Maandbericht 2023 april

mei 15, 2023

Samenvatting

  • Aandelen: Licht dalende koersen;
  • Rente: Zowel de lange als de korte rente bleven nagenoeg gelijk.

Ontwikkelingen op de financiële markten

Rente

Voor de waarde van obligaties is het belangrijk om de ontwikkeling van de rente in de gaten te houden. De renteontwikkeling van zowel de 2-jaars rente als de 10-jaars rente sinds 1993 is weergegeven in de grafiek hieronder. De daling van de rente die al een aantal decennia gaande was, is in de zomer van 2022 gestopt. Sindsdien is de rente sterk gestegen, wat heeft geleid tot een negatief rendement voor obligaties in 2022. In april zijn de rentetarieven nagenoeg gelijk gebleven. 

10 jaars rente: 2,687% (was 2,636%)

2 jaars rente : 2,676% (was 2,65%

Omdat de korte rente nog steeds nagenoeg gelijk is aan de lange rente, is het voor beleggers verstandig om te streven naar een lage rentegevoeligheid binnen de obligaties. 

Term spread: Obligatiefactor

Onlangs hebben we geschreven over iets bijzonders dat zich voordoet op het gebied van rentetarieven. Momenteel is het rendement op een 2-jarige Nederlandse Staatslening hoger dan dat op een 10-jarige Nederlandse Staatslening. Dit is een ongewone situatie, aangezien obligaties met een langere looptijd doorgaans risicovoller zijn dan obligaties met een kortere looptijd. Beleggers verlangen daarom meestal een hoger rendement voor obligaties met een langere looptijd. Het verschil in rendement tussen beide obligaties staat bekend als de term-spread. Wanneer het rendement op de obligatie met de kortere looptijd hoger is dan dat op de obligatie met de langere looptijd, wordt dit een inverse yieldcurve genoemd.

Een inverse yieldcurve heeft geen directe gevolgen voor aandelenbeleggers. Dit hebben we eerder uitgelegd.

Hieronder zie je een grafiek die het verschil in rendement laat zien tussen een 10-jarige Nederlandse Staatslening en een 2-jarige Nederlandse Staatslening. Sinds 1993 is het verschil tussen beide rentetarieven niet zo negatief geweest.

Een negatieve yieldcurve. Wat betekent dit?

Voor beleggers die beleggen in obligaties heeft een negatieve yieldcurve niet direct gevolgen. Echter, er zijn wel sterke argumenten om de rentegevoeligheid van een obligatieportefeuille te verlagen, om de volgende redenen.

Ten eerste wordt de belegger momenteel niet meer beloond met extra rendement door obligaties met een langere looptijd aan te houden, terwijl deze obligaties normaal gesproken meer rendement opleveren. Dit komt doordat de rente op korte-termijn leningen momenteel hoger is dan die van langere-termijn leningen, waardoor beleggers geen extra rendement meer ontvangen voor het nemen van extra renterisico.

Een tweede argument is dat beleggers momenteel meer rendement kunnen krijgen met minder renterisico door obligaties met een kortere rentegevoeligheid aan te houden. Hierdoor wordt het risico op verlies als gevolg van stijgende rentetarieven beperkt.

Beide argumenten pleiten dus voor het aanhouden van obligaties met een kortere rentegevoeligheid. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld voor kortlopende obligaties of obligaties met een lagere duration te kiezen. Het is belangrijk om te onthouden dat het beleggen in obligaties nog steeds risico’s met zich meebrengt, maar het verlagen van de rentegevoeligheid van een obligatieportefeuille kan deze risico’s helpen beperken.

Aandelen

In april hebben aandelen een negatief rendement laten zien. EBI 100, een index van EBI’s modelportefeuille, had in die maand een negatief rendement van -0,88%. Hiermee presteerde de EBI 100 0,72% slechter dan de benchmark. Over de eerste drie maanden van het jaar presteerde de EBI 100 3,10% slechter dan de benchmarkindex.

Hieronder vind je de ontwikkeling van de verschillende aandelencategorieën sinds 1999. Dit bewijst dat beleggen in specifieke categorieën, waarvan de wetenschap heeft aangetoond dat ze meer rendement opleveren dan traditioneel indexbeleggen, aanzienlijk meer vermogensgroei oplevert.

In de tabel hebben we de rendementen van de verschillende aandelencategorieën getoond, zowel op korte termijn als op lange termijn.

 

Obligaties

We schreven er net al over. De rente bleef ongeveer gelijk in de maand april. Wel zagen we dat verschillende risico-spreads opliepen. Dat vertaalde zich in licht dalende koersen.

EBI’s prestaties

Hieronder zie je de prestaties van EBI’s modelportefeuilles sinds 1999. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!