Cognitive Dissonance and Mutual Fund Investors

dec 20, 2019

Cognitive Dissonance and Mutual Fund Investors

William N. Goetzmann, Nadav Peles

Het is één van de de grootste mysteries in de beleggingsfondsensector. Waarom hebben sommige beleggers de neiging om te blijven beleggen in fondsen die consequent slecht presteren. Onderzoek door William N. Goetzmann en Nadav Peles presenteren bewijs uit vragenlijststudies dat beleggers die beleggen in beleggingsfondsen vooral kijken naar de prestaties van het fonds in het verleden. De onderzoekers vinden dat deze herinneringen van de beleggers een positieve invloed hebben, die in overeenstemming is met  huidige psychologische modellen. Zij vinden dat de mate van vooringenomenheid afhankelijk van een eerdere keuze van de belegger, een fenomeen dat verband houdt met aan de bekende theorie van de cognitieve dissonantie.

Toevoeging EBI Capital

In onze praktijk spreken we frequent beleggers die niet de keuze kunnen maken om afscheid te nemen van (vaak dure) slecht presterende beleggingsfondsen of slecht presterende grootbanken. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!