Passief beleggen. Wat een slecht gekozen woord!

nov 23, 2021

Samenvatting

  • Actief – en passief beleggen zijn de meest gebruikte woorden om een bepaalde beleggingsstrategie te verwoorden;
  • De term passief beleggen sluit niet aan bij de strategie indexbeleggen.

Een geïnformeerde belegger is een betere belegger!

Educatie van beleggers vinden wij belangrijk. Door cliënten goed te informeren en uit te leggen hoe financiële markten werken zijn beleggers beter in staat om goede beleggingsbeslissingen te nemen. In 2012 zijn wij overgestapt van indexbeleggen – de strategie die wij al sinds 2005 voerden – naar evidence-based beleggen. In de volksmond worden de termen actief – en passief beleggen vaak gebruikt.

Het verschil tussen actief – en passief beleggen

In onze sector woedt momenteel een hoogoplopende discussie: die tussen aanhangers van passief – en actief beleggen. De aanhangers van passief beleggen betogen dat de rendementen van beleggingsportefeuilles die actief worden beheerd, achterblijven bij het markrendement. Zij maken vooral gebruik van indexfondsen of ETF’s. Daarom wordt deze manier van beleggen indexbeleggen genoemd. Voorstanders van actief beleggen leggen vooral de nadruk op het feit dat zij in staat zijn om een beter rendement te kunnen behalen dan het marktrendement.

Ik vermoed dat veel beleggers zich een verkeerde voorstelling maken bij deze discussie. Het begint al bij het woord “passief”. Bij velen van ons roept dit woord een negatief beeld op.

De synoniemen voor het woord “passief” bevestigen dit: berustend, gelaten, lankmoedig, lijdzaam, lusteloos, apathisch, futloos, indolent, lamlendig en traag.

Dat zijn nu niet echt benamingen waar je als belegger mee wil worden geassocieerd, toch?

De werkelijkheid is echter totaal anders. Indexbeleggen is allesbehalve passief beleggen. Ik zal dit aan de hand van een fictief voorbeeld toelichten.

Stel je voor dat we besluiten om een gedeelte van de beleggingsportefeuille in Nederlandse aandelen te gaan beleggen. We hanteren de volgende strategie:

  1. Om voor opname in onze beleggingsportefeuille in aanmerking te komen rangschikken wij eerst alle Nederlandse aandelen op basis van de handelsomzet. De handelsomzet van een aandeel is grofweg de gemiddelde koers van een aandeel keer het verhandelde volume. De 25 fondsen met het grootste handelsvolume worden vervolgens opgenomen in de beleggingsportefeuille.
  2. Echter, deze 25 aandelen krijgen geen gelijke weging toegekend in de portefeuille. De weging van elk fonds wordt bepaald door de marktkapitalisatie van die aandelen die vrij verhandelbaar zijn (de zogenaamde free float).
  3. Het gewicht van de individuele fondsen (op dat moment) mag van ons niet groter zijn dan 15% zodat daarmee de invloed van zeer grote ondernemingen wordt beperkt. Want wij willen uiteraard niet dat onze portefeuille wordt gedomineerd door één fonds.
  4. Elke zes maanden herhalen we deze exercitie. Het is dus een continue proces.

“Klinkt dit passief in jouw oren?” Ik vermoed dat je dit eerder als een behoorlijk actieve strategie beschouwt.

Dit voorbeeld heeft betrekking op de wijze waarop de bekende AEX-index wordt bepaald. Een indexbelegger belegt met behulp van een indexfonds of ETF in een bepaalde index, zoals de AEX-index. Een indexbelegger kun je dus allesbehalve passief noemen.

In mijn optiek is het daarom beter om index- en evidence-based beleggen (klik hier voor de verschillen tussen beide beleggingsfilosofieën) te definiëren als een systematische, gedisciplineerde, periodiek herbalancerende, onderhoudsarme en transparante beleggingsstrategie die tegen zeer lage kosten wordt uitgevoerd. Het zijn juist deze kenmerken die het zelfs voor de beste professionele beleggers zo moeilijk maakt om een dergelijke strategie consequent te verslaan.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!