Maandbericht 2022 januari

feb 5, 2022

Samenvatting

  • Groei-aandelen laten sterke koersdalingen zien;
  • Zakelijke Waarden: EBI 100: -1,50%. EBI’s benchmark daalt met 3,64%. Waarde-aandelen noteren positieve rendementen;
  • Vastrentende Waarden: Negatieve rendementen door oplopende kapitaalmarktrente.

In het nieuws

De maand januari is voor veel beleggers zeer slecht begonnen. Met name de rendementen van groeiaandelen waren ronduit slecht te noemen. Zo daalde MSCI Wereld Groei Index met meer dan 8%. Het lijkt er sterk op dat de hoge verwachtingen die beleggers hebben voor dergelijke ondernemingen en die hebben geleid tot torenhoge waarderingen voor dergelijke ondernemingen in de praktijk niet waargemaakt kunnen worden.

EBI’s wetenschappelijke aanpak zorgt ervoor dat er niet of nauwelijks in dergelijke ondernemingen wordt belegt. Dat zien we terug in de prestaties van EBI 100. Die verloor slechts 1,50%. Vergeleken met EBI’s aandelenbenchmark (de MSCI All Country World Index) die een verlies van 3,64% liet optekenen, zijn wij uiteraard zeer content met het feit dat de modelportefeuille goed stand weet te houden.

Het is ook een voorbeeld van de importantie van het stug vasthouden aan de wetenschappelijke inzichten.

De rente is aan het oplopen

Naast de hoge inflatie is de rente duidelijk aan het oplopen. Hieronder hebben wij het rendement van de tien-jaars Nederlandse Staatslening sinds 2000 weergegeven. Het rendement is – na vele jaren – weer positief geworden. 

Het is begrijpelijk dat obligatiebeleggers zich afvragen of beleggen in obligaties bij een stijgende rente wel zo verstandig is. Wij vinden dat obligaties altijd een belangrijke rol in je beleggingsportefeuille spelen. De belangrijkste reden is diversificatie van je vermogen. Maar al te vaak presteren obligaties juist goed als er een crisis uitbreekt. Hiermee wordt het portefeuille risico verlaagd. Dit diversificatievoordeel heeft een spaarrekening niet.  Een ander voordeel van obligaties is het zogenaamde 'na-ijleffect'. Dit effect betekent dat de obligaties weliswaar in waarde zijn gedaald maar dat het verwacht rendement is toegenomen. Stel dat er uitsluitend in tien-jaars obligaties belegd zou zijn, dan zou het verwachte rendement momenteel 0,36% bedragen. Dat is toch maar 0,86% meer dan de spaarrekening waar een negatieve rente in rekening wordt gebracht. 

Zakelijke waarden in januari 2022. EBI 100 verliest -1,50%

Zoals gebruikelijk zitten er grote verschillen in de rendementen van de verschillende beleggingscategorieën. Dat laat onderstaande tabel goed zien.

Opvallend is dat een aantal aandelencategorieen in januari zelf een positief rendement behaalden. Zo steeg Emerging Value met 2,87% in waarde. Ook Global Value en Emerging Market lieten positieve rendementen zien. De slechts presterende categorie was weggelegd voor Global Small met een daling van 5%. Al moet gezegd worden dat de benchmark 6,32% aan waarde verloor. Relatief presteerde de EBI Global Small index dus prima.

De Value-spread: Nog steeds op een 'all-time high'

Een methode om de relatieve aantrekkelijkheid van waarde versus groei aandelen te kunnen beoordelen is de value-spread. Het geeft inzicht in het relatieve verschil in waardering. Hieronder hebben we de berekening van de valuespread van AQR weergegeven. Het verschil in waardering is momenteel net zo groot als destijds aan het einde van de internetzeepbel. De jaren erna behoorde de beleggingscategorie Global Market zes jaar achtereen tot de slechtst presterende aandelencategorie. Het hoeft geen betoog dat het uiteraard onzeker is of we de komende jaren een herhaling gaan zien. Het maakt ons wel voorzichtig voor de rendementskansen van deze categorie. 

Vastrentende waarden in januari 2022: EBI 0 -1,97%

EBI 0 heeft een negatief rendement opgeleverd van -1,97%. 

Hieronder hebben wij de rendementen van de verschillende obligatiecategorieën weergegeven. 

Conclusie

Onze modelportefeuilles lijken goed gepositioneerd om onze klanten de komende jaren een prima rendement te bieden. Onze rendementen behoren tot de top in de markt. Daar zijn wij zeer content mee.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 - 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!