Steeds meer beleggers gebruiken passieve beleggingsinstrumenten

sep 18, 2012

Steeds meer beleggers gebruiken passieve beleggingsinstrumenten

Beleggers krijgen steeds beter door dat de teleurstellende rendementen van actief beheerde beleggingsfondsen en haar hoge kosten niet in het belang van de belegger zijn. Deze beleggers zeggen vaarwel tegen de ABN-AMRO, de Rabobank, de ING en anderen die hen nimmer op het bestaan van passieve beleggingsinstrumenten hebben gewezen. “Maar nu nemen we toch ETF’s op in ons fondsenpallet”, horen wij de grootbanken zeggen.

De reden dat grootbanken nu schoorvoetend passieve beleggingsinstrumenten opnemen, komt alleen maar omdat de AFM een verbod op het ontvangen van distributievergoedingen gaat doorvoeren en hiermee de ‘kip met de gouden eieren’ gaat slachten. “Hoe vind u het als belegger dat er al vele jaren aanzienlijk betere beleggingsoplosssingen bestaan, waar u nimmer op bent gewezen?”

De voordelen van passieve beleggingsinstrumenten is in de financiële wereld erg bekend en goed gedocumenteerd. De belegger realiseert een marktconform rendement minus een klein bedrag aan kosten. Een portefeuille die is opgebouwd uit passieve beleggingsinstrumenten verslaat in alle gevallen een beleggingsportefeuille die is opgebouwd uit actieve beleggingsinstrumenten.  En hoe langer de belegger de portefeuille aanhoud, des te groter de ‘outperformance’ wordt.

U leest momenteel dit artikel. Als u nog geen gebruik maakt van passieve beleggingsinstrumenten, welke argumenten heeft heeft u dan nog nodig om over te stappen?

Wij zijn van mening dat een belegger drie keuzes moet maken wil de belegger een succesvolle beleggingservaring ondergaan, namelijk beleggingsfilosofie, strategie en discipline.

De beleggingsfilosofie is de belangrijkste keuze. Dit geeft aan hoe u tegen de financiële markten aankijkt. Passieve beleggers kijken op een totaal andere manier tegen de financiële markten aan dan actieve beleggers. Passieve beleggers baseren hun beleggingsbeleid op de talloze onderzoeken die aantonen dat koersen onvoorspelbaar zijn. Dat het onmogelijk is om succesvol te timen. Dat het onmogelijk is om het winnende beleggingsfonds vooraf te selecteren, e.d.

Dit geloof staat haaks op de vele reclames van fondsenhuizen, zoals o.a. de grootbanken, die u het tegendeel proberen te doen geloven.

Bent u eenmaal overtuigd van de vele voordelen van een passieve beleggingsmethodiek, dan dient u een keuze te maken uit de te hanteren strategie. Welke passieve beleggingsinstrumenten gaat u gebruiken? Kiest u voor ETF’s, indexfondsen of toch voor asset-class fondsen? Welke beleggingsallocatie gaat u gebruiken? Hoeveel procent van uw vermogen belegt u in Europa en hoeveel in de opkomende markten? Kiest u voor staatsobligaties of toch liever bedrijfsobligaties? Omdat we allemaal anders zijn, zien we in de praktijk de nodige verschillen. Slechts de tijd zal leren welke strategie het beste rendement heeft opgeleverd.

Sommige beleggers kiezen voor een ‘simpele’ portefeuille. Voor aandelen wordt dan bijvoorbeeld een wereldwijde gespreide ETF geselecteerd. Beleggers met meer kennis over de werking van de financiële markten of beleggers met kundige adviseurs kiezen vaker voor een opbouw van ‘complexere’ passieve beleggingsinstrumenten. Bij deze instrumenten is het beleggingsbeleid bijvoorbeeld gebaseerd op het baanbrekende academisch onderzoek van Fama/French, die met hun multi-factor model inzage geven is de risicofactoren die uiteindelijk het rendement bepalen. Door hier gebruik van te maken kan een belegger een nog beter rendement realiseren.

Daarnaast heb je nog de beleggers die niet kunnen of durven te kiezen. Zij gebruiken bijvoorbeeld een core-satellite aanpak. Vaak een mix van passieve – en actief beheerde beleggingsinstrumenten. Deze beleggers gaan wel naar de kerk maar hebben toch hun twijfel. Wij geloven volledig in passief beleggen maar kunnen ons voorstellen dat menig belegger toch terughoudend is. Het kost wat tijd om de ‘oude’ strategie los te laten.

De derde pijler voor een succesvolle beleggingservaring is discipline. Er zijn twee manieren om dit te doen. Zelf of met behulp van een adviseur. In de praktijk blijkt dat het erg lastig is om bij het zelf beheren van de beleggingen gedisciplineerd te blijven. De lokroep van de media in combinatie met menselijke gevoelens zoals angst en hebzucht zorgen er in de praktijk voor dat op ongewenste momenten de verkeerde beslissingen worden genomen. Een  kundige adviseur kan u hiervoor behoeden. Zelf doen kost u tijd, gebruik maken van een adviseur kost geld.

Wij zijn adviseurs en geloven erin dat ons lage tarief ruimschoots opwegen tegen het feit dat onze kosten uw rendement drukken. Laten we het anders zeggen. We hebben in de praktijk te vaak gezien dat beleggers de meeste vreemde beleggingsbeslissingen maakten, grote beleggersfouten maakten en dat dit enorme negatieve consequenties heeft voor het uiteindelijke rendement.

Zorg dat u bij uw keuze u goed laat voorlichten op de karakteristieken van de diverse beleggingsstrategieën. Kies u voor een passieve beleggingsmethodiek, bekijk dan goed welke strategie er wordt gebruikt. Voor alle duidelijkheid, wij geloven in een wetenschappelijke aanpak en volgen het factormodel van Fama/French.Onze advieskosten zijn laag en wij zijn overtuigd van deze combinatie voor beleggers de beste combinatie is.

Wij wensen u dan ook veel succes met uw keuze

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!