van het eurogebied. Een kanttekening hierbij is dat de output gap niet direct gemeten kan worden en dat deze schattingen met de nodige onzekerheid omgeven zijn. Ook de loongroei is in Nederland de afgelopen jaren hoger geweest dan in het eurogebied, wat een logisch gevolg is van de krappe arbeidsmarkt en de hogere inflatie, maar ook bijdraagt aan de hogere kerninflatie.

Ontwikkelingen op de financiële markten

Rente

Voor de waardeontwikkeling van obligaties is het belangrijk om de ontwikkeling van de rente in de gaten te houden. De renteontwikkeling van zowel de 2-jaars rente als de 10-jaars rente sinds 1993 is weergegeven in de grafiek hieronder. De daling van de rente die al een aantal decennia gaande was, is in de zomer van 2022 gestopt. Sindsdien is de rente sterk gestegen, wat heeft geleid tot een negatief rendement voor obligaties in 2022. In juli zijn de rentes nagenoeg gelijk gelijk gebleven. 

10 jaars rente: 2,819% (was 2,741%). 

2 jaars rente : 3,146% (was 3,181%). 

De korte rente ligt momenteel aanzienlijk hoger dan de lange rente. Dat betekent dat beleggers meer rendement kunnen realiseren door vooral in obligaties met een korte looptijd te beleggen.  

Aandelen

In juli hebben aandelen een positief rendement laten zien. EBI 100 steeg met maar liefst 4,08%. Hiermee presteerde de EBI 100 1,20% beter dan de benchmark. Opvallend was dat elke aandelencategorie beter presteerde dan de benchmarkindex. Dat gebeurde voor het laatst in maart 2022. Het rendement over 2023 ligt nu op 10,01%.

Vooral aandelen uit de opkomende markten presteerden sterk met maandrendement van gemiddeld meer dan 5%. De afgelopen jaren presteren aandelen uit de opkomende markten aanzienlijk minder dan aandelen uit de volwassen markten. De recente geschiedenis herinnert ons eraan dat opkomende markten volatiel kunnen zijn, maar ze vertegenwoordigen een belangrijk onderdeel van de reeks beleggingsmogelijkheden, goed voor meer dan 11% van de totale wereldwijde aandelenmarkt en potentieel waardevolle diversificatie voor de portefeuille van een belegger. Eerder deze eeuw compenseerden de sterke prestaties van opkomende markten in zekere zin de zwakkere prestaties van ontwikkelde markten (zie onderstaande figuur). De afgelopen jaren bleven de rendementen van opkomende markten echter achter bij die van ontwikkelde markten. Maar een langetermijnvisie op de kansen die opkomende markten bieden, kan een voordeel zijn voor gedisciplineerde beleggers.

EBI’s prestaties

Hieronder zie je de prestaties van EBI’s modelportefeuilles sinds 1999. 

De kracht van de geaggregeerde intelligentie van de markten

Het enthousiasme van beleggers over kunstmatige intelligentie wordt genoemd als een van de belangrijkste drijfveren achter de recente winsten van technologieaandelen. Maar wat betekent dit voor beleggen? Ondanks de belofte van AI zijn we van mening dat er geen reden is om te denken dat het beleggers voorspellende mogelijkheden biedt.

Markten verzamelen ook informatie, maar ze zijn toekomstgericht en weerspiegelen de beste inschatting van beleggers over de waarde van een activa in relatie tot toekomstige verwachte rendementen. Daarmee is de financiële markt de grootste informatieverwerkende machine ter wereld. Deze “geaggregeerde intelligentie” past zich aan naarmate er nieuwe informatie binnenkomt en stelt elke dag koersen vast waarvan kopers en verkopers het erover eens zijn dat ze eerlijk zijn voor miljoenen aandelen en obligaties. AI bestaat al een tijdje en zal naar verwachting beter worden. Maar we moeten nog onderzoek zien dat aangeeft dat iedereen de markt te slim af kan zijn, zelfs kunstmatige intelligentie niet.

Met nog zes maanden te gaan, lijken sommige vragen waarschijnlijk de aandacht van beleggers te trekken voor de tweede helft van 2023. Wat staat de economie van de VS en elders te wachten? Zal de nieuwe bullmarkt zich ongehinderd voortzetten of stabiliseren? Hoe lang houdt het enthousiasme van beleggers voor AI aan? Wat beleggers wel weten, is dat markten informatie snel zullen blijven verwerken zodra deze beschikbaar komt. Een langetermijnplanning, gericht op individuele doelen en gebouwd op vertrouwen in marktprijzen, kan beleggers in de beste positie brengen voor een goede ervaring, wat er ook in petto is.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!