Risico. Je herkent het zodra het zich openbaart!

jun 6, 2022

Samenvatting

  • Waar je het vermogen ook stalt, je ontkomt er niet aan dat er risico wordt gelopen;
  • Een goede analyse zorgt ervoor dat je vooraf de risico’s kunt inschatten;
  • Als het risico zich openbaart, ben je vaak te laat.

Als we het over beleggen hebben, dan zijn er diverse soorten risico’s te benoemen. Sommige soorten risico’s, zoals bijvoorbeeld de ‘equity-premium’, de ‘value-premium’, de ‘small-cap-premium’, e.d., belonen beleggers door de tijd heen met rendement, andere soorten risico’s, zoals te weinig spreiding, fondsselectie, timing, e.d., moeten ten koste van alles worden vermeden.

Het kan namelijk een verwoestend effect hebben op de waarde ontwikkeling van je belegging.

De afgelopen jaren hebben we beleggers echter (een gedeelte) van hun vermogen zien blootstellen aan beleggingen die ronduit speculatief te noemen zijn.

Het vervelende van deze risico’s is dat ze zich pas openbaren als het te laat is. Je zou dit de illusie van veiligheid kunnen noemen.

De afgelopen jaren zagen we dat bepaalde beleggingen die zich – volgens ons – kenmerkten door een extreem hoog risico, sterke koersstijgingen lieten zien.

Crypto

Talloze – vooral jongere – beleggers zijn gaan beleggen in crypto. Op dit moment zijn er talloze crypto’s waarin belegd kan worden.

Neem nu bijvoorbeeld de Terra USD.Dit is een zogenaamde ‘stable-coin’ .

De belofte was dat de Terra USD altijd een waarde gelijk aan de Amerikaanse dollar zou behouden en dat je daarnaast 20% rendement per jaar zou ontvangen. Dat klinkt te mooi om waar te zijn.

Hoe het met de koers ging tot april, dat laat onderstaande grafiek je zien.

Een belegger die gedurende deze periode hierin belegd zou hebben, zou deze belegging als relatief veilig kunnen inschatten.

Echter begin mei ging het mis. De redenen zijn complex, dus we volstaan met het tonen van de koers.

 

Beleggers zijn hun inleg volledig kwijtgeraakt.

Beleggen in crypto is dus behoorlijk risicovol.

Een goed bedrijf hoeft geen goede belegging te zijn

Veel beleggers zijn op zoek naar goede ondernemingen. Wat beleggers soms over het hoofd zien is dat een goede onderneming niet altijd een goede belegging is.

Neem nu bijvoorbeeld het aandeel Snap. Sinds de beursgang in 2017 is de omzet met bijna 1.000% gestegen.

En de koers?

De huidige koers is ongeveer de helft van de introductiekoers destijds.

Hoe kon het zo misgaan?

De reden is dat beleggers bereid waren torenhoge waarderingen te betalen voor een hoge verwachte winstgroei. Op het hoogtepunt van de koers waren beleggers bereid 40x de price-to-book ratio te betalen. Om een dergelijk hoge waardering te kunnen rechtvaardigen zou Snap een sterke winstgroei moeten realiseren. De winstgroei die Snap liet zien was echter een stuk lager dan beleggers op hadden gerekend. 

Met als resultaat een koers die ongeveer 80% is gezakt vanaf het hoogtepunt.

Deze risico’s zijn eenvoudig te voorkomen. Door niet te beleggen in individuele aandelen en hoge waarderingen te mijden.

Crowdfunding

Wat we tegenwoordig ook vaak zien is beleggen via een crowdfund platform. Via een dergelijk platform leen je geld aan een ander met de belofte van een fraai rendement.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de investeerders het risico van een belegging in een specifiek project als geen tot zeer laag inschat. Dat is opmerkelijk. Een belegging die bijvoorbeeld 7% per jaar aan rendement belooft, moet een hoog risico hebben. Wij zijn het in dit geval eens met de AFM, die hetzelfde heeft geconstateerd.

We vinden het opvallend dat men bereid is veel geld te investeren zonder de aanwezigheid van een prospectus of zonder dat er AFM-toezicht is.

Het gemiddeld beloofde rendement was recent nog 8,9%. Het werkelijke gemiddelde rendement was met 5,2% een stuk lager en dit daalt nog steeds. Het verschil wordt veroorzaakt door bijkomende kosten van het platform, maar ook door wanbetalingen. Om daar een goed beeld van te krijgen, kijk dan eens op https://www.crowdfundingcijfers.nl/ waar je per platform de prestaties kunt bekijken.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!