lodewijk@ebicapital.nl

+31 10 200 13 70

linkedin.com

Lodewijk Lamaison van den Berg

Na mijn studie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam ben ik vrij snel naar Azië vertrokken voor een baan bij MeesPierson in Hong Kong. Ik had toen geen vermoeden dat ik bijna 20 jaar in Hong Kong zou blijven wonen en werken.

Vanaf het moment dat ik aankwam in 2001 onderging MeesPierson aardig wat veranderingen. Zo veranderde ook de naam in 2004 in die van het moederbedrijf Fortis en was er in 2008 een fusie gepland met ABN AMRO. Dat was een turbulente tijd waarin ik vlak voor de financiële crisis vertrok naar EFG bank, een Zwitserse bank die op dat moment een grote groei doormaakte in Azië door hun ondernemende model. Dit maakte het naar mijn mening beter mogelijk om klanten op een onafhankelijke manier te kunnen adviseren. Die ondernemende cultuur veranderde langzaam in de jaren daarna door de noodzakelijke en begrijpelijke toename van regulering, waardoor ook EFG een meer rigide beleid moest voeren en de afstand naar de klant toenam. Het resultaat hiervan was dat naar mijn mening ook de mogelijkheid tot echt persoonlijk advies minder goed mogelijk was.

Dat was voor mij de tijd om een onafhankelijke vermogens adviespraktijk op te zetten.
In 2014 ben ik toen met een andere partner Caidao Wealth begonnen. Deze praktijk zou later resulteren in het opzetten van The Capital Company in 2017 met nog twee andere partners. Er waren in Hong Kong in die tijd nog niet veel echt onafhankelijke vermogensbeheerders met een transparante werkwijze en beloningsstructuur. Om die reden heb ik toen in Hong Kong eveneens de Vereniging van Onafhankelijke Vermogensbeheerders in het leven geroepen om de sector wat beter in kaart te krijgen. Daarnaast ben ik lange tijd betrokken geweest als bestuurslid en in de adviesraad van de Nederlandse Kamer van Koophandel in Hong Kong.

De periode in Hong Kong heeft mij heel veel mooie ervaringen gegeven, zowel op persoonlijk als op het zakelijke vlak. Ik heb in 20 jaar tijd interessante families en ondernemers kunnen helpen om, elk in hun eigen unieke situatie, op een verstandige manier met hun financiën en investeringen om te gaan.

Uiteindelijk hebben wij als familie de beslissing genomen om weer terug te keren naar Nederland. Met Jan de Vries had ik al een goed contact en een binding met onze gedeelde filosofie van Evidence Based Investing. Dit heeft uiteindelijk – bijna logischerwijs – geresulteerd in onze huidige samenwerking.

Ik ben ervan overtuigd dat de wetenschap een goede basis is om af te leiden hoe je op een effectieve en verantwoorde manier moet beleggen, waarbij bestaande risico’s zo veel mogelijk gereduceerd kunnen worden. Bij EBI Capital hebben we toegang tot de beste wetenschappers, waaronder nobelprijs winnaars, en institutionele beleggingsmethoden. Er zijn vanuit de wetenschap heel veel technieken en methoden waar particuliere beleggers geen kennis van hebben. Het resultaat is dat veel beleggers nog steeds terugvallen op oude beleggingsmethoden en daarbij te veel hun eigen emoties bij hun beleggingen laten meewegen.

Ik heb altijd een interesse en drive gehad om mensen te helpen en wil graag weten wat hen tot bepaalde beslissingen beweegt. Daarbij merk ik dat veel cliënten het fijn vinden om een onafhankelijke sparringpartner te hebben bij het maken van financiële keuzes en plannen.
Geld is immers een belangrijk middel om alle levensdoelen te kunnen bereiken.

Op dit moment woon ik met mijn vrouw en onze 3 kinderen in Den Haag. We genieten ervan om nu weer in Nederland te wonen en dichtbij familie en vrienden te zijn. Nederland is vanaf nu onze basis, maar het reizen en delen van ervaringen zal hierdoor wel altijd in ons bloed blijven zitten.