EBI’s waarde strategie onder de loep

apr 17, 2023

Bij EBI Capital vinden we het belangrijk om je uit te leggen hoe financiële markten werken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat beleggen in waardeaandelen over de tijd meer rendement kan opleveren dan beleggen in groeiaandelen. Dit kan het verschil betekenen tussen een matig pensioen of een goed pensioen voor jou.

Om dit te verduidelijken, bekijk eens onderstaande grafiek. Hierin zie je de ontwikkeling van een belegging van €1 sinds 1975. Als je alleen in groeiaandelen had belegd, zou dit bedrag gegroeid zijn tot €78,98. Als je daarentegen in waardeaandelen had belegd, zou dit bedrag gegroeid zijn tot €111,56. Dat is meer dan 41% verschil in opgebouwd vermogen in al die jaren!

Kortom, door te beleggen in waardeaandelen kan je potentieel meer rendement behalen voor je toekomst. En bij EBI Capital helpen we je graag om meer te leren over hoe je dit veilig en verantwoord kan doen.

Het is duidelijk dat beleggen in waardeaandelen lonend kan zijn. Echter, zoals gebruikelijk presteren waardeaandelen niet altijd beter dan groeiaandelen. Daarom is het belangrijk om als belegger geduld te hebben en de kans te vergroten op een positieve uitkomst.

De afgelopen periode hebben waardeaandelen beter gepresteerd dan groeiaandelen. Bij EBI Capital hanteren we een wetenschappelijk onderbouwde strategie. We kijken dan ook regelmatig naar de prestaties van verschillende fondsenhuizen om te beoordelen of de prestaties van het door ons geselecteerde fondsenhuis, namelijk Dimensional, goed zijn.

Uit deze onderzoeken blijkt dat er een groot verschil in prestaties bestaat tussen de verschillende fondsenhuizen.

Een continue en nauwkeurige focus op waarde kan beleggers in de beste positie plaatsen om waardepremies te benutten wanneer deze zich voordoen.

De relatieve prestaties van Dimensional-strategieën tijdens de recente opleving van waarde weerspiegelen een voortdurende mogelijkheid om waarde te leveren wanneer waarde levert.

Het is belangrijk om te begrijpen dat waarde een beleggingscategorie is en geen beleggingsstrategie. Het identificeren van aandelen met een lage relatieve prijs is slechts één stap bij het ontwerpen en beheren van een waardestrategie. Verschillen in de vaardigheid van beheerders bij de uitvoering kunnen leiden tot een breed scala aan resultaten voor waardebeleggers. Beleggers kunnen deze resultaten evalueren door te beoordelen of beheerders hebben geleverd wat ze hebben beloofd. In het geval van systematische waardestrategieën geven sterke prestaties tijdens periodes waarin waardeaandelen beter presteren aan dat er een mogelijkheid is om waardepremies te benutten wanneer deze zich voordoen.

Het is algemeen bekend dat succes voor een groot deel afhangt van simpelweg aanwezig zijn. Als we deze regel toepassen op de beleggingswereld, dan is het raadzaam om te beginnen met het investeren in aandelen van waardebedrijven om te profiteren van de zogenaamde ‘waardepremie’. Echter, zelfs binnen deze categorie van aandelen kan de blootstelling aan bedrijven met een lage relatieve prijs aanzienlijk verschillen tussen fondsen. Zo hebben de meer dan honderd fondsen in de Morningstar-categorie ‘wereldwijde large-cap waarde’ over de periode van tien jaar eindigend op 31 december 2022 gemiddelde prijs-tot-boekwaarde-verhoudingen variërend van 0,7 tot bijna 4,3. Deze variatie betekent dat niet alle fondsen in dezelfde mate hebben geprofiteerd van de waardepremie. In maanden waarin de MSCI World Value Index beter presteerde dan de MSCI World Growth Index, varieerde het gemiddelde maandelijkse netto rendement van deze fondsen van -0,59% tot 2,08%. Een eenvoudige analyse van de rendementen in figuur 1 laat zien dat er in deze maanden een negatief verband bestaat tussen de prijs-tot-boekwaarde-verhouding en de prestaties van de fondsen. Met andere woorden, alles gelijk, hoe hoger de blootstelling aan waardeaandelen, hoe beter de prestaties waren.

Figuur 1. Prestatie versus prijs-tot-boekwaarde voor wereldwijde large cap waarde fondsen in maanden waarin waarde groei overtreft, 1 januari 2013 – 31 december 2022.

Dimensional’s waardestrategieën zijn gericht op het behouden van een consistente focus op waarde-aandelen, met als doel elke dag een positieve waardepremie te behalen. Hoewel de gerealiseerde premies negatief kunnen zijn, is er geen bewijs dat beleggers deze gebeurtenissen betrouwbaar kunnen voorspellen. Aan de andere kant is er voldoende bewijs dat de waardepremie in grotere aantallen kan voorkomen. Een proces dat vasthoudt aan zijn streven naar waarde kan daarom de kansen vergroten om de premie te behalen wanneer waardeaandelen beter presteren.

Door zich consequent te richten op waardeaandelen kan Dimensional’s waardestrategie, wanneer de waardepremie zich voordoet, deze premie leveren. Exhibit 2 toont de voordelen van deze consistente focus op de waardepremie. De resultaten laten zien dat er een alomtegenwoordige outperformance is in verschillende marktsegmenten en geografische regio’s. Op deze manier beoordeeld, hebben Dimensional’s waardefondsen hun doel bereikt om de waardepremies vast te leggen wanneer deze zich voordoen.

Kortom, Dimensional’s waardestrategieën richten zich op het behalen van een positieve waardepremie door zich consequent te richten op waardeaandelen. Dit kan leiden tot een hogere kans om de premie te behalen wanneer waardeaandelen beter presteren. Figuur 2 toont de voordelen van deze consistente focus en laat zien dat Dimensional’s waardefondsen hun doel bereiken om waardepremies vast te leggen wanneer deze zich voordoen.

Figuur 2. Gemiddelde maandelijkse prestaties ten opzichte van een stijl-neutrale standaard index, 1 januari 2013 – 31 december 2022.

Conclusie

Als je belegt, wil je weten wat je kunt verwachten van je beleggingen. Als je belegt in waardeaandelen, dan wil je ook zeker weten dat je ook daadwerkelijk belegt bent in waardeaandelen. Uit EBI’s analyse blijkt dat in de praktijk dit maar al te vaak niet zo te zijn. 

Dit toont aan dat onze keuze voor Dimensional zich uitbetaald voor onze cliënten. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!