Vermogensbeheerder Haags Effekten Kantoor stopt ermee

jul 10, 2015

Vermogensbeheerder Haags Effekten Kantoor stopt ermee

1 juli is het Haags Effecten Kantoor gestopt met haar activiteiten. Zo hebben de cliënten middels een mail vernomen.

Waarschijnlijk vraagt u zicht af waarom wij hier aandacht aan schenken? Enige tijd geleden hebben we een artikel gewijd aan een beleggingsfonds dat door HEK werd gevoerd.

We concludeerden het volgende:

Er kan maar één conclusie getrokken worden. Sinds aanvang van het fonds presteert substantieel slechter dan de eigen benchmark maar ook substantieel slechter dan ons ‘value’-fonds. De kosten vinden wij extreem hoog. Van de hoge kosten worden overigens 0,60% betaald aan de financiële instelling waar het fonds wordt aangehouden. Die zullen fonds waarschijnlijk wel als een aantrekkelijke belegging beschouwen. De wijze waarop de performance fee wordt berekend vinden wij totaal verkeerd. Er wordt namelijk geen vergelijking gemaakt met de marktprestaties. Dit heeft geresulteerd in een situatie dat het fonds wel onterecht enorm heeft verdiend in goede tijden maar dat in slechte tijden het niet wordt teruggegeven aan beleggers.

Daarnaast vonden we het opvallend dat een ander fonds van HEK, het Alternative Harbour Fund maar liefst een belang heeft van € 3,4 miljoen in dit fonds. Uiteraard hebben we ook deze jaarrapporten doorgenomen. Volgens de jaarrekening van 2010 is er in dit fonds € 71.000,- aan beheervergoeding in rekening gebracht.

Het is natuurlijk spijtig voor HEK maar voor de cliënten van HEK biedt dit een kans om een betere financiële partij op te zoeken. Een partij die haar eigen belang niet voorop zet. We vinden dat dit soort partijen geen bestaansrecht hebben in de financiële sector.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!