Boys will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment

jul 2, 2023

De onderzoekers:

Brad Barber en Terrance Odean zijn twee vooraanstaande onderzoekers op het gebied van gedragseconomie en financiële besluitvorming. Ze hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de studie van menselijk gedrag in relatie tot investeringen en de effecten daarvan op de financiële markten.

Brad Barber is een professor in financiën aan de Graduate School of Management van de Universiteit van Californië in Davis. Hij staat bekend om zijn werk op het gebied van gedragseconomie, met name op het gebied van individuele beleggingsbeslissingen en de rol van zelfvertrouwen bij investeerders. Barber heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de prestaties van beleggers en de factoren die van invloed zijn op hun rendement. Hij heeft samengewerkt met Terrance Odean aan verschillende studies over het gedrag van beleggers.

Terrance Odean is professor in financiën aan de Haas School of Business van de Universiteit van Californië, Berkeley. Hij staat bekend om zijn onderzoek naar de psychologie van beleggers en de effecten van dit gedrag op de financiële markten. Odean is vooral geïnteresseerd in het begrijpen van de verschillende psychologische en cognitieve factoren die van invloed zijn op de beslissingen van individuele beleggers. Hij heeft onderzoek gedaan naar fenomenen zoals overmatige handel, het effect van beleggerssentiment op de markt en de invloed van zelfvertrouwen op investeringsbeslissingen.

Ze hebben aangetoond dat menselijk gedrag en psychologie een belangrijke rol spelen bij het nemen van financiële beslissingen en dat deze factoren de prestaties van individuele beleggers kunnen beïnvloeden. Hun onderzoek heeft bijgedragen aan een beter begrip van de complexe relatie tussen menselijk gedrag en financiële markten.

Het onderzoek en de conclusies:

“Boys will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment” is een onderzoek dat de relatie tussen gender, overmoed en investeringen in aandelen onderzoekt. Het onderzoek werd oorspronkelijk uitgevoerd door Brad M. Barber en Terrance Odean en werd gepubliceerd in 2001.

Het onderzoek richt zich op de vraag of er sekseverschillen bestaan ​​in het beleggingsgedrag en of deze verschillen verband houden met overmoed. De onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 35.000 beleggers, zowel mannelijk als vrouwelijk, en onderzochten hun handelspatronen en prestaties op de aandelenmarkt.

Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek was dat mannen over het algemeen meer handelden dan vrouwen. Dit gedrag werd toegeschreven aan een hoger niveau van overmoed bij mannen, wat leidde tot excessieve zelfverzekerdheid en het vertrouwen dat ze betere beleggingsbeslissingen konden nemen dan anderen.

De onderzoekers ontdekten ook dat vrouwen betere beleggingsresultaten behaalden dan mannen. Dit werd toegeschreven aan het feit dat vrouwen vaak voorzichtiger en geduldiger waren bij het nemen van beslissingen over investeringen. Mannen daarentegen waren geneigd risicovollere beleggingen te doen en waren minder geduldig, wat resulteerde in lagere rendementen op hun investeringen.

Het onderzoek suggereerde dat de sekseverschillen in beleggingsgedrag deels verklaard konden worden door psychologische factoren, zoals overmoed. Mannen waren meer geneigd om te geloven dat ze beter presteerden dan ze daadwerkelijk deden, terwijl vrouwen vaak realistischer waren over hun beleggingsvaardigheden en prestaties.

De bevindingen van dit onderzoek hebben belangrijke implicaties voor beleggers en beleggingsadviseurs. Het benadrukt het belang van bewustwording van psychologische valkuilen, zoals overmoed, bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Het onderzoek suggereert dat vrouwen mogelijk voordeel kunnen halen uit hun voorzichtige benadering van beleggen en dat mannen kunnen profiteren van het temperen van hun overmoed.

Het onderzoek “Boys will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment” heeft bijgedragen aan het begrip van sekseverschillen in beleggingsgedrag en heeft de aandacht gevestigd op de rol van psychologische factoren bij beleggingsbeslissingen. Het heeft geleid tot verdere discussie en onderzoek naar dit onderwerp en heeft geholpen bij het informeren van beleggers over de mogelijke valkuilen waar ze mee te maken kunnen krijgen.

 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!