Maandbericht 2022 maart

apr 3, 2022

Samenvatting

  • Inflatie op hoogste niveau sinds april 1976;
  • Sterke stijging rentes;
  • Performance maart 2022 zakelijke Waarden: EBI 100: + 2,20%. Outperformance 2022: +2,46%;
  • Performance maart 2022 vastrentende Waarden: EBI 0: -1,97%%. Underperformance 2022: – 0,99%

In het nieuws

Financiële markten zijn onvoorspelbaar. Ga maar na. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel zijn aandelenkoersen sterk gestegen. En waar obligaties normaliter profiteren van onrust, liet deze beleggingscategorie juist de sterkste dalingen zien.

Het zal je niet verbazen dat beleggers bewegen tussen hoop en vrees. Daarom is het belangrijk om je te richten op de lange termijn. Om je hierbij te helpen hebben we een video op onze site geplaatst dat deze boodschap laat zien.

Financiële markten hebben beleggers op de langere termijn altijd beloond met rendement als compensatie voor het risico. Dat zal nu niet anders zijn.

Geopolitieke risico’s op hoogste niveau sinds twee decennia

Beleggen gaat gepaard met het nemen van risico’s met als resultaat rendement. Er zijn verschillende soorten risico’s. De huidige oorlog valt onder geopolitieke risico’s. Dario Caldara en Matteo Iacoviello hebben een maatstaf opgesteld voor ongunstige geopolitieke gebeurtenissen en daaraan verbonden risico’s, gebaseerd op een telling van krantenartikelen over geopolitieke spanningen, en onderzoeken de evolutie en de economische effecten ervan sinds 1900. De geopolitieke risico-index (GPR) vertoont pieken rond de twee wereldoorlogen, aan het begin van de Koreaanse Oorlog, tijdens de Cubaanse Raketcrisis, en na 9/11. Een hoger geopolitiek risico is een voorbode van lagere investeringen, aandelenkoersen en werkgelegenheid. Een hoger geopolitiek risico wordt ook in verband gebracht met een grotere kans op economische rampen en met grotere neerwaartse risico’s voor de wereldeconomie.

Bron: https://www.matteoiacoviello.com/gpr.htm

Inflatie op hoogste niveau sinds april 1976

We hebben het allen gemerkt. Sterk gestegen energiekosten, duurdere boodschappen en aanzienlijk hogere kosten bij de benzinepomp. De inflatie bedroeg in maart 9,7%, het hoogste niveau sinds 1976. Het gevolg is dat de koopkracht verder wordt uitgehold.

Bron:  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/14/inflatie-stijgt-naar-9-7-procent-in-maart

De forse toename van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming). In maart was energie 157 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In februari was dit 77 procent. Energie levert momenteel een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie.

Om inflatie op een permanent hoog niveau te houden is het noodzakelijk dat de energieprijzen blijven stijgen. Bij gelijkblijvende en zeker bij dalende energieprijzen zal de inflatie in de tweede helft van dit jaar sterk kunnen dalen. Het is zelfs niet uitgesloten dat er zelfs een periode van deflatie optreedt. Dat neemt niet weg dat deze inflatieschok voor veel Nederlanders een negatief effect op hun koopkracht heeft gehad.

Sterk gestegen rentes

De historisch hoge inflatie heeft gevolgen voor de rente.  Zo heeft de FED recent aangegeven dat zij de rente bij elke komende vergadering met 0,50% gaan verhogen. Dat zorgde ervoor dat de Amerikaanse 10-jaars rente dit jaar met 1,20% steeg tot een niveau van 2,70%. De vrees is dat ook de ECB vergelijkbare stappen gaat nemen. Het gevolg is dat de rente op de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar inmiddels is opgelopen tot boven de 1%. Drie maanden geleden bedroeg dezelfde rente -0,25%.

Rendementsontwikkeling 10-jaars Nederlandse Staat

Obligaties: een negatief rendement in maart 2022

De sterk gestegen rente zorgde ervoor dat EBI’s obligatieportefeuille in de afgelopen maand een negatief resultaat liet zien, van -6,25%. Onderstaande tabel laat de maandelijkse rendementen zien van de verschillende obligatiecategorieën in het eerste kwartaal van dit jaar.

