Maandbericht 2022 juni

jul 4, 2022

Samenvatting

  • Financiële markten nu meer bevreest voor een recessie;
  • Slechtste aandelenmaand sinds maart 2020 maar alle EBI’s aandelencategorieën presteren beter dan de benchmark index;
  • Obligaties zetten dalende trend door;
  • Wij verhogen onze prognose rendementen. 

Financieel nieuws

We leven in een bijzondere periode. Hoge inflatie, oorlogsdreiging en een vergrote kans op een recessie. Allemaal redenen om pessimistisch van te worden. En dat is dan ook exact wat er is gebeurd. Volgens het CBS is het vertrouwen van consumenten nimmer zo laag gemeten als in de maand juni.

Het lijkt erop dat Rusland niet van plan is om op de korte termijn de ‘speciale militaire operatie’ te beëindigen. De gasleverancies worden steeds meer gestopt met – uiteraard – negatieve gevolgen voor de energieprijzen. Het gevolg? Hoge inflatie dat uiteraard het vertrouwen en de koopkracht verder ondermijnt.

Financiële markten

Het hoeft geen betoog dat deze ontwikkelingen een grote negatieve impact hebben op de financiële markten. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

Stijgende rentes

De hoge inflatie zorgt ervoor dat Centrale Banken ingrijpen met als gevolg stijgende rentes. Hieronder hebben wij de historische ontwikkeling weergegeven van de 10-jaars rente op Europese Staatsleningen. Waar enkele maanden geleden de rente nog rond het nulpunt lag is de rente gestegen naar iets boven de 2%. 

Omdat beleggers risico-avers zijn geworden, worden hogere rendementen geëist op risicovollere obligaties, zoals high yield en obligaties uit de opkomende markten. Als voorbeeld hebben wij hieronder het rendement van Europese high-yield obligaties weergegeven. Waar nog niet zo lang geleden de rente op deze categorie ca. 3% bedroeg, is de rente nu opgelopen tot 7,50%. 

Een vergelijkbare ontwikkeling zien we bij high-yield obligaties uit de opkomende markten. Een jaar geleden bedroeg de rente nog 5,50%, momenteel eisen beleggers bijna 11,50%. 

Niemand kan succesvol voorspellen of rentes nog verder gaan stijgen of dat de stijging achter de rug is. Wat we wel zien is dat de inflatieverwachtingen afnemen en dat de rente de laatste weken weer iets gedaald is. Dat neemt uiteraard niet weg dat het huidige inflatieniveau en de ten gevolge hiervan opgelopen rente beleggers nerveus maken. We weten uit ervaring er een moment kan komen dat beleggers het niet meer zien zitten. De geschiedenis laat zien dat dit maar al te vaak goede koopmomenten zijn.

Daarom is het belangrijk om je te richten op de lange termijn. Om je hierbij te helpen hebben we een video op onze site geplaatst dat deze boodschap laat zien.

De huidige rentestanden zijn voor beleggers zeer goed nieuws. Wij hebben onze prognoses voor de toekomstige rendementen dan ook verhoogd.

Beleggers die niet hebben gelet op waarderingen betalen nu de tol

De afgelopen jaren kon het niet op. Veel beleggers verdienden veel geld door te beleggen in crypto en de koersen van groei-aandelen – waarvan vele nauwelijks winst maakten – stegen door naar ongekende hoogtes. Dit zorgde ervoor dat de waardering van groei-aandelen tot grote hoogtes steeg.

Bekende namen zijn o.a. Netflix, Coinbase, Snap, Zoom en Tesla. Deze en andere vergelijkbare ondernemingen hebben vervolgens koersdalingen laten zien van meer dan 50% ten opzichte van de toppen die in 2021 zijn bereikt. Beleggers zijn in de ‘groeival’ getrapt. De verwachtingen die beleggers hadden voor de verwachte winstontwikkeling van deze ondernemingen waren zo hoog, dat de ondernemingen dit in de praktijk niet waar konden maken. Uiteraard kan dit ook ondernemingen overkomen die onder de categorie waarde-aandelen vallen. Het grote en belangrijke verschil echter is dat bij waarde-aandelen beleggers veel minder hoge verwachtingen hebben. Daarom zal je bij waarde-aandelen veel minder vaak een enorme daling van de koers zien in vergelijking met groei-aandelen.

