Wat verklaart het succes van Dimensional? Deel 1, flexibel en geduldig handelen

jul 2, 2021

Samenvatting

  • Gemeten over een periode van 15 jaar verslaat 83% van Dimensional’s fondsen de benchmark index;
  • Het succes wordt bepaald door meerdere factoren, zoals een grotere blootstelling aan rendementsbepalende factoren;
  • Daarbij speelt geduldig en flexibel handelen een belangrijke rol.

Oog voor details zorgen ervoor dat beleggers meer rendement overhouden. Dat is voor ons een belangrijke reden om gebruik te maken van de expertise van Dimensional, een Amerikaans fondsenhuis dat is ontstaan op de universiteit van Chicago. Zij zijn als geen ander in staat op de meest moderne wetenschappelijke inzichten te implementeren in hun beleggingsstrategieën. Met succes! Zo presteert 83% van de beleggingsfondsen van Dimensional beter dan de index.

In meerdere artikelen gaan wij uitleggen hoe Dimensional in staat is om zo succesvol rendement te genereren voor haar cliënten.

Deel 1. De voordelen van flexibel en geduldig handelen

Beleggen in de echte wereld brengt kosten met zich mee, en kosten zijn van belang voor het rendement dat beleggers behalen.

Dimensional hanteert een flexibele handelsbenadering die erop gericht is de kosten te beperken. Deze flexibiliteit begint met de beleggingsfilosofie. Dimensional probeert waarde toe te voegen door systematisch de nadruk te leggen op groepen aandelen met hogere verwachte rendementen in plaats van door verkeerd geprijsde effecten te identificeren. Als gevolg daarvan kan Dimensional veel effecten met vergelijkbare kenmerken als nauwe substituten voor elkaar beschouwen. Deze flexibele handelsbenadering wordt ook ondersteund door een doordachte portefeuille-implementatie. Zij structureren de portefeuilles zodanig dat zij zich richten op langetermijnaanjagers van rendement – zoals bedrijfsgrootte, relatieve prijs en winstgevendheid – die geen hoge omloopsnelheid vereisen. Dimensional integreert informatie van kortetermijnaanjagers van rendement, zoals momentum en securities lending fees, door aankopen en/of verkopen van effecten uit te stellen in plaats van snel wegvallende signalen na te jagen. En Dimensional trachten haar portefeuilles elke dag stapsgewijs opnieuw in evenwicht te brengen op basis van actuele informatie. Dit alles stelt Dimensional in staat dagelijks deel te nemen aan de beschikbare marktliquiditeit en te voorkomen dat zij onmiddellijke actie eisen.

In een nieuwe studie (klik hier voor de studie )  is onderzocht welk voordeel de flexibele aanpak van Dimensional oplevert. 

De wereldwijde aandelenmarkt is een enorm netwerk dat zich uitstrekt over meer dan 100 landen waar in 2020 voor ongeveer 211 biljoen dollar(!) is verhandeld.  Bijna alle transacties en quotes 
worden geregistreerd en gedistribueerd door beurzen wereldwijd. Dimensional heeft deze gegevens sinds 2010 verzameld in een eigen eigen tick dataset. Elke dag verwerkt Dimensional ongeveer 100 miljoen handelsupdates en 600 miljoen koersupdates over 20.000 verschillende effecten op 170 plaatsen uit 47 landen. Deze tick data set stelt Dimensional in staat om
microstructuur van de wereldmarkt te bestuderen, aangepaste handelsalgoritmen te ontwerpen en testen, en een uitgebreide kostenanalyse uit te voeren.

Zoals te zien is in Figuur 1, waren de gemiddelde prijsvoordelen van Dimensional – gemeten aan de hand van de handelsprijzen ten opzichte van die van marktdeelnemers die onmiddellijke actie eisen – alomtegenwoordig in alle markten en bestendig in de tijd. Het prijsvoordeel dat Dimensional wist te realiseren bedroeg gemiddeld 10,5 basispunten (bps) over de periode, variërend van 4,3 bps voor Amerikaanse large cap-aandelen tot 24,8 bps voor small cap-aandelen in opkomende markten. Bovendien kan haar langdurige flexibiliteit waardevoller zijn wanneer de volatiliteit hoog is. We zien namelijk dat de koersvoordelen tot wel 100% zijn toegenomen in tijden van extreme volatiliteit van het rendement, zoals in maart 2020.

Figuur 1: Prijsvoordelen

Conclusie

Deze resultaten zijn slechts een van de vele positieve resultaten van het robuuste beleggingsproces van Dimensional, dat is gebaseerd op decennialange expertise in implementatie. Al meer dan 40 jaar hanteert Dimensional een systematische en kosteneffectieve benadering om elk mogelijk beetje rendement voor onze klanten te behalen, in de echte wereld.

EBI Capital is de eerste beleggingsonderneming in Nederland die beleggingsfondsen van Dimensional aanbood aan Nederlandse beleggers en daadwerkelijk in staat was om ‘evidenced-based’ te beleggen.

Figuur 2: prestaties van diverse Dimensional fondsen versus de benchmark index.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!