Inzicht: De FED verhoogt de rente. Hoe reageren aandelen?

mei 13, 2022

Samenvatting

  • Aankondigingen en aanpassingen door de FED hebben historisch nauwelijks invloed op het verwachte rendement van aandelen;
  • Marktparticipanten hebben dit reeds ingeprijsd in de huidige koersen;
  • Lange termijn beleggers met een goed gespreide beleggingsportefeuille zullen beloond worden met een positief rendement.

Op 4 mei verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve de beoogde federal funds rate met 50 basispunten als onderdeel van wat volgens de centrale bank een reeks renteverhogingen zal zijn om de snel stijgende inflatie in de VS te bestrijden. Sommige beleggers vrezen dat stijgende rentevoeten de aandelenwaarderingen zullen doen dalen en bijgevolg tot relatief slechte prestaties van de aandelenmarkten zullen leiden. De geschiedenis biedt echter goed nieuws: De rendementen op aandelen in de VS zijn gemiddeld positief geweest na verhogingen van de fed funds rate.

Wij bestuderen de relatie tussen Amerikaanse aandelenrendementen, gemeten door de Fama/French Total US Market Research Index, en veranderingen in de federal funds target rate van 1983 tot 2021. Over deze periode van 468 maanden steeg de rente in 70 maanden en daalde hij in 67 maanden. Figuur 1 toont het gemiddelde maandelijkse rendement van Amerikaanse aandelen in maanden waarin de federal funds rate stijgt, daalt of niet verandert.

Gemiddeld zijn de rendementen van Amerikaanse aandelenmarkten positief in maanden met stijgingen van de federal funds rate. Bovendien is het gemiddelde rendement van de aandelenmarkt in die maanden vergelijkbaar met het gemiddelde rendement in maanden met dalingen of geen wijzigingen in de federal funds rate.

Rendement op Amerikaanse aandelenmarkten en wijziging van de fed funds-tarieven, januari 1983-december 2021. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoe zit het met de maanden na renteverhogingen? Deze vraag kan van bijzonder belang zijn wanneer wordt verwacht dat de Fed de fed funds rente meermaals zal verhogen. Figuur 2 toont de geannualiseerde rendementen op de Amerikaanse aandelenmarkten over de periodes van één, drie en vijf jaar na één of twee opeenvolgende maandelijkse verhogingen van de fed funds target rate, evenals over de maanden na de maand zonder verhoging.

Het is geruststellend nieuws voor beleggers die zich zorgen maken over het huidige klimaat van stijgende rentetarieven: de Amerikaanse aandelenmarkt heeft op de langere termijn gemiddeld sterk gepresteerd, ongeacht de activiteit bij de Fed.

Rendementen Amerikaanse aandelenmarkten na opeenvolgende stijgingen van de fed funds rate, januari 1983-december 2021. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Conclusie

Met nog een aantal vergaderingen van het Federal Open Market Committee voor de boeg in 2022, zullen de signalen en acties van de Fed door de markt nauwlettend in de gaten worden gehouden. Aangezien de Fed haar agenda vaak op voorhand bekendmaakt, denken wij dat de marktdeelnemers deze informatie al in de marktprijzen verwerken. Het is logisch dat men zich afvraagt wat de acties van de Fed betekenen voor de aandelenkoersen, maar uit ons onderzoek blijkt dat de Amerikaanse aandelenmarkten na renteverhogingen gemiddeld een positief rendement opleveren. Het is dus onwaarschijnlijk dat een verlaging van de aandelenallocaties vooruitlopend op of in reactie op een verhoging van de fed funds rente tot betere beleggingsresultaten zal leiden. In plaats daarvan zijn beleggers die een breed gespreide portefeuille aanhouden en informatie in marktprijzen gebruiken om zich systematisch te richten op hogere verwachte rendementen wellicht beter gepositioneerd voor beleggingssucces op de lange termijn.

 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!