Maandbericht 2022 mei

jun 7, 2022

Samenvatting

  • Beleggers lijken steeds meer ongerust te worden dankzij de hoge inflatie en stijgende rentes;
  • De klappen vallen vooral in de hoek van de groei-aandelen, een categorie die EBI sterk onderweegt;
  • Dit heeft geresulteerd in een sterke outperformance voor EBI 100, die inmiddels is opgelopen tot meer dan 5%;
  • Binnen de obligaties is het verwachte rendement inmiddels opgelopen tot 3,66%. 

Financieel nieuws

Op het moment dat we het maandbericht aan het schrijven zijn is de ECB afgelopen donderdag in Amsterdam bijeen gekomen. De uitkomst? Lagarde waarschuwt voor de gevaren van een hoge inflatie en de noodzaak voor de ECB om de hoge inflatie te bestrijden door middel van renteverhogingen. Op dit moment bedraagt de beleidsrente -0,50%. De ECB heeft als primaire doelstelling het nastreven van een gemiddelde inflatie van 2%. 

De recente meting door het CBS geeft aan dat de inflatie weliswaar iets is gedaald tot een niveau van 8,8% ten opzichte van de vorige maand, maar nog altijd ligt de inflatie ver boven de doelstelling van de ECB. De oorzaak van deze inflatiepiek is bekend: de oorlog in Oekraïne en ten gevolge hiervan sterk gestegen prijzen van olie, gas en voedsel.

De centrale vraag is hoe de inflatie zich gaat ontwikkelen de komende jaren? Als je berichten in de media moet geloven zijn de inflatie vooruitzichten niet best. Financiële markten denken hier anders over. Zo verwacht de ECB zelf dat de komende jaren de inflatie sterk zal gaan afnemen. De verwachting is dat de inflatie in Europa in 2023 gemiddeld 3,5% zal bedragen en in 2024 gedaald zal zijn tot 2,1%. Onderstaande grafiek laat de verwachte ontwikkeling van de inflatie zien.

Het is goed om te onderkennen dat de realiteit sterk kan verschillen van eerdere prognoses. Het is zeker waar dat deze inflatiepiek niet voorspeld was. Aan de andere kant, met de huidige kennis is de verwachte toekomstige inflatie een stuk lager dan het huidige hoge niveau. Voor de Verenigde Staten geldt hetzelfde. Hieronder wordt de verwachte inflatie over 5 jaar weergegeven. Voor de V.S. ligt de verwachte inflatie over 5 jaar iets boven de 3%. Dit is weliswaar hoger dan pakweg een jaar geleden maar niet op het niveau van de huidige inflatie. 

Financiële markten gaan voor de komende jaren uit van een aanzienlijk lagere inflatie dan het huidige inflatieniveau. 

Dat neemt uiteraard niet weg dat het huidige inflatieniveau en de ten gevolge hiervan opgelopen rente en de dalende koersen van aandelen en obligaties beleggers nerveus maken. We weten uit ervaring er een moment kan komen dat beleggers het niet meer zien zitten. De geschiedenis laat zien dat dit maar al te vaak goede koopmomenten zijn.

Daarom is het belangrijk om je te richten op de lange termijn. Om je hierbij te helpen hebben we een video op onze site geplaatst dat deze boodschap laat zien.

Financiële markten hebben beleggers op de langere termijn altijd beloond met rendement als compensatie voor het risico. Dat zal nu niet anders zijn.

Beleggers die niet hebben gelet op waarderingen betalen nu de tol

De afgelopen jaren kon het niet op. Veel beleggers verdienden veel geld door te beleggen in crypto en de koersen van groei-aandelen – waarvan vele nauwelijks winst maakten – stegen door naar ongekende hoogtes. Dit zorgde ervoor dat de waardering van groei-aandelen tot grote hoogtes steeg.

Bekende namen zijn o.a. Netflix, Coinbase, Snap, Zoom en Tesla. Deze en andere vergelijkbare ondernemingen hebben koersdalingen laten zien van meer dan 50% ten opzichte van de toppen die in 2021 zijn bereikt. Beleggers zijn in de ‘groeival’ getrapt. De verwachtingen die beleggers hadden voor de verwachte winstontwikkeling van deze ondernemingen was zo hoog, dat de ondernemingen dit in de praktijk niet waar konden maken. Uiteraard kan dit ook ondernemingen overkomen die onder de categorie waarde-aandelen vallen. Het grote en belangrijke verschil echter is dat bij waarde-aandelen beleggers veel minder hoge verwachtingen hebben. Daarom zal je bij waarde-aandelen veel minder vaak een enorme daling van de koers zien in vergelijking met groei-aandelen.

