Maandbericht 2021 Juli

aug 9, 2021

Samenvatting

  • EBI’s modelportefeuilles presteren beter dan de benchmark;
  • Global Real Estate was met een stijging van 4,03% de best presterende categorie binnen de Zakelijke Waarden;
  • Binnen de vastrentende waarden (obligaties) presteerden bedrijfsobligaties uit de volwassen economieën met een plus van 1,21% het beste.

2021 1e halfjaar: EBI 100 heeft uitstekend gepresteerd. 

Wat een prachtige rendementen hebben onze modelportefeuilles in de eerste helft van 2021 opgeleverd. Om dit alles in perspectief te zetten is het goed om te weten dat onze benchmark – de MSCI All Country world Index – een rendement van 16,45% liet optekenen. Het gemiddeld rendement dat vermogensbeheerders met een vergelijkbaar risicoprofiel hebben gerealiseerd kwam uit op 14,3%. Het rendement van EBI’s model 100 is uitgekomen op 18,55%.

In de berekening van het rendement van onze modelportefeuilles is rekening gehouden met onze vergoeding en de kosten van de broker. In het rendement van de benchmark index zijn geen kosten van toepassing.

EBI’s modelportefeuilles

In onderstaande tabel zie je de rendementen per maand van de verschillende aandelencategorieën.

In de tabel kan je goed zien dat veel aandelencategorieën beter hebben gepresteerd dan de benchmark index. De best presterende aandelencategorieën zijn Global Small-Value (+24,06%),  Global Real Estate (+23,11%) en Emerging Small (+21,45%). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het combineren van de factoren waarde en small op de lange termijn meer rendement oplevert dan het rendement van aandelen van grote ondernemingen.

Dit laat onderstaande grafiek zien. Hier hebben we de rendementsontwikkeling weergegeven van EBI’s Global Small Value Index, EBI’s Emerging Small Value Index in vergelijking met de MSCI All World Index. Het effect van opname van beide aandelencategorieën heeft tot een aanzienlijk beter rendement gezorgd. Het is belangrijk om te melden dat niet elk jaar er sprake zal zijn van een outperformance. In de jaren 2018, 2019 en 2020 presteerden kleine waarde aandelen slechter dan de MSCI All Country World Index. Geduld is dus gevraagd.

 

Voor het hogere verwachte rendement is geduld soms cruciaal. Elke beleggingscategorie kent periodes dat de performance achterblijft. Dat geldt ook voor kleine waarde aandelen. Kijk maar eens goed naar onderstaande grafiek.

Obligaties: een positieve maand

Onze modelportefeuille (EBI 0) levert in de maand juli een rendement op van 0,75%. Zoals uit onderstaande tabel blijkt leverden elke obligatiecategorie – met uitzondering van Emerging High Yield – hier een positieve bijdrage. 

Opvallende gebeurtenissen

Op de financiële markten was vooral het ingrijpen van de Chinese overheid opvallend. Al eerder zagen we dat de Chinese overheid de beursgang van ANT group tegenhield, fors ingreep bij Didi Chuxing en commerciële onderwijsinstellingen verbood om winst te mogen maken. Grote technologische ondernemingen (zoals Tencent) worden aangepakt, met name als zij gebruik maken van Amerikaans kapitaal. Het effect was een schokgolf door de financiële markten. Het zorgde er voor dat met name aandelen uit de opkomende markten in de maand juli slecht presteerden.

Dat zien wij terug in de grafiek van de MSCI China (Eur, net) over 2021. Chinese aandelen hebben dit jaar een daling van ongeveer 9% laten zien. Dit laat het grote belang van spreiding zien.

LEI-registratie: veranderingen

Recent was het niet nodig voor vennootschappen om een actieve LEI-registratie te hebben. Alleen als er sprake was van beleggen in derivaten was een actieve LEI-registratie vereist. Recent is ook bij het gebruik van een effectenkrediet een actieve LEI-registratie verplicht. Een effectenkrediet is zeer gewenst. Niet om debet te staan maar juist om bij herbalanceringstransacties niet uit de markt te zijn. Daarom adviseren wij alle zakelijke beleggers een actieve LEI-registratie aan te houden. Meer informatie over de LEI-registratie vindt u op onze pagina FAQ.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!