Het is duidelijk dat obligaties de minst presterende beleggingscategorie was in het eerste kwartaal. Wij begrijpen dat dit voor beleggers vervelend is en mogelijk vragen oproept. De meest gestelde vraag is uiteraard of je überhaupt wel moet beleggen in obligaties. Ons antwoord is wellicht verrassend:. Naarmate de rente verder stijgt worden obligaties steeds aantrekkelijker.

We zullen dit toelichten aan de verwachte rendementen van onze modelportefeuille:

Global Market 2,10%
Global Credit 2,80%
Global High Yield 4,60%
Emerging Market 7,49%
Emerging High Yield 7,78%

EBI’s obligatie portefeuille heeft op dit moment een verwacht rendement heeft van 3,61%.

Hoe ziet een rentestijging er in de praktijk uit?

Het rendement (de rente) dat beleggers eisen bij beleggingen in obligaties varieert continue. Ook zitten er grote verschillen tussen de verschillende obligatiecategorieën. Dat laat bovenstaande tabel duidelijk zien.

Ter verduidelijking hebben wij hieronder de rente sinds april 2017 van high-yield obligaties uit de opkomende markten weergegeven. De rente varieert gemiddeld tussen de 5,50% en 8%. Opvallend in de grote piek in 2020. In deze periode liep de rente op tot 13% om daarna te dalen tot het ‘normale’ niveau. Recent steeg de rente kort richting de 10% om daarna te dalen tot het huidige niveau van 7,78%. Dat betekent dat bij een gelijkblijvende rente beleggers een rendement van 7,78% mogen verwachten. Dat vinden wij een aantrekkelijke vergoeding voor het risico dat beleggers nemen.

Een belegger die begin dit jaar is begonnen met beleggen is echter geconfronteerd met een verlies van 7,47%. De oorzaak is de gestegen rendementseis van beleggers. 

 

Zakelijke waarden: uitstekende relatieve performance

In tegenstelling tot presteerden aandelen in maart 2022 uitstekend. Zo steeg EBI 100 in de maand maart met 2,2%. In vergelijking met onze benchmark presteert onze modelportefeuille in 2022 tot dusverre 2,36% beter.  Zoals gebruikelijk zijn er weer grote verschillende tussen de rendementen van de verschillende beleggingscategorieën.

Onderstaande tabel toont de maandrendementen van de verschillende aandelencategorieën.

De best presterende aandelencategorie in de afgelopen maand was Emerging Small met een rendement van 3,92%. Dit zijn aandelen van kleine ondernemingen uit opkomende markten. Ook onroerend goed presteerde uitstekend. Als we kijken naar de rendementen over het eerste kwartaal dan zien we dat meerdere aandelencategorieën zelfs een positief rendement hebben opgeleverd.

Wij zijn buitengewoon positief gestemd over de inrichting van onze modelportefeuille. Dat heeft alles te maken met de grote verschillen in waardering tussen de verschillende aandelencategorieën. Onderstaande grafiek laat de waardering zien van Amerikaanse groeiaandelen versus waardeaandelen. We zien dat het huidige waarderingsniveau van Amerikaanse groeiaandelen zich op een historisch hoogtepunt bevindt, terwijl dat van waardeaandelen in de buurt van het historisch gemiddelde ligt. 

Omdat er een sterk negatief verband bestaat tussen het huidige waarderingsniveau en toekomstig rendement is EBI's modelportefeuille sterk onderwogen in Amerikaanse groeiaandelen. 

EBI's modelportefeuille is sterk overwogen in waardeaandelen. Dit resulteert in een hoger verwacht rendement dan 'indexbeleggers' die grote belangen hebben in vooral Amerikaanse groeiaandelen. 

Opmars van de Amerikaanse dollar

In oorlogstijden zien we vaak dat beleggers overstappen naar 'sterke' valuta's. Hierbij zorgen de verwachte rentestijgingen in de V.S. ervoor dat veel beleggers de Amerikaanse dollar aantrekkelijker vinden dan de euro. Dit resulteert in een goedkoper wordende euro. Deze ontwikkeling laat onderstaande grafiek duidelijk zien.

Deze ontwikkeling heeft aan hoe belangrijk het is om wereldwijd te spreiden. Op dit moment heeft de oorlog tussen Rusland en Oekraïne veel minder invloed op de V.S. dan op Europa. 

Conclusie

Onze modelportefeuilles lijken goed gepositioneerd om onze klanten de komende jaren een prima rendement te bieden. Onze rendementen behoren tot de top in de markt. Daar zijn wij zeer content mee.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 - 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!