Waarom indexbeleggen u de beste kans biedt op rendement!

apr 24, 2013

Waarom indexbeleggen u de beste kans biedt op rendement!

Elke belegger die de financiële markt volgt weet dat de belangijkste beleggingsbeslissing de assetmix is. Hoeveel kapitaal investeert u in aandelen en in obligaties? De volgende beslissing is de keuze van de te hanteren beleggingsmethodiek. Kies ik voor een actief beheer of kies ik voor indexbeleggen? 

Vanguard publiceert jaarlijks een rapport met betrekking tot dit onderwerp. De conclusies uit het onderzoek dat recent is gepubliceert willen wij graag met u delen. De belangrijkste conclusies zijn:

  1. Het gemiddeld actief beheerde beleggingsfonds presteert slechter dan de relevante benchmark. De mate van de ‘underperformance’ wordt groter naarmate de periode langer wordt. In elke onderzochte markt is er sprake van een efficiente markt. Dat betekent dat een actief beheerd beleggingsfonds in geen enkele markt een voordeel zou kunnen behalen;
  2. Zodra er rekening wordt gehouden met beleggingsfondsen die zijn gesloten of gefuseerd met andere fondsen, dan blijkt dat de ‘underperformance’ van actief beheerde beleggingsfondsen aanzienlijk groter is;
  3. Continuiteit van historische prestaties wordt niet gevonden. Dat betekent dat prestaties uit het verleden inderdaad niet zeggen over de toekomst. 

Vanguard ziet dat steeds meer beleggers kiezen voor indexbeleggen al blijft actief beheer nog steeds de meest voorkomende beleggingsmethodiek. 

In een aparte studie onderzoekt Vanguard de impact van ‘survivorship’. Bij de berekening van de prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen wordt geen rekening gehouden met fondsen die zijn gesloten of zijn gefuseerd. Uit onderzoek blijkft dat 18 maanden voordat een fonds sluit of fuseert het fonds gemiddeld 3,58% achterblijft bij de relevante benchmark. Gemeten over een periode van 15 jaar blijkt dat maar liefst 46% van de fondsen niet meer bestaan. Ook bleek dat de benchmark die het actief beheerde fonds volgens de prospectus volgt is de praktijk niet wordt gevolgd. 

Naast de constatering dat het verwachte rendement voor beleggers lager uitkomt ten gevolge van hogere kosten, blijkt dat het risico van actief beheerde beleggingsfondsen hoger is dan het marktrisico. Beleggers moeten dan ook de enige juiste conclusie trekken; “Waarom meer betalen voor een lager verwacht rendement in combinatie met een hoger verwacht risico?”. Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Beleggers en adviseurs zijn continue op jacht naar het winnende beleggingsfonds van de toekomst. Dat blijkt uit de feit dat de best presterende fondsen het meeste nieuwe geld aantrekken. 

nguard prikt tevens een andere beleggingsmythe door, namelijk dat actief beheerde beleggingsfondsen in staat zouden zijn om bij dalende markten tijdelijk en op tijd uit te stappen. In vier van de zeven periodes bleven actief beheerde beleggingsfondsen achter bij de relevante benchmark. 

Maar het gaat nog veVarder. De meeste beleggers beleggen in meerdere beleggingscategorieën en gebruiken hiervoor dus meerdere fondsen. De kans dat een beleggingsportefeuille die bestaat uit meerdere actief beheerde beleggingsfondsen een beleggingsportefeuille bestaat die is opgebouwd uit passieve en goedkope indexfondsen is vrijwel gelijk aan nul! Een bijkomende voordeel van het gebruik van indexfondsen is dat er veel minder sprake is van stijldrift. Uit onderzoek blijkt dat er bij actief beheerde beleggingsfondsen sprake is van een grote stijldrift. In normaal Nederlands: deze fondsen beleggen niet consequent is dezelfde beleggingscategorie. Als voorbeeld kun je een value-fonds nemen. Uit onderzoek blijkt dat een value-fonds niet continue in value-aandelen belegd. 

In Nederland is actief beheer nog steeds veruit de leidende beleggingsmethodiek. Banken doen nauwelijks moeite om hun cliënten het verschil tussen beide beleggingsmethodieken uit te leggen. Daarom zien wij in de praktijk nog dat nagenoeg alle beleggingsportefeuilles die wij onder ogen krijgen aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn. 

Wilt u het onderzoek van Vangaurd lezen, klik dan hier.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!