Onderstaande grafiek toont een bekende waarderingsvariabele, namelijk de ‘price-to-book’ ratio. De grafiek laat het verschil in waardering zien tussen Amerikaanse groei-aandelen en waarde-aandelen. Waar waarde-aandelen een normale waardering hebben is de huidige waardering van Amerikaanse groei-aandelen zeer hoog te noemen. In onze optiek lopen beleggers hier dan ook de grootste risico’s. EBI’s benchmarkindex belegt bijna 45% in aandelen van grote ondernemingen die onder de categorie ‘groei’ vallen. EBI’s modelportefeuille belegt nog geen 15% in deze categorie aandelen. Veel beleggers zijn – gestimuleerd door de sterke koersstijgingen van groei-aandelen – meer in deze categorie gaan beleggen, al dan niet bewust. Zo beleggen indexbeleggers momenteel dus 45% van hun vermogen in deze categorie. Maar ook andere beleggers hebben grote(re) belangen opgenomen.

EBI’s beleggingsfilosofie die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek heeft ervoor gezorgd dat EBI’s zakelijke modelportefeuille een sterke outperformance laat zien.

De financiële markten in de maand mei

Soms lijken de maanden op elkaar. Zo liet de maand mei – net als de maand april – dalende aandelen- en dalende obligatiekoersen zien. Het is ontzettend fijn om te constateren dat onze modelportefeuilles relatief zeer goed blijven presteren. In mei liet onze aandelenbenchmark (MSCI ACWI index) een daling zien van 1,62%. EBI’s model 100 daalde met ‘slechts’ 0,51%. Over het gehele jaar laat EBI’s model 100 een daling zien van 2,24%. Hiermee presteren EBI’s modelportefeuille 5,32% beter dan de benchmark.

De grootste dalingen zien we in de beleggingscategorie obligaties. EBI’s model 0 laat dit jaar een daling zien van 9,44%, waarbij de benchmark index die jaar 8,27% ‘onder water’ staat. Voor obligaties is een dergelijke daling historisch te noemen. Sinds 1998 is er nimmer een verlies over een geheel kalenderjaar van meer dan 2% geleden.

Onderstaande tabel toont de maandrendementen van de verschillende aandelencategorieën.

De best presterende aandelencategorie in de afgelopen maand waren waarde-aandelen uit de volwassen markten. De slechtst presterende categorie was onroerend goed uit de volwassen markten. 

Wat de tabel duidelijk laat zien is dat er dit jaar een aantal aandelencategorieën een positief rendement hebben gerealiseerd. Zo laten waarde-aandelen dit jaar, gemeten tot en met mei, een positief rendement optekenen. 

Obligaties. Verlies loopt verder op

Vanwege een verder oplopende rente lieten obligaties in de maand mei wederom een negatief rendement zien. 

Zoals gebruikelijk zijn er weer grote verschillen zichtbaar tussen de verschillende beleggingscategorieën. Dit laat onderstaande grafiek zien.

Wij zijn van mening dat er langzaam maar zeker een solide basis wordt gelegd voor mooie toekomstige rendementen binnen deze beleggingscategorie. Zo bedraagt het verwacht rendement voor bedrijfsobligaties uit de volwassen markten inmiddels 2,46% en liggen de verwachte rendementen voor obligaties uit de opkomende markten inmiddels boven de 6%.

Het verwacht rendement voor EBI’s obligatieportefeuilles bedraagt momenteel 3,66% met een rentegevoeligheid van 6,6 jaar.

Dat neemt uiteraard niet weg dat het onvoorspelbaar is tot welk niveau de rente zou kunnen stijgen. Als obligatiebezitter is het dan ook een kwestie van ‘door de zure appel’ heen bijten. De belangrijkste les die beleggers dienen te onthouden is dat lagere obligatiekoersen een hoger verwacht rendement op de langere termijn betekent. Dit hogere verwachte rendement zorgt er uiteindelijk voor dat je meer vermogen weet op te bouwen dan als de daling niet plaatsgevonden zou hebben.

Conclusie

Onze modelportefeuilles lijken goed gepositioneerd om onze klanten de komende jaren een prima rendement te bieden. Onze rendementen behoren tot de top in de markt. Daar zijn wij zeer content mee.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!