Waar wij bang voor zijn? Niet belegt zijn!

aug 9, 2023

Fomo uitgelegd

  • FOMO: een psychologisch verschijnsel dat je bang maakt iets te missen;
  • Zorgt er bij beleggen voor dat er met name in sterk gestegen beleggen wordt geïnvesteerd.

FOMO betekent ‘Fear Of Missing Out’. Het is een acroniem voor een gedragsfenomeen waarbij mensen zich zorgen maken dat ze iets belangrijks missen dat naar hun mening hun leven kan verbeteren – informatie, de nieuwe functies die worden geboden door de nieuwste smartphone, of de wens om deel uit te maken van een spannende gedeelde ervaring zoals het concert van een popster van drie uur.

De term FOMO is ook in ons vakgebied in de afgelopen jaren vaak gevallen. Velen zullen zich de zogenaamde “meme aandelen” of cryptocurrencies herinneren, maar we kunnen waarschijnlijk FOMO ook momenteel weer van invloed zien zijn op talloze beleggers buiten deze voorbeelden.

Op dit moment hebben beleggers namelijk grote interesse in bedrijven met schijnbaar elke herkenbare band met kunstmatige intelligentie (AI). Ongetwijfeld hebben sommige investeerders van vrienden en familie gehoord of gelezen over de vermeende belofte van AI en gedacht: “Daar moet ik gebruik van maken.” Het beleggen in aandelen van bedrijven die volgens hen van deze kans profiteren, zou hun volgende stap kunnen zijn.

Maar problemen kunnen ontstaan wanneer beleggingsbeslissingen worden genomen op basis van emoties in plaats van solide beleggingsprincipes. Veelvoorkomende valkuilen bij dit soort besluitvorming zijn onder andere:

Geen aandacht besteden aan waarderingen (dat wil zeggen, investeren in sterk stijgende aandelen betekent vaak een hoge prijs betalen in vergelijking met fundamentele waarden).

De risico’s niet begrijpen (bijvoorbeeld de hoge volatiliteit van cryptocurrencies, de unieke risico’s van een individueel bedrijf – risico dat wordt verminderd door middel van een breed gediversifieerde portefeuille).

Geen rekening houden met hoe de gewenste investeringen passen in een lange termijn-financieel plan.
Het resultaat van het najagen van een trendy investering kan gemakkelijk negatieve gevolgen hebben op het kunnen realiseren van de lange termijn doelstellingen.

FOMO kan ook zeer nuttig zijn

Maar beleggers zouden mogelijk baat kunnen hebben bij FOMO in ten minste één geval.
Naar onze mening laten de brede rendementen van de Amerikaanse aandelenmarkt van dit jaar zien waarom beleggers bang zouden moeten zijn om de kans te missen die voortkomt uit het vasthouden aan een breed gediversifieerde portefeuille op de lange termijn.

Terwijl een teleurstellend 2022 velen – ook menig beleggingsspecialist – deed voorspellen dat er in 2023 meer moeilijke tijden zouden aanbreken voor de markt, hebben aandelen sterk positieve rendementen opgeleverd in de eerste zeven maanden van dit jaar, en belangrijke marktindexen benaderen nu bijna recordhoogtes.

Figuur 1 toont veranderingen in indexniveaus gedurende de afgelopen drie jaar voor de S&P 500® en Russell 3000® indexen. Het laat zien hoe de rendementen van het lopende jaar (ongeveer 20%) dichtbij de vorige indexpieken komen in het begin van 2022. De smallere maar veelgenoemde Dow Jones Industrial Average heeft het dit jaar ook goed gedaan, met een rendement van ongeveer 8,5%, nu ongeveer 0,2% onder zijn recordhoogte.

Deze resultaten kunnen verrassend lijken als we ons alleen richten op de hoofdrisico’s die we horen in de financiële media — vrees voor recessie, mogelijke gevolgen van hogere rentetarieven voor consumentenbestedingen of bedrijfswinstgevendheid. Hoewel dit zonder twijfel reële risico’s zijn, moeten we onthouden dat aandelenprijzen huidige informatie over bedrijfskansen en -risico’s bevatten, zodat er elke dag een verwacht positief rendement is bij investeringen.

We weten dat we niet altijd positieve rendementen zullen zien, maar we zouden niet verrast moeten zijn wanneer de markt aan deze verwachting voldoet. Belangrijker nog, we vinden dat beleggers zich bewust moeten zijn van het risico om niet geïnvesteerd te zijn wanneer deze positieve rendementen zich voordoen. Historisch gezien is de markt gegroeid ondanks vele korte periodes van achteruitgang, dus het risico om iets mis te lopen is hoog als je niet elke dag geïnvesteerd bent.

Plaatsing in Historisch Perspectief

In de praktijk weten we dat er momenten kunnen zijn waarop het uitdagend kan zijn om zicht te houden op deze belangrijke beleggingsprincipes. Zulke momenten kunnen onder andere de perioden zijn van verhoogde volatiliteit die we zagen in 2022, of perioden zoals dit jaar wanneer de markt is gestegen. Dit kan angst veroorzaken dat de markt zijn hoogtepunt heeft bereikt en dat er binnenkort een daling of correctie kan plaatsvinden.

