Inzicht: Niet elke value belegger is een value belegger!

mei 27, 2022

Samenvatting

  • Waarde-aandelen presteren aanzienlijk beter dan groei-aandelen;
  • De meeste actief beheerde waarde-beleggingsfondsen hebben hiervan weten te profiteren;
  • De oorzaak is stijldrift en aandelenconcentratie. 

Na vele jaren van tegenvallende rendementen lijkt het tij voor waarde-aandelen eindelijk gekeerd. Zo laat de MSCI World Value index dit jaar (t/m april 2022) een positief rendement van 1,88% optekenen, dit terwijl de MSCI world Growth index een negatief rendement laat zien van -14,02%.

Je zou verwachten dat elke waarde belegger hiervan geprofiteerd zou hebben, toch? De data wijst echter op een andere conclusie. Volgens S&P Dow Jones indices presteerde de meerderheid van de actieve large-cap value managers in slechts 8 van de afgelopen 20 kalenderjaren beter dan de S&P 500 Value. Zeven van deze acht jaren hebben iets gemeen: Groei-aandelen presteerden beter dan waarde-aandelen. Hoe heeft de outperformance van groei-aandelen waarde-beleggers geholpen?

Stijldrift stelt ons in staat deze vraag te beantwoorden. Onder “stijldrift” verstaan wij elke systematische afwijking in een actief beheerde portefeuille. Sommige waarde-beleggers kunnen bijvoorbeeld beleggen in groeiaandelen.

Figuur 1 toont dat de meerderheid van de large-cap value managers beter presteerde dan de S&P 500 Value in 39% (31/80) van alle kwartalen. In de kwartalen waarin de S&P 500 Growth de S&P 500 Value versloeg, steeg de waarschijnlijkheid dat de meerderheid van de waarde-beleggers beter presteerde echter tot 59% (26/44). Wanneer waarde-aandelen beter presteerden dan groei-aandelen, daalde de kans op een actieve outperformance voor waardebeheerders tot 14% (5/36).

Dit resulteert in het feit dat waarde-beleggers niet kunnen kunnen profiteren van het herstel van waarde-aandelen dankzij stijldrift. 

Een andere tegenwind heeft te maken met de positieve scheefheid van aandelenrendementen: in de meeste jaren doet slechts een minderheid van de samenstellende aandelen het beter dan de index, waardoor aandelenselectie inherent een grotere uitdaging wordt. Figuur 2 illustreert dat slechts 38% van de namen in de S&P 500 Value het dit jaar tot dusver beter heeft gedaan dan de index, waardoor de omstandigheden een uitdaging vormen voor actieve managers, die doorgaans meer geconcentreerde portefeuilles beheren.

Bovendien is het S&P 500 Value-rendement van -5,7% groter dan het gewone gemiddelde van de rendementen van de samenstellende delen (-8,1%), wat erop wijst dat grotere waardeaandelen het beter hebben gedaan dan de index. Berkshire Hathaway Class B en Johnson & Johnson, die het allebei veel beter deden dan de index, zijn de grootste bestanddelen van de index met een gecombineerd gewicht van 6%. De outperformance van grotere waardenamen in combinatie met een positieve skewness is een dubbele uitdaging voor actieve beheerders, aangezien het voor hen relatief moeilijker is om de grotere namen te overwogen.

Waarde-beleggers hebben in het verleden geprofiteerd door meer te beleggen in groei-aandelen. Dat ging goed zolang groei-aandelen een betere performance liet zien dan waarde-aandelen. Nu dit niet langer op gaat, zien we dat de meeste actief beheerde waarde-beleggingsfondsen achter blijven. 

Uiteraard is de vraag hoe EBI Capital in deze vergelijking presteert. Dit laat onderstaande tabel zien.

De beleggingscategorie waarde-aandelen uit de volwassen markten hebben wij ingevuld met behulp van het Dimensional Global Value fund. Opmerkelijk is dat dit fonds beter presteert dan de MSCI World Value index. Dit bevestigt dat beleggen op basis van de meest moderne wetenschappelijke inzichten (dat noemen wij evidence-based beleggen) tot de best mogelijk uitkomst leidt.

Bron: https://www.indexologyblog.com/2022/05/25/introducing-the-sp-500-esg-leaders-index/

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!