Onderstaande grafiek toont een bekende waarderingsvariabele, namelijk de ‘price-to-book’ ratio. De grafiek laat het verschil in waardering zien tussen Amerikaanse groei-aandelen en waarde-aandelen. Waar waarde-aandelen een normale waardering hebben is de huidige waardering van Amerikaanse groei-aandelen zeer hoog te noemen. In onze optiek lopen beleggers hier dan ook de grootste risico’s. EBI’s benchmarkindex (MSCI ACWI-index) belegt bijna 45% in aandelen van grote ondernemingen die onder de categorie ‘groei’ vallen. EBI’s modelportefeuille belegt nog geen 15% in deze categorie aandelen. Veel beleggers zijn – gestimuleerd door de sterke koersstijgingen van groei-aandelen – meer in deze categorie gaan beleggen, al dan niet bewust. Zo beleggen indexbeleggers momenteel dus 45% van hun vermogen in deze categorie. Maar ook andere beleggers hebben hierin grote(re) belangen opgenomen.

EBI’s beleggingsfilosofie die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek heeft ervoor gezorgd dat EBI’s aandelenmodelportefeuille een sterke outperformance laat zien.

Juni 2022. Een bijzonder slechte aandelenmaand

Een erg slechte aandelenmaand, zo kunnen we de maand juni kort samenvatten. Hieronder hebben we de ontwikkeling van onze benchmark-index (MSCI ACWI Index (eur, net) voor 2022 weergegeven.


Alle EBI's aandelencategorieën presteren beter!

Zoals bekend beleggen wij op basis van academisch bewezen beleggingsprincipes en onze modelportefeuilles zijn als zodanig ingericht. We zijn dan ook zeer blij om te constateren dat alle aandelencategorieën dit jaar beter presteren dan onze aandelenbenchmark.

In de tabel hebben we de maandrendementen weergegeven van de verschillende aandelencategorieën. Zo heeft bijvoorbeeld EBI Global Market een rendement van -11,70% gerealiseerd over de eerste zes maanden van 2022. In vergelijking met de benchmark index presteert deze categorie 1,59% beter. Voor sommige aandelencategorieën loopt de 'outperformance' op tot bijna 10%.

Onze aandelen modelportefeuille (EBI 100) heeft dit jaar (gemeten tot en met juni) een negatief rendement opgeleverd van -9,29%. Dat is weliswaar een negatief rendement maar in vergelijking met wat er momenteel op de financiële markten plaatsvindt, zijn wij bijzonder content met de performance.

Obligaties. Verlies loopt nog verder op

Vanwege een verder oplopende rente lieten obligaties in de maand juni wederom een negatief rendement zien.

Zoals gebruikelijk zijn er weer grote verschillen zichtbaar tussen de verschillende obligatiecategorieën. Dit laat onderstaande grafiek zien.

Wij zijn van mening dat er langzaam maar zeker een solide basis wordt gelegd voor mooie toekomstige rendementen binnen deze beleggingscategorie. Zo bedraagt het verwacht rendement voor bedrijfsobligaties uit de volwassen markten inmiddels 2,46% en liggen de verwachte rendementen voor obligaties uit de opkomende markten inmiddels boven de 6%.

Het verwacht rendement voor EBI's obligatieportefeuille bedraagt momenteel 3,66%.

Dat neemt uiteraard niet weg dat het onvoorspelbaar is tot welk niveau de rente zou kunnen stijgen. Als obligatiebezitter is het dan ook een kwestie van 'door de zure appel' heen bijten. De belangrijkste les die beleggers dienen te onthouden is dat lagere obligatiekoersen een hoger verwacht rendement op de langere termijn betekent. Dit hogere verwachte rendement zorgt er uiteindelijk voor dat je meer vermogen weet op te bouwen dan als de daling niet plaatsgevonden zou hebben.

Conclusie

Onze modelportefeuilles lijken goed gepositioneerd om onze klanten de komende jaren een prima rendement te bieden. Onze rendementen behoren tot de top in de markt. Daar zijn wij zeer content mee.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 - 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!