Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors

jul 2, 2023

De onderzoekers:

Brad Barber en Terrance Odean zijn twee vooraanstaande onderzoekers op het gebied van gedragseconomie en financiële besluitvorming. Ze hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de studie van menselijk gedrag in relatie tot investeringen en de effecten daarvan op de financiële markten.

Brad Barber is een professor in financiën aan de Graduate School of Management van de Universiteit van Californië in Davis. Hij staat bekend om zijn werk op het gebied van gedragseconomie, met name op het gebied van individuele beleggingsbeslissingen en de rol van zelfvertrouwen bij investeerders. Barber heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de prestaties van beleggers en de factoren die van invloed zijn op hun rendement. Hij heeft samengewerkt met Terrance Odean aan verschillende studies over het gedrag van beleggers.

Terrance Odean is professor in financiën aan de Haas School of Business van de Universiteit van Californië, Berkeley. Hij staat bekend om zijn onderzoek naar de psychologie van beleggers en de effecten van dit gedrag op de financiële markten. Odean is vooral geïnteresseerd in het begrijpen van de verschillende psychologische en cognitieve factoren die van invloed zijn op de beslissingen van individuele beleggers. Hij heeft onderzoek gedaan naar fenomenen zoals overmatige handel, het effect van beleggerssentiment op de markt en de invloed van zelfvertrouwen op investeringsbeslissingen.

Ze hebben aangetoond dat menselijk gedrag en psychologie een belangrijke rol spelen bij het nemen van financiële beslissingen en dat deze factoren de prestaties van individuele beleggers kunnen beïnvloeden. Hun onderzoek heeft bijgedragen aan een beter begrip van de complexe relatie tussen menselijk gedrag en financiële markten.

Het onderzoek en de conclusies:

Het onderzoek “Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors” onderzoekt de investeringsprestaties van individuele beleggers op de aandelenmarkt. Het richt zich op de effecten van actief handelen op de welvaart van beleggers en onderzoekt of frequent handelen leidt tot positieve resultaten op de lange termijn.

De auteurs van het onderzoek analyseren uitgebreide gegevens over individuele beleggers gedurende een periode van meerdere jaren. Ze observeren het handelsgedrag van deze beleggers, inclusief de frequentie van transacties, en onderzoeken vervolgens de rendementen die ze behalen op hun investeringen.

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat individuele beleggers over het algemeen ondermaatse prestaties behalen. In feite blijkt dat actieve handel een negatief effect heeft op hun welvaart. De auteurs ontdekken dat de gemiddelde individuele belegger significant slechter presteert dan de marktgemiddelden, zoals die worden vertegenwoordigd door aandelenindexen.

De onderzoekers merken op dat deze onderprestatie voornamelijk te wijten is aan overmatig handelen. De beleggers in de studie handelen veel vaker dan nodig is, waardoor ze worden blootgesteld aan hogere transactiekosten en meer kans hebben om slechte beleggingsbeslissingen te nemen. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat individuele beleggers de neiging hebben om winstgevende beleggingen te verkopen voordat ze hun volledige potentieel hebben bereikt, terwijl ze verliesgevende beleggingen vasthouden in de hoop op herstel.

De onderzoekers concluderen dat frequent handelen en het nemen van overmatige risico’s de belangrijkste redenen zijn waarom individuele beleggers ondermaatse resultaten behalen. Ze suggereren dat een meer passieve en geduldige beleggingsbenadering vaak betere resultaten oplevert. Het onderzoek benadrukt het belang van het vermijden van impulsief handelen en het volgen van een langetermijnstrategie gebaseerd op gedegen onderzoek en analyse.

De bevindingen van het onderzoek hebben belangrijke implicaties voor zowel individuele beleggers als de bredere beleggingsgemeenschap. Ze benadrukken het belang van educatie en bewustwording van de valkuilen van actief handelen. Daarnaast benadrukken ze het potentieel voor beleggers om te profiteren van een meer geduldige en minder frequente handelsaanpak.

Kortom, het onderzoek “Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors” toont aan dat individuele beleggers over het algemeen ondermaatse prestaties behalen als gevolg van frequent handelen en het nemen van overmatige risico’s. Het onderstreept het belang van een meer passieve en geduldige beleggingsbenadering voor het behalen van betere resultaten op de lange termijn.

 

 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!