Don’t Take Their Word For It: The Misclassification of Bond Mutual Funds

nov 12, 2019

Samenvatting

Don’t Take Their Word For It: The Misclassification of Bond Mutual Funds

Huaizhi Chen, Lauren Cohen, Umit Gurun

De onderzoekers leveren het bewijs dat beleggingsfondsbeheerders hun participaties verkeerd indelen en dat deze onjuiste indelingen een reële en significante impact hebben op de kapitaalstromen van beleggers.

Veel fondsen rapporteren meer ‘investment-grade’ obligaties dan er in werkelijkheid in hun portefeuilles worden aangehouden, waardoor deze fondsen aanzienlijk minder risicovol lijken. Dit resulteert in wijdverbreide misclassificaties in het universum van Amerikaanse vastrentende beleggingsfondsen door Morningstar, die afhankelijk is van deze gerapporteerde posities. Het probleem is wijdverbreid, wat ertoe leidt dat ongeveer 30% van de fondsen verkeerd wordt geclassificeerd met veiligere profielen, in vergelijking met hun werkelijke, openbaar gerapporteerde participaties. “Fondsen met een verkeerde classificatie – d.w.z. fondsen die risicovolle obligaties aanhouden, maar beweren veiligere obligaties aan te houden – presteren beter dan de huidige fondsen met een laag risico in hun peer groups. “Verkeerd geclassificeerde fondsen” ontvangen dus hogere Morningstar-ratings (aanzienlijk meer Morningstar-sterren) en hogere beleggersstromen als gevolg van deze vermeende outperformance. Als de onderzoekers de fondsen echter correct indelen op basis van hun werkelijke risico, blijkt dat deze fondsen middelmatige prestaties hebben geleverd. Na meerdere kwartalen van grote negatieve rendementen is de foutieve rapportage sterker en de foutieve rapportage is sterk op het niveau van de fondsfamilies. De onderzoekers hebben die namen vermeld die het hoogste percentage verkeerd gerapporteerde fondsen in de steekproef hebben.

Opmerkingen EBI Capital

Dit onderzoek toont aan dat een ‘bewezen’ outperformance’ door een actief beheerd beleggingsfonds wellicht niet tot stand is gekomen door een actief beleid maar puur vanwerge het nemen van meer risico. Voor ons is het belangrijk om met name beleggingshuizen te selecteren die eerlijk zijn over de ingenomen posities.  

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!