We hebben zojuist een theorie uiteengezet die helpt verklaren waarom we van mening zijn dat beleggers er niet goed aan doen om op deze angsten te reageren door hun blootstelling aan aandelen op te geven of te verlagen. Maar je hoeft ons niet zomaar op ons woord te geloven.

De lange geschiedenis van de markt biedt perspectief waarom we niet geloven dat we nu slechte rendementen in de toekomst moeten verwachten, en zelfs als we voorwaartse dalingen zouden verwachten, waarom beleggers waarschijnlijk beter af zijn door ingrijpende veranderingen in hun beleggingen te vermijden. We behandelen dit met twee experimenten.

Ten eerste onderzoeken we of recente marktrendementen kunnen helpen bij het informeren over hoe de markt zal presteren in de periode die volgt. Aangezien een groot deel van de sterke rendementen van de markt in 2023 in de afgelopen vijf maanden zijn behaald (ongeveer 15% sinds begin maart), kijken we naar de relatie tussen de afgelopen 100 handelsdagen (ongeveer vijf maanden) en de 250 handelsdagen die volgen (ongeveer één jaar). We hebben dit experiment uitgevoerd voor alle periodes terug tot juli 1926 en de resultaten geplot in Figuur 2.

De gegevens vormen een wolk zonder duidelijk patroon, wat ons vertelt dat recente rendementen geen invloed lijken te hebben op de rendementen die volgen. Wat opvalt, is dat ongeveer 75% van de observaties voor het komende jaar positief was. Ongeacht of de voorgaande periode positief of negatief was, en ongeacht de omvang van het rendement, waren de rendementen in de volgende periode vaker wel dan niet positief, en gemiddeld ongeveer 11,5%.

Misschien nog interessanter, wanneer we kijken naar het rendement over een jaar na periodes van vijf maanden met een stijging van 15% of meer, zoals weergegeven in Figuur 3, lijken de resultaten op het gemiddelde over een jaar van de markt over alle periodes sinds 1926. Het verschil tussen positieve en negatieve periodes is ook opvallend vergelijkbaar, ongeacht of we kijken naar recente marktrally’s of niet.

In ons tweede experiment gaan we in op de gangbare perceptie dat het bereiken van markthoogtes kan suggereren dat de markt klaar is voor een terugval. In Figuur 4 laten we zien dat de markt niet onbekend is met hoogtepunten door de groei van een dollar die is geïnvesteerd in de Russell 3000 Index sinds het begin van 1984 uit te zetten, waarbij elk nieuw markthoogtepunt wordt weergegeven in het oranje.

Gedurende deze bijna 40 jaar zijn er meer dan 1.000 (!) nieuwe hoogtepunten geweest wanneer we kijken naar het dagelijkse slotniveau van de index. Gemiddeld genomen is het rendement van één jaar na deze pieken ongeveer 13%, waarbij meer dan 80% van deze periodes positief was en net geen 20% negatief. Dus, in tegenstelling tot wat sommigen zouden verwachten, zijn nieuwe hoogtepunten op de markt geenszins een voorbode van marktdalingen.

In Figuur 5 bekijken we deze rendementsperioden van één jaar na marktpieken nader, waarbij we elk tegenover het voorafgaande rendement van één jaar uitzetten. Opnieuw vinden we een patroon dat lijkt op een wolk, wat suggereert dat de omvang van het rendement van één jaar vóór een markthoogte ons ook weinig vertelt over welke rendementen zullen volgen. Toch vinden we goed nieuws: De markt leverde positieve rendementen op in het jaar na een nieuw hoogtepunt in ongeveer vier van de vijf gevallen.

Belangrijkste lessen voor beleggers

De markt kan in de toekomst stijgen of dalen, maar er is geen betrouwbare manier om precies te voorspellen wanneer marktpieken of dalen zullen beginnen en eindigen. Historisch gezien zijn de positieve rendementen die we verwachten van aandelen vaker wel dan niet gerealiseerd na periodes van recente positieve rendementen of nieuwe markthoogtepunten. Omdat de markten elke dag positieve verwachte rendementen hebben, betekent dit dat de markt in de loop der tijd veel pieken zal hebben. Daarom geloven we dat beleggers zich geen zorgen moeten maken wanneer de markt nieuwe hoogtepunten bereikt.

Om dit samen te vatten, vinden we dat beleggers niet uit het oog moeten verliezen dat de brede aandelenmarkt historisch gezien een krachtige drijfveer heeft geboden voor lange termijn groei in investeringsallocaties en zonder de bedrijfs- of andere investeringsspecifieke risico’s die kunnen ontstaan bij het najagen van trendy investeringen van de dag. Naar onze mening is het missen daarvan echt iets om te vrezen.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!