Maandbericht 2021 Juni

jul 6, 2021

Samenvatting

  • Binnen de zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed) lieten alle categorieën in de maand juni 2021 een positief rendement zien;
  • De aandelencategorie Emerging Small  was met een positief rendement van 5,18% de best presterende categorie;
  • Binnen de vastrentende waarden (obligaties) presteerde Emerging High Yield met een plus van 4,12% het beste.

EBI’s modelportefeuille presteert ook in de maand juni positief

Het begint een eentonig verhaal te worden want ook in de maand juni presteerden zakelijke waarden positief.  Het rendement van EBI 100 kwam uit op 2,41%., het rendement van de benchmark index kwam uit op 4,20%. Over het gehele jaar bekeken bedraagt de performance van EBI 100 19,48%, het benchmark rendement bedraagt 15,70%. In de berekening van het rendement van onze modelportefeuilles is rekening gehouden met onze vergoeding en de kosten van de broker. In het rendement van de benchmarkindex zijn geen kosten van toepassing.

EBI’s modelportefeuilles

In onderstaande tabel zie je de rendementen per maand van de verschillende aandelencategorieën.

In de tabel kan je goed zien dat de aandelencategorieën Small-Value van zowel de volwassen – alsmede de opkomende economieën met een positief rendement van 25,39% respectievelijk 23,65% in 2021 het beste presteren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het combineren van de factoren waarde en small op de lange termijn meer rendement oplevert dan het rendement van aandelen van grote ondernemingen.

Dit laat onderstaande grafiek zien. Hier hebben we de rendementsontwikkeling weergegeven van EBI’s Global Small Value Index, EBI’s Emerging Small Value Index in vergelijking met de MSCI All World Index. Het effect van opname van beide aandelencategorieën heeft tot een aanzienlijk beter rendement gezorgd. Het is belangrijk om te melden dat niet elk jaar er sprake zal zijn van een outperformance. In de jaren 2018, 2019 en 2020 presteerden kleine waarde aandelen slechter dan de MSCI All Country World Index. Geduld is dus gevraagd. 

 

Obligaties: een positieve maand

Onze modelportefeuille (EBI 0) levert in de maand juni een rendement op van 1,11%. Zoals uit onderstaande tabel blijkt leverden met name bedrijfsobligaties (Global Credit) en (High Yield) obligaties uit de opkomende markten hier een positieve bijdrage.

Spaarders let op! Negatieve rente boven €100.000

Vele banken rekenen per 1 juli 2021 negatieve rente voor elk tegoed boven de €100.000. Bij ABN Amro ligt die grens nu op €150.000. Rabobank liet al weten dat ze ook voor klanten met een saldo tót €100.000 ‘geen garanties kunnen geven. Ook voor deze groep kan de rente onder de 0% komen.

Voornaamste ‘boosdoener’ is de Europese Centrale Bank (ECB). Deze instantie is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de Europese Unie en bepaalt de hoogte van de rente. Die rente is al lange tijd extreem laag. Dat komt omdat de ECB niet wil dat mensen sparen, maar juist geld uitgeven. Dat is goed voor de economie. In de tussentijd hebben banken flink last van de lage rente. Naar eigen zeggen maken ze zelfs verlies op het bewaren van spaargeld van particulieren. Ze onderzoeken of en hoe ze deze verliezen kunnen doorberekenen aan hun klanten. Maar ze zijn huiverig om (als eerste) een negatieve spaarrente in te voeren voor particuliere spaarders. Dit omdat zo’n besluit ongetwijfeld nadelige publiciteit zal opleveren.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 - 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!