Wat mag uw fondsbeheerder verdienen?

mei 18, 2012

Wat mag uw fondsbeheerder verdienen?

Als u van mening bent dat de belangrijkste doelstelling van dit fonds is om maximaal het belang van de beleggers te dienen, wat zouden de beheerkosten van dit fonds dan mogen bedragen? Dat is een lastige vraag, nietwaar? Ik zal u helpen. De accountantskosten bedragen Euro 12.037,-. De toezichtskosten bedragen Euro 11.270,-. Natuurlijk zijn de personeelskosten het hoogst. Wat zou dit alles mogen kosten? Euro 2 miljoen? Misschien Euro 3 miljoen? In werkelijkheid bedraagt de managementvergoeding een ongelooflijke Euro 8,5 miljoen. 

Als we alle kosten uitdrukken als een percentage van het totale vermogen dat komen we uit op 1,46%. Dit wordt de TER genoemd. Maar dan zijn we er nog niet. Ook de transactiekosten moeten apart worden berekend. ING noemt geen bedrag, echter je kunt de hoogte hiervan schatten door naar de omloopsnelheid te kijken. De omloopsnleheid bedroeg in 2011 137. 

De omloopsnelheid geeft een indicatie voor de hoeveelheid transacties die er in een jaar in een portefeuille plaatsvinden. Dit percentage wordt berekend door de omvang van de transacties te delen door de gemiddelde omvang van de portefeuille over het jaar. Een omloopsnelheid van 100% betekent dat gedurende het jaar gemiddeld één maal de gehele portefeuille is omgezet naar andere beleggingen. Dat betekent dat in het geval van het ING Hoog Dividend Aandelen Fonds 1,3 maal de portefeuille is verhandeld. Dat is aan de zeer hoge kant.Volgens de richtlijnen van de AFM betekent dit dat we de inpact van de transactiekosten op 1,3% schatten. 

Tellen we deze kosten op bij de TER dan schatten we de totale kosten van dit fonds in op 2,8%! Wij vinden dat beleggers die bereid zijn dergelijke hoge kosten te betalen kansloos. Als vuistregel mag je het verwachte rendement van een belegger bepalen door het marktrendement te nemen en hier de kosten van af te trekken. Dus stel dat het verwachte marktrendement 6% bedraagt. Beleggers mogen dan een rendement verwachten van 3,2%. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!