Maandbericht 2021 Mei

jun 11, 2021

Samenvatting

  • EBI’s modelportefeuilles outperformance neemt wederom verder toe tot 5,63%;
  • De aandelencategorieën Global Waarde presteerde het beste;
  • Obligaties laten een licht positief rendement zien.

EBI’s modelportefeuille presteert ook in mei 0,91% beter dan de benchmark

Ook in de maand mei presteerde EBI’s modelportefeuille uitstekend. Het rendement van EBI 100 kwam uit op 1,03%. Het rendement van de MSCI ACWI index kwam uit op 0,12%. Over het gehele jaar bekeken bedraagt de performance van EBI 100 16,67%. Het benchmark rendement bedraagt 11,04%. In de berekening van het rendement van onze modelportefeuilles is rekening gehouden met onze vergoeding en de kosten van de broker. 

Welke aandelencategoriën zijn verantwoordelijk voor EBI’s outperformance?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de rendement-risico karakteristieken worden bepaald door de blootstelling aan rendementsbepalende risicofactoren. In de tabel kun je de maandrendementen per aandelencategorie zien. In de maand mei presteerde de aandelencategorie Global Value met een maandrendement van 2,56% het beste. 

EBI’s modelportefeuilles

In onderstaande tabel zie je de rendementen per maand van de verschillende aandelencategorieën.

Het rendement van obligaties was gemiddeld licht positief. Over geheel 2021 hebben obligaties een negatief rendement opgeleverd. De oorzaak is de stijging van de rente.

De 10-jaars rente nadert de 0%

De Nederlandse 10-jaars rente is flink gestegen en nadert de o%. Dit is het hoogste niveau van de afgelopen vijf maanden. Zoals je in de grafiek kunt zien is de Amerikaanse rente nog harder gestegen. Doordat er wereldwijd grote schulden zijn opgebouwd kan een verder oplopende rente grote problemen veroorzaken. De kans is dan ook aanwezig dat de ECB dan tijdig zal ingrijpen.

 

 

Onze vrijheid komt langzaam maar zeker terug!

Mede dankzij het vaccinatieprogramma keert het normale leven weer terug. De Overheid laat steeds meer versoepelingen toe. Dat is de danken aan de sterke afname van de ziekenhuisopnames.

Er ligt dan ook een mooie tijd voor ons allen in het verschiet. Een periode waar we weer kunnen genieten van ‘normale’ activiteiten, zoals het genieten op een terras, sporten met vrienden, e.d.

Kortom, eigenlijk alleen maar positief nieuws. Het is weleens anders geweest. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!