De alsmaar strenger wordende regelgeving heeft invloed op alle financiële instellingen. Ook EBI’s cliënten zullen in aanraking gaan komen met onder meer de Wwft: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroristische activiteiten. De overheid hecht steeds meer waarde aan een meer strikte naleving van de wet- en regelgeving voor de financiële sector.

EBI staat onder toezicht van de AFM en DNB

EBI Capital staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze toezichthouders zien toe op naleving van de wet. Een belangrijke wet is de Wwft.

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat dat banken en andere instellingen, zoals EBI Capital, moeten voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. Zoals met drugshandel of oplichting. Witwassen kan bijvoorbeeld door het geld te gebruiken voor een dure aankoop zoals een villa of een zeiljacht. Het illegale geld verandert dan naar een legale aankoop. Criminelen kunnen ook proberen om terroristen geld te geven, waardoor deze kunnen doorgaan met hun activiteiten. De Wwft moet zorgen voor meer zicht op illegale geldstromen, en het risico op witwassen en terrorismefinanciering beperken.

Wat is EBI verplicht te doen volgens de Wwft?

Iedereen die onder de Wwft valt is verplicht om:

onderzoek te doen naar hun klant en waar diens geld vandaan komt via een cliëntenonderzoek;
De Wwft dient in alle facetten te worden nageleefd, op straffe van sancties en forse boetes. Het nieuws in de media hierover, zoals de miljoenenboetes voor de grootbanken en (ex-)bestuurdersvoorzitters die hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, zijn je vast niet ontgaan.

Alle klantdossiers worden opnieuw tegen het licht gehouden

Onze verantwoordelijkheid om te voldoen aan de eisen van de Wwft is dezelfde als die van een bank als ABN AMRO of Rabobank, of als onze broker Saxo Bank (het voormalige BinckBank). Deze verantwoordelijkheid mag niet worden gedeeld en de regelgeving wordt steeds strenger. Dit is de reden waarom zowel wij als Saxo Bank alle klantendossiers opnieuw tegen het licht gaan houden. Concreet houdt dit in dat wij je opnieuw vragen moeten stellen over de herkomst van jouw belegde vermogen.

Hieronder hebben wij een vragenlijst. We stellen het zeer op prijs als je deze vragenlijst zo goed mogelijk invult.

EBI’s Inventarisatie Herkomst van vermogen (Wwft)

Stap 1